Utskrift från www.yimby.se
....

Stöd för inglasning

SEKO:s och YIMBY:s krav på att glasa in perrongerna i tunnelbanan får nu stöd från politiskt håll. Det är centerpartiet som ansluter sig till linjen. Liksom YIMBY pekar centerpartiet på att det i ett första skede framförallt handlar om att titta på en inglasning av de större stationerna.

Lukas Forslund från centerpartiet säger:
Först och främst bör man göra tester på det här vid T-centralen. Men i det längre perspektivet så gäller det även Slussen, Fridhemsplan och Gullmarsplan

Vid bland annat T-centralen börjar situationen med trängsel bli mycket problematisk i rusningen och många upplever situationen som direkt obehaglig. Då Stockholm växer, och citybanan får en uppgång rakt upp till t-centralen, finns det få anledningar att anta att det kommer att bli mindre trångt på perrongerna framöver, tvärtom. Den yta som idag är reserverad som "säkerhetsavstånd" behöver komma de resande tillgodo, vilket kan ske med en inglasning.

YIMBY hoppas nu att fler partier följer efter och tar tydlig ställning i frågan.

Läs mer om inglasning här.

(DN, SvD)

Bygg ut t-banan!


Framtidsvision?

Lennart Jangälv, före detta VD för SL, förespråkar i en
debattartikel i SvD en utbyggnad av tunnelbanan. Vi kan bara hålla med. Samtidigt ifrågasätter han satsningen på spårväg City som han ställer mot en utbyggnad av t-banan. Där tycker vi att han skjuter bredvid målet.

Vi inom YIMBY kan bara ge Jangälv rätt i frågan om tunnelbanan. Satsa på en utbyggnad, och gör det nu!

Dessvärre gör Jangälv det vanliga misstaget att framställa tunnelbana och spårväg som konkurrenter till varandra. "Varför ska vi satsa på spårväg när vi behöver tunnelbana" är andemeningen i hans debattartikel. Men är det verkligen transportmedel som går att jämföra? Är det inte snarare så att stadsspårvägar främst är ett komplement till tunnelbanan, snarare än en konkurrent? Konkurrerar inte spårvägen i första hand med privatbilism och busstrafik?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Glasa in perrongerna


T-centralen - smockfull i rusningen.

Idag inträffade i Stockholm ännu en tragisk olycka där en man kommit ner på spåret och blivit påkörd av ett tåg. Mannen avled av sina skador. Olyckan inträffade på T-centralen. I detta fall hade mannen själv tagit sig ner på spåret men människor kommer också lätt ner på spåret genom att ramla ner. Det är väldigt mycket folk och trångt på de mer trafikerade stationerna i Stockholms tunnelbanenät i rusningstrafiken. Olyckor sker lätt, och sker också.

Det här är inte första gången någon förolyckas eller skadas genom att hamna på spåret i tunnelbanan. Tvärtom har det hänt många gånger förut. Några exempel; 22 feb 2009, 30 oktober 2008, 19 augusti 2008, 22 juli 2008, 11 juni 2008. 18 oktober 2007. Och det är bara ett litet axplock. Varje år skadas och dör människor som kommit ner på spåret av olika anledningar. Till det ska läggas det 20-tal självmord som sker i tunnelbanan årligen. För tunneltågsförarna är det knappast en trevlig upplevelse.

Luften nere i tunnelbanan har också figurerat i media och forskningsrapporter, då höga partikelnivåer har uppmäts.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Förvirring kring Norra StationsområdetFör en tid sedan skrev vi om att Norra Stationsområdet riskerade att utvecklas till ett praktfiasko. Inte bara för att man skapar barriärer mellan stadsdelen och nationalstadsparken, utan också för att antalet bostäder i stadsdelen minskat från 4000  (en siffra som redan den är för låg) till 2500.

Nu har en tragisk reaktion på detta blivit att SL väljer att avvakta med utbyggnaden av den nya tunnelbanegrenen till Karolinska.

Svenska Dagbladet rapporterar:

"SL vill nu titta på andra trafiklösningar till området, framför allt buss eller annan spårväg, enligt vd Ingemar Ziegler.

- Utbyggnaden av tunnelbanan beräknas kosta 3 miljarder kronor. Det påverkar också andra projekt i SL:s budget, och därför vill vi gå igenom alternativa trafiklösningar, innan vi gör ett definitivt ställningstagande, säger SL:s vd Ingemar Ziegler.

Enligt förslaget, som behandlas av SL:s styrelse idag, bedöms nu det verkliga behovet av tunnelbana finnas först 2020. Därför vill SL vänta med ett definitivt genomförandebeslut. Osäkerheten rör dels finansieringen, men den också ihop med exploateringstakten i området. När Stockholms kommunfullmäktige den 30 mars tog ett inriktningsbeslut om byggandet av Norra stationsområdet hade antalet planerade bostäder minskat från 4000 till 2500.

- Förutsättningarna har ändrats. Det har skett en förskjutning både i volymer och i tid, bland annat när det gäller bebyggelsen i Norra stationsområdet. Vi drar ju inte tunnelbanan någonstans, där det inte finns folk, säger Christer Wennerholm (M), ordförande i SL:s styrelse, som dock understryker att planeringsarbetet fortsätter. SL har anslagit 100 miljoner kronor i budgeten för förberedelsearbete vid Odenplan, så att tunnelbanan ska kunna förlängas i framtiden när efterfrågan finns. "


Detta är ytterst allvarligt. Att Norra Stationsområdet får en kapacitetsstark kollektivtrafik är en grundförutsättning för att kunna skapa en tät, urban och välfungerande stadsdel i detta läge.

Norra station har beskrivits med visionen:
"Den nya stadsdelen kring Norra Station förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande forskning, företagande och boende i Europas mest spännande tillväxtregion”

Planarkitekt Aleksander Wolodarski har benämnt området som ”Stockholms Manhattan”.

Att enbart betjäna ett sådant område med busstrafik rimmar ganska illa med de storslagna visionerna...

Lösningen är inte att stoppa tunnelbaneutbyggnaden. Lösningen är att öka exploateringsgraden till den grad som behövs för att bygga ut tunnelbanan. Om det behöver skjutas till pengar finns det med god marginal utrymme.

Men förvirringen verkar vara påtaglig. Dagens Nyheter rapporterade redan i Lördags om att planerna för Norra Station ser ut att vara på väg åt rätt håll igen bostadsmässigt. Andelen bostäder, fördelade på två olika detaljplaner ser nu ut att landa på 3.500, inte 2000. Fortfarande för lite, men en klar förbättring. Dessutom planeras det 14.000 arbetsplatser i området. Till detta kommer också det tryck som det innebär att ha Karolinska sjukthuset i området. Buss? Nej, inte speciellt realistiskt. Spårvagn? Det är naturligtvis en bättre lösning än buss, men har inte samma kapacitet som en tunnelbana. Tunnelbanan till Norra Station behöver dessutom så snart som möjligt dras vidare till Nationalarenan i Solna för att ge detta område en mer realistisk kollektivtrafikskapacitet.

Det är inte utan att man undrar hur det är med kommunikationen i maktens korridorer. 

I samband med artikeln om Norra Stationsområdet i Dagens Nyheter dök det, förrutom nyheten om att andelen bostäder inte sänks fullt så mycket som tidigare uppgivits, även upp andra intressanta uppgifter. Nu på torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att ställa ut den första detaljplanen för området. I stadsdelen planeras, enligt uppgifter i DN, en bebyggelse på mellan 5 och 12 våningar. Vid Norrtull planeras en byggnad som kommer att vara i samma höjdskala som Wennergren Center, drygt 70 meter. Vid Vasagatan siktar man högre, med två tvillingtorn med cirka 100 meters höjd och 30 våningsplan.


Illustration: Stockholms stad


Illustration: Stockholms stad

Några förändringar av de bristande lösningarna för Norrtullsplatsen och barriären mot nationalstadsparken finns det däremot ingen information om i artikeln i Dagens Nyheter, det återstår att se om dessa bearbetats när planen ställs ut.

På en annan bild i Dagens Nyheter-artikeln ges en antydan om att en annan stor brist i planen i alla fall delvis har adresserats, nämligen de enahanda hushöjderna. I den nya skissen kan man se att några av husen bryter av från monotonin, och vi får hoppas att man med "5-12" våningar menar en blandning av våningshöjder utspritt över hela området.


En smärre variation i hushöjder intill den överdimensionerade Norrtullsparken. Illustration: Stockholms stad.

Grönt ljus för Citybanan

I går gavs det "Grönt ljus för Citybanan" och bygget av den 6 kilometer långa järnvägstunneln under Stockholm startades officiellt. Arbetet har dock redan pågått en tid med olika förberedande arbeten med arbetstunnlar och liknande.

YIMBY var naturligtvis på plats och filmade när infrastrukturminister Åsa Torstensson gav "grönt ljus för citybanan":Diskussionerna om citybanan har varit många och långa, olika alternativ har stötts och blötts och ställts mot varandra. En del kritik har varit befogad, annan inte. Men nu är bygget av ny spårinfrastruktur genom Stockholm slutligen igång, och vi på YIMBY är glada att en lösning för den mycket underdimensionerade spårinfrastrukturen genom Stockholm äntligen har påbörjats.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YIMBY lämnar in yttrande om Tvärbana norr - Kistagrenen

SL har haft samråd om Kistagrenen av Tvärbana norr. YIMBY har lämnat in ett yttrande.

Nätverket YIMBY ställer sig mycket positiva till en ytterligare gren av Tvärbanan/Snabbspårvägen, i tillägg till den sedan lång tid planerade Solnagrenen som är en del av hästskon i det halvcentrala bandet, för att det dels ger en mer rationell drift i den aktuella korridoren men också för den positivt strukturerande effekt som den ger på bebyggelsen i banans närområde.

Valet av spårväg som trafikslag i den aktuella korridoren synes väl avvägt då det ger stor flexibiltet i valet av spårdragning och en hög tillgänglighet.

Vi ser det som viktigt att det ges en god och bekväm anslutning till Bromma flygplats från hållplatsen "Norra Brommafältet", helst med ett obrutet takskydd fram till flygplatsens terminalbyggnad.

SL bör utreda möjligheten att anlägga en ny spårvagnsdepå i anslutning till, eller ovanpå, den tomt där verkstaden för tunnelbanans ovanjordiska verkstadsbyggnad i Rissne ligger. Då det råder ett stort tryck på bostads- och kontorsbyggande i de än mer centrala delara av länet bör SL utnyttja de tomter som landstinget redan äger/disponerar för trafikverksamhet än mer effektivt. Oavsett behovet av en depå eller ej i Rissne bör en spårförbindelse till tunnelbanan finnas på platsen för övergångstransporter av spårburna underhållsfordon osv.

För den fortsatta sträckningen från Kista centrum förordar vi alternativ 2 till pendeltågsstationen vid Sollentuna centrum. Det ter sig för oss som naturligt att det finns en spårtrafiklinje mellan Sollentunas tätt befolkade kommuncentrum och den de facto regionala kärnan Kista. Möjlighet bör finnas för en framtida förlängning mot Häggvik och i en än mer avlägsen framtid mot t.ex. Roslags Näsby eller Täby.

Vi utgår från att SL och deras konsulter är väl bekanta med andra framstående snabbspårvägar och stadsbanor med en likvärdig teknisk standard som Tvärbanan, t.ex. i Köln, Porto och Stuttgart. Inte minst vad det gäller signalsäkerhetssystem och fordon.

Överlag anser vi att SL i den vidare projekteringen tillsammans med berörda kommuner bör sträva efter att undvika en upprepning av den sterila järnvägsestetik (präglat av tjocka kontaktledningsstoplar, betongslipers och grovkornigt makadam) som är ett dominerande inslag i den nuvarande Tvärbanans första utbyggnadsetapp, utan att tumma på vare sig säkerhetskrav eller driftsfunktionalitet.

SL:s sida för projektet finns här.

YIMBYS yttrande finns här.

Nu går tunnelbanan dygnet runt på helgerna

Från och med denna vecka så kör SL tunnelbanan dygnet runt på fredag- och lördagkvällar. Detta är en mycket välkommen utveckling som ligger helt i linje med Yimby:s önskemål att Stockholm skall vara en attraktiv och tilltalande storstad. På lite sikt kommer vi bland annat förhoppningsvis kunna se en klubbscen med längre öppettider då många nu slipper stressa iväg för att hinna med sista tunnelbanan. Det blir inte längre bara de som har råd att ta en taxi hem som kan stanna kvar lite längre.

Även pendeltågen får en senare avgång, här handlar det förvisso bara om 30 minuter, sista avgång från Centralen mot Västerhaninge blir t.ex. 01:22 istället för tidigare 00:52.

Yimby välkomnar den nya dygnet-runt-trafiken, och hoppas naturligtvis att även pendeltågen framöver kan få senare avgångar.

DN skriver här, och DN på stan här.

Alternativ för alternativs skull?Den sträckning av tunnelbanans gröna Linje från Odenplan till Karolinska sjukhuset som Yimby tidigare har skrivit om planeras just nu av SL. Den politiska enigheten är stor i frågan, och Yimby menar att tunnelbanedragningen är en förutsättning om man skall kunna uppnå de visioner som man har (eller borde ha) för området.

SL/Landstinget har gjort en förstudie om den nya dragningen. I denna förstudie har någonting mycket märkligt kommit fram. I båda förslagen planerar man en uppgång vid Karolinska Institutet, där också entrén för det nya Karolinska sjukhuset kommer att ligga. Det är självklart att en uppgång skall finnas där, annars vore en stor del av poängen med dragningen förlorad.

Det märkliga är de två alternativ som man planerar för den andra uppgången. Att båda uppgångarna i det ena alternativet ligger i Solna är inte ett problem i sig. Kommungränser betyder ytterst lite för hur människor rör sig i stadsrummet. Vad som är djupt problematiskt är hur stationen (och dess uppgångar) ligger i förhållande till området i stort, och för en framtida vidare dragning norrut av den nya tunnelbanegrenen.

Det södra alternativet, som yimby förespråkar, är att placera uppgången vid Torsplan, i den nya stadsdelen. (Denna plats är där Solnabron idag kommer in i innerstan). Dennna plats är i kärnan av den nya stadsdelen. En annan finess med detta alternativ är också hur tunnlarna hamnar. Det blir en snävare sväng från Odenplan, men tunneln riktas norrut i en vinkel som enkelt möjliggör vidare dragning till Solna Station (och den nya Arenastaden).

Det norra alternativet har sin uppgång i mitten av nuvarande KS. Ett läge som inte riktigt kan mäta sig med det södra alternativet. Vad som kanske är än viktigare är hur tunnlarna dras i detta alternativ. Ett alternativ som försvårar en vidare utbyggnad av tunnelbanan. Detta då det blir en vid sväng från Odenplan som avslutas med en station som riktas ut mot nationalstadsparken, istället för vidare in mot Solna. Varför skapa ett alternativ som i praktiken bygger in oss i ett hörn?

Alternativen står således mellan en uppgång vid den nya stadsdelen, som dessutom kan nyttjas av boende och arbetande i Vasastan, eller vid Karolinska sjukhusets nuvarande placering, uppe på en höjd i områdets utkant.

Just vidare planering av infrastrukturen är någonting som man måste tänka på redan nu. Det har lyckats mycket väl i Stockholm tidigare (t.ex. de fyra spåren mellan Slussen och Centralen). Varför inte göra detta även i nutid? Om Solna gärna vill ha fler tunnelbanestationer så bör det med det södra alternativet gå att lägga en station där Solna kyrkväg möter Solnavägen (en plats som det finns stora möjligheter att utveckla), innan denna gren fortsätter mot Solna Station/Arenastaden.

Att frågan ens diskuteras inom SL är ytterst märkligt. Den samhällsekonomiska vinsten med en tunnelbanestation som kan utnyttjas av boende och arbetande i en helt ny stadsdel, som planeras att byggas tätt (för att vara Stockholm), tillsammans med arbetande och boende i en befintlig stadsdel, måste vara långt mer samhällsekonomiskt lönsam än den utkantsplacering som en uppgång vid "gamla" KS innebär.

Tyvärr verkar en del av den kritik som Stockholm riktar mot SL, och den ställning som Solna stad tar i förhållande till SL, handla om prestige om i vilken stadsdel som uppgångarna läggs. Det är att missa målet. Både Stockholm och Solna tjänar stort på en dragning som både möjliggör en uppgång vid Torsplan och en vidare dragning ut mot Solna station.

Yimby:s förhoppning är att både Stockholm och Solna kommer att kräva det södra alternativet. Inte av prestigeskäl, utan för att det är ett bättre alternativ för alla parter.

(DN, SVT)

Fotnot: Yimby påpekade i sitt yttrande om Norra Stationsområdet att den nya stadsdelen bör försörjas både med tunnelbana och spårväg. Att som nu eventuellt är aktuellt enbart försörja den nya stadsdelen med busstrafik är naturligtvis helt oacceptabelt.
«
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter