Utskrift från www.yimby.se
....

Söderlund i DN om staden

Mikael Söderlund, avgående stadsbyggnadsborgarråd, kommer i en artikel i Dagens Nyheter till tals om sin syn på stadens framtida utveckling, nu när han snart skall lämna över uppdraget till Kristina Alvendal.

Som Yimbyit kan man inte undvika att nicka instämmande när man läser vad Söderlund säger:

"Mikael Söderlund hoppas att stadsbyggnadsfilosofin med bostad, arbete och centrum på helt olika ställen är död för alltid."

Efter en första del av artikeln som handlar om trafik, där Yimby som bekant inte riktigt delar Söderlunds syn på vad som bör göras, så fortsätter artikeln att handla om staden:

"Mikael Söderlund älskar städer och han älskar stadsmiljöer med myller av människor, aktiviteter, butiker och trafik.

- Människor längtar till stan. Det är i stan vi möts, skaffar nya vänner, träffar vår blivande fru eller man och stöter på något som gör att vi blir gladare, ledsnare eller klokare. Alltså måste vi bygga stadsmiljöer där vi möts, förklarar Mikael Söderlund.

Han är en svuren fiende till stadsplanering som lägger en arbetsplats på en plats, bostäder på en annan, ett centrum på en tredje och låter vägar och spår gå ovanför, under eller vid sidan av allt annat."

Från Yimbys håll applåderar vi naturligtvis. Även om alltfler politiker börja förstå nyttan av den täta staden så är det få som än så länge har tagit så tydlig ställning. Vissa har helt missat tåget.

Mikael Söderlund säger följande om Hammarby Sjöstad:

"- Det är lite för lite lokaler i bottenvåningarna. Men det finns ändå ett liv här och det kommer att bli mer. Det tar säkert minst tio år att få en ny stadsdel att sätta sig, säger Mikael Söderlund.
Här byggs det tätt, men samtidigt som det finns ett liv med kaféer och affärer finns här lugna parkstråk.
- På det hela taget är Hammarby sjöstad lyckad. Det är så här vi ska fortsätta att bygga ut Stockholm. Om vi ska bli mer storstad måste innerstadens karaktär få växa utåt och eftersom Stockholms främsta attraktion är vattnet ska vi bygga vid vattnet på platser som i dag är öde eller halvt öde, säger Mikael Söderlund."

Att det finns för lite lokaler i bottenvåningarna instämmer vi fullt ut i. Däremot ifrågasätter vi att bebyggelsen i Hammarby sjöstad skulle vara särskilt tät. Dessa saker hänger naturligtvis ihop, för lite lokaler och för gles bebyggelse liksom bristen på väl definierade stråk. Hammarby sjöstad är en oerhörd förbättring jämfört med vad som under lång tid har byggts i Stockholm, men även här försvinner staden så fort du lämnar huvudgatan. Det går inte att bara bygga lokaler och hoppas att det blir butiker. Det måste också skapas ett underlag för det lokala gatulivet och det görs med människor som måste vara där och gå förbi där. Skall vi bygga de stadsmiljöer där människor möts, som Söderlund efterfrågar, måste staden arbeta vidare och bygga just mötesplatser för alla.

"
Liljeholmen, Lindhagen på Kungsholmen och Värtan är tre av flera vattennära områden som i framtiden kommer att vara hem för 100.000 människor. Mikael Söderlund tycker att de områdena mycket väl kan ha riktigt höga byggnader som verkligen syns.

- Jag tillhör inte de som jublar över att man lyckats bygga ett viktigt museum mitt i Stockholm och få det att bli nästan osynligt, säger Mikael Söderlund som har svårt att förlika sig med nya Moderna museet.
"

Här kan vi från Yimbys sida bara instämma.

"Som stadsbyggnadsborgarråd var Mikael Söderlund ansvarig för att det byggdes radhus i Rinkeby. Det är han stolt över, inte minst för att det finns en symbolik i att bryta satsningen på hyreslimpor i förorterna.

- Jag hoppas och tror på en positiv utveckling i förorterna. Det är bakvänt att det inte byggts mer butiks- och företagslokaler på Järvafältet där väldigt många faktiskt är entreprenörer, anser Mikael Söderlund."

Problemet med förorternas planering handlar bland annat om monofunktionell planering, endast en upplåtelseform samt brist på den täthet som kan ge underlag för ett lokalt affärsutbud. Tyvärr så verkar dock radhus presenteras som universallösning på förortens vidareutveckling, och i järvafältets fall dessutom kombinerat med stora rivningar. Radhus kan definitivt spela en roll för att blanda upp bebyggelsen, men något levande stadsliv blir det inte. Förorterna måste naturligtvis också förtätas med stadsmässig bebyggelse, framförallt längs huvudstråken, för att tillföra de urbana kvaliteter som idag saknas. Det måste ske i god dialog med de boende där man lyssnar på medborgarna.

"
Han önskar också att platser som Odenplan, Karlaplan och Fridhemsplan får ett lyft och rösten går nästan upp i falsett när han beklagar sig över att Lindhagensgatan inte blev en riktig esplanad, utan fick en grässträng i mitten i stället för ett promenadstråk."

Lindhagensgatan kommer framöver att få en ny spårvägslinje. Yimbys förhoppning är naturligtvis att man i samband med detta lägger spåren i ett eget gräsplanterat fält mitt i körbanan så att spårvagnarna slipper trängas med övrig trafik.


"Han anser också att det går att bygga mer på Gärdet. Varför inte höja husen på Sandhamnsgatan till 15-20 våningar och han skulle inte ha det minsta emot att se den framtida Österleden som en led för bilar och spår på en hög bro - som ett Stockholms Golden gate.

- Men det är nog lite väl djärvt. Det får bli tunnel om det ska bli något. Men det har hänt något på senare år som gör att folk ger oss beröm när vi vill bygga och inte bara gnäller, tycker Mikael Söderlund"

I egenskap av boende på Gärdet kan jag bara instämma. Det finns gott om plats att bygga på här, utan att för den skull ta bort park- eller rekreationsytor.
Söderlunds avslutande kommentar om att någonting har hänt, och att folk inte bara gnäller, har vi även inom Yimby noterat. Intresset för stadsbyggnadsfrågor har nästan exploderat. Kanske beror det på att många har märkt att världen inte går under för att man får några nya grannar, och kanske har även vi inom Yimby spelat en liten roll till att nyansera debatten och få Stockholmarna att se med nya ögon på förändring och utveckling. Att motståndet fortfarande är stort hos många råder det dock ingen tvekan om, men de står i alla fall inte längre oemotsagda.

Yimby vill passa på att tacka Mikael Söderlund för hans tydliga vilja att börja bygga stad igen under sin tid som stadsbyggnadsborgarråd. Vi har inte alltid varit överens, speciellt inte om trafikfrågorna. Avsevärt mer behöver också göras för att blanda upplåtelseformer där den stora övervikten av bostadsrätter i nyproduktion, samtidigt som bostadskön till hyresrätter växer, är ett stort problem. Dynamiska städer skapas inte genom att nästan bara bygga dyra bostadsrätter. Men det råder ingen tvekan om att Söderlund klart och tydligt har hjälpt till att styra in byggandet i Stockholm på ett ny form; mot staden.
På andra YIMBY-sidor
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter