Utskrift från www.yimby.se
....

Moderaterna: Ingen mer tunnelbanaSVT:s ABC-nyheter har grävt i frågan om framtida tunnelbanelinjer i Stockholm och där vaskat fram nya uppgifter om tunnelbanans framtid i Stockholm.

Både SL:s ordförande Christer G Wennerholm(m) och Finansborgarrådet Sten Nordin(m) menar att Stockholms tunnelbana är färdigbyggd. Enligt de ledande trafikpolitikerna i staden innefattar detta också den planerade utbyggnaden av tunnelbana till Karolinska sjukhuset, samt den blå linjens planerade förlängning till Nacka.

Från YIMBY ställer vi oss frågande till en så slutgiltig och dogmatisk inställning i frågan om utbyggnad av tunnelbanan. Det var inte länge sedan som många ledande politiker ansåg att Stockholm var färdigbyggt. Nu pekar tillväxtprognoserna på att staden kommer att växa med ett helt Göteborg fram till år 2030. För att möta denna tillväxt måste tunnelbanan finnas med.

YIMBY är glada över att spårvägen nu upplever en renässans i Stockholm. Den har sedan nedläggningen av större delen av nätet på 1960-talet fört en tynande tillvaro. Med tvärbanan, framtida utbyggnader av densamma, spårväg city med flera projekt har man nu äntligen börjat att göra upp med spårvägsrädslan.

Men att gå från  att se tunnelbanan som den enda lösningen, till den andra, att se spårvägen som den enda lösningen är på intet sätt en förbättring mot tidigare utgångspunkt. Som YIMBY många gånger har påtalat så behövs både spårvägar och tunnelbana när Stockholm växer, något som också Gustav Svärd från YIMBY påtalar i ABC-nyheternas inslag idag.YIMBY kommer att fortsätta att kämpa för en utbyggnad av Stockholms tunnelbana och kan också konstatera att en utbyggnad av tunnelbanan finns med i förslagen till regionplan såväl som översiktsplan för Stockholmsområdet.

Idag startar vi en namninsamling för utbyggnad av tunnelbanan som kan hittas här.
 
YIMBY hoppas att moderaterna i stadens ledning vågar tänka om i den här frågan, precis som man tidigare har gjort i frågan om att bygga nya spårvägar i Stockholms innerstad.

Socialdemokraterna och Stockholms handelskammare vill utreda tunnelbanering


Förslaget på ny ringlinje. Grafik från Dagens Nyheter.

Som vi skrev om häromdagen undrar vi inom YIMBY var tunnelbanan tog vägen i stadshusmajoritetens trafikutspel.

Nu vill socialdemokraterna, enligt en artikel i Dagens Nyheter, att Stockholms handelskammares förslag på en tunnelbane-ring ska utredas. Förslaget presenteras i en rapport kallad framtidens kollektivtrafik som Stockholms handelskammare har tagit fram.

Den ring som diskuteras skulle binda samman Ropsten, Solna Centrum, Sundbyberg, Alvik, Kungens kurva, Älvsjö och Gullmarsplan.

Lars Dahlberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd, säger till Dagens Nyheter:

"- På riksplanet har man flera decenniers framförhållning i planeringen för höghastighetståg. Vi borde också se så långt framåt att vi till exempel reserverar mark för en tunnelbanering."Trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (m) anser dock inte att en tunnelbanering är värd en egen utredning.

"- Tunnelbanor är oerhört dyra att bygga. När de ekonomiska resurserna är begränsade får man mer nytta för pengarna om man bygger spårväg"

Det är lätt att skapa polemik i politiken, men faktum är att både Lars Dahlberg, Christer Wennerholm och handelskammaren har både rätt och fel.

Att Stockholms handelskammare inte tycker om spårvägar är inte någon nyhet. Deras rapport om framtidens kollektivtrafik innehåller många intressanta förslag, och flera goda slutsatser. Tyvärr innehåller den också direkta sakfel, som exempelvis ett påstående om att "Spårvägssystem har ungefär samma kapacitet som bussar men är avsevärt dyrare att anlägga" (Sidan 9).


Samma kapacitet (och attraktivitet) som buss? Nej, knappast.

Naturligtvis har spårvägssystem högre kapacitet än buss (Precis som tunnelbanor har högre kapacitet än spårvägar). En spårvagn tar mindre plats i gaturummet än en buss, och rymmer fler passagerare. De är dessutom attraktivare och bekvämare och lockar således fler passagerare på sina egna meriter, vilket visats gång på gång i både Sverige och i andra länder där man byggt spårvägar. Dessutom har de långt mycket bättre miljöegenskaper. Det är förvisso sant att spårvägar kostar mer att anlägga än buss, men på högtrafikerare sträckor blir kostnaden per passagerare mindre och investeringen därför lönsam.

Handelskammaren konstaterar, helt korrekt, att spårväg kapacitetsmässigt inte kan mäta sig med tunnelbana. Christer Wennerholm konstaterar, också helt korrekt, att spårvägar är billigare än tunnelbana. Det är också, som Lars Dahlberg säger, viktigt att ha en god framförhållning i planeringen.

Det är onekligen så att Stockholms tunnelbana behöver byggas ut. Exakt vilka sträckningar kan naturligtvis diskuteras, men få som är någorlunda insatta i frågan torde tveka om att blå linjens fortsättning till Nacka är en av de absolut viktigaste investeringarna. Det är såldes märkligt att denna linje inte nämns, vare sig i stadshusmajoritetens trafikutspel, eller i oppositionens tunnelbaneutspel. Behovet av tvärförbindelser är också mycket stort, och det är ett glädjande arbete som har påbörjats med de tvärbanor som finns, och planeras.

Kommer spårvägar att räcka för att lösa hela trafikbehovet i ett växande Stockholm? Naturligtvis inte. Kommer det att vara ekonomiskt realistiskt att bygga tunnelbana över alla de tvärstråk som behöver kopplas samman? Nej, det är inte troligt.Det som handelskammaren och politikerna i båda blocken vill få till en enkel fråga om tunnelbana eller spårvägar är i verkligheten mer komplex. När kollektivtrafiken byggs ut i Stockholm måste varje investering göras utifrån sina egna förutsättningar. Ibland kommer det att räcka med en busslinje. Andra gånger kommer det behövas en stadsspårväg eller en snabbspårväg. Och där det är som mest resande kommer det att behövas ny tunnelbana.

Istället för att diskutera om vi ska bygga tunnelbanor eller spårväg är det dags att börja prata om var vi ska bygga tunnelbanor och var vi ska bygga spårväg. Och sedan faktiskt också bygga dem...

Mycket på gång i Botkyrka

Det är mycket på gång i Botkyrka, kommunen långt ifrån lagom. Det planeras att byggas Nordens största nöjespark i Hågelby, ett maffigt höghus i Hallunda, en förvandling av Norra Botkyrka till något mer stadsmässigt och det finns även redan gjorda studier för snabbspårväg genom kommunen.

Mycket är på gång. Det senaste tillskottet är en skidtunnel. Idén kommer från det kommunala bolaget "Upplev Botkyrka". Kommunen planerar att anlägga den i Lida friluftsområde strax söder om Tumba och redan om två år ska den vara klar.
Man har från kommunens sida varit och tittat på skidtunnlar i Finland och Sveriges tittills enda som finns i Torsby.

I eftermiddags tog kommunstyrelsen i Botkyrka beslut att utreda projektet vidare.

Skidtunneln skulle kunna bli 2,5 km lång och åtta meter bred. Extra intressant med den här skidtunneln är att man planerar att driva den med energi från vindkraftverk. Totalsumman för skidtunneln och de tre planerade vindkraftverken beräknas hamna på 200 miljoner kronor.

Krister Kalte, vd för Upplev Botkyrka menar att anläggningen ska skapa tillgänglighet för året-runt skidåkning i Stockholmsområdet. Enligt honom är intresset för skidåkning stort i Stockholmsområdet.

Att åka skidor i två timmar i skidtunneln skulle kosta drygt 150 kr.

Tvärbana till Solna 2013

Som YIMBY tidigare har rapporterat kommer innerstadsspårvägen snart att återinföras, inom tre år beräknas 7:an/"Djurgårdslinjen" nu under namnet "Tvärbana City" att ha förlängts till nordvästra Kungsholmen. Åt andra hållet beräknas den senare nå Ropsten. Nu har turen äntligen kommit till Tvärbanan. Efter alla dessa år av studier kommer Tvärbanan att förlängas till Solna.

Det talas om att planer och projektering ska vara genomförda till vintern och att byggstarten sker till våren eller försommaren nästa år. Då det kommer att ta fyra år att bygga sträckningen förutses invigningen ske under våren eller försommaren 2013.

Succén upprepas

Mellan Alvik och Hammarby Sjöstad reser det 35.000 personer varje dag vilket är en stor publikframgång. Nu förlängs Tvärbanan norrut mot Solna station vilket kommer medföra att det dagliga totala antalet resenärer kommer att uppgå till 100.000.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (m) säger att det motsvarar mer än en tredjedel av vad pendeltågen transporterar per dag, något som kommer att minska belastningen för tunnelbanan.

På nästa SL-möte tar man beslutet att sätta igång bygget.

Vidare kan man rapportera att företag har intresse av projektet, att kommunerna är ivriga med att igångsätta bygget och att Tvärbanan är ett av de mest högprioriterade projekten inom Stockholmsregionen.

Den nya sträckan kommer att passera strax utanför Bromma flygplats, sedan genom Sundbyberg, Solna Business Park, Solna City (ersätter Solna Centrum som namn) och sluta vid Solna station i närheten av framtida Arenastaden och den nya nationalarenan. De tre sistnämnda områdena i Solna kommer att växa kraftigt med nya arbetsplatser och bostäder varför det här bygget kommer så lägligt. Ordföranden i kommunstyrelsen i Solna Stad, Lars-Erik Salminen (m) vill att man sätter igång med bygget så snart som möjligt då trafiken blir allt tätare, Tvärbanan blir alltså ett bra alternativ för dem som inte vill fastna i bilköer. Han tror också att den planerade tunnelbanesträckan från Odenplan till Karolinska, vilket YIMBY tidigare har skrivt om, kommer att förlängas till Solna station vilket kommer att medföra bra bytesmöjligheter mellan pendeltåg, spårväg och flera tunnelbanegrenar.

Restiden mellan Alvik och Solna station kommer att bli 16 minuter och den totala kostnaden för sju km ny spårväg och flera nya vagnar kommer att sluta på 3,6 miljarder kronor.

(SvD, City)

Politikerna vaknar: Spårvagn till Kungsholmen!

Dagens nyheter rapporterar idag om en oerhört glädjande nyhet. Djurgårdslinjen kommer inte bara att byggas ut till centralen, den kommer dessutom att dras vidare ut på Kungsholmen och den nya stadsdelen Lindhagen.

Dagens Nyheter skriver:
"Inom någon vecka skriver landstinget och Stockholms stad under en avsiktsförklaring om att bygga spårväg från Stockholms central till nordvästra Kungsholmen. Spårvägen ska i ett senare skede förlängas från Strandvägen till Värtan och Ropsten."

Den exakta dragningen är inte klar men planeringen pågår. Inte heller någon tidplan är satt, men målsättningen är att hela sträckningen, från Waldermarsudde på Djugården, via centralen till Lindhagen på Kungsholmen skall trafikeras med modern spårväg 2012 eller 2013.
Om planering och projektering av dragningen ut mot Kungsholmen kan hanteras snabbt är det möjligt att hela dragningen från Norrmalmstorg, till centralen och vidare till Kungsholmen byggs i ett svep.

Den dragning upp mot Värthamnen och Hjorthagen som tidigare legat som nästa utbyggnad efter dragningen till centralen finns fortfarande med på agendan, men skjuts något på då planeringen av de nya stadsdelarna där ännu inte är klara. Från Yimby:s sida tolkar vi detta som att det förhoppningsvis innebär att spårvägen kommer att finnas med i planeringen från början för dessa områden, ett klart trendbrott från tidigare och något som vi har efterlyst i flera inlagor till stadsbyggnadskontoret.

Kvarteret Lindhagen har tidigare fått kritik för sin brist på bra kollektivtrafik, både från Yimby och från politiker, något som nu kraftigt förbättras.

Vi kan från Yimby:s sida bara gratulera Stockholmspolitikerna till att ha "sett ljuset". Spårvägen hör hemma i en modern storstad som Stockholm.

Socialdemokraterna sällar sig till spårvagnsmotståndet

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting sällar sig nu till spårvagnsmotståndet.

Argumentationen i pressmeddelandet är ungefär att moderaterna inte kan komma överens och därför underkänner man utredningen.

"För det andra försöker [Christer Wennerholm] forcera fram ett beslut om spårväg i Stockholm som staden själv uppenbarligen inte vill ha. I vanliga fall tar det åratal av uppvaktningar från en kommun för att få igenom förslag på mer kommunikationer. Aldrig har jag hört talas om att man vill tvinga på en kommun mer kollektivtrafik, säger Lars Dahlberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd."

Frågan om djurgårdslinjens utbyggnad har stötts och blötts i många år så det är inte precis någon nyhet att det finns planer på en utbyggnad. Inte heller socialdemokraterna var särskilt sugna på att dra igång en utbyggnad när man satt vid makten förra gången.

Tyvärr kan man knappast tolka pressmeddelandet på annat sätt än att Socialdemokraterna i landstinget försöker att dra billiga blockpolitiska poänger på en så viktig fråga som återinförandet av moderna spårvagnar i Stockholms innerstad, vilket naturligtvis är mycket olyckligt.

Tyvärr ligger en stor del av problemet här. Varken socialdemokraterna eller moderaterna är särskilt intresserade av att införa modern och effektiv spårburen kollektivtrafik i Stockholms innerstad. Detta trots att både socialdemokraterna och moderaterna uttalat att Stockholm måste bli en attraktiv stad som vågar satsa. Det är beklagligt att de inte kan dra hela slutsatsen av sitt resonemang och förstå att turister, affärsmän och boende inte vill sitta fast i bilköer eller åka runt med en överfull och skakig buss. Genom återinförandet av spårvagn i Stockholms innerstad får kollektivtrafiken en kraftigt förbättrad kapacitet, blir attraktivare, och det blir också mer plats på gatan för övrig trafik.

Buss eller spårvagn?

Titta på bilden här till vänster. Det här är den bild som många människor har av spårvagnar. Att det är en gammal teknik, för länge sedan akterseglad av bussen. Spårvagnar bullrar, de är farliga, de kan inte samexistera med övrig trafik och känns som något från en gammal "öst-stat".

Bilden är naturligtvis grovt felaktig. Det har också många länder världen runt börjat att inse. Till och med i USA finns det numera moderna spårvagnar, i hela Europa upplever de en renässans.

Men i Stockholm fortsätter vi med att köra med våra bussar.

Är då spårvagnen farligare än bussen?

Nej.

En modern spårvagn är klart mindre farlig än en buss. Medan en buss kör över dig, kastar en spårvagn dig åt sidan. Dina chanser att överleva en krock med en spårvagn är klart större än att överleva en krock med en buss. Dessutom släpper de inte ut några avgaser och är långt mer energieffektiva än en buss.

Låter spårvagnar mycket? Nej. Den gamla typen av spårvagnar gjorde det, moderna vagnar gör det inte. En modern spårvagn är avsevärt tystare än en buss.

Kan spårvagnar samexistera med övrig trafik? Naturligtvis kan de det. Det gör de redan i Göteborg, Norrköping och Stockholm, liksom i mängder av städer världen över. Dessutom kan en spårvagn ta avsevärt fler passagerare än en buss, vilket frigör utrymme i trafiken.

I Nice har man nyligen invigt sin nya spårvagn. Det ser väl inte så hemskt ut. Eller?

»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter