Utskrift från www.yimby.se
....

Närförortens tillbakagång

Idag var det söndag och jag hade inte så mycket att göra så jag bestämde mig för att titta på några närförorter som ligger längs med röda linjen. Jag beslöt mig för att börja i Aspudden.

Aspuddens första stadsplan togs fram 1906 av arkitekten Per Olof Hallman känd för att ha tagit fram stadsplaner till många städer. Centrala Aspudden är byggt med bostadshus med slutna kvarter i ett sätt att efterlikna innerstadens stenstad. Centrala Aspudden är gjort på 1910-talet i jugendstil. Från början var det en arbetarklasstadsdel och nu har det blivit trendigt att bo här. Jag kan förstå dem, se här.Är det här någon del av innerstaden? Sundbyberg? Solna? Nej, det är Aspudden. En närförort som från början låg utslängd ute i skogen, endast 3 km fågelvägen från innerstaden.

Mer av Aspudden:

Vackra hus i innerstadsstil med slutna kvarter, oftast affärer på bottenvåningarna och aktivitet på gatorna (även om det inte syns på bilderna så var det faktiskt många människor som var ute och gick).

Ett till vackert hus:Här kan man börja ana av vad som komma skall…Mina damer och herrar, Örnsberg- som ligger vägg i vägg med Aspudden.Det är svårt att tro att det skulle handla om grannen till den innerstadsliknande Aspudden?
Faktum att det här röda huset ligger precis mittemot T-baneuppgången i Örnsberg.

Vi fortsätter vandringen i Örnsberg…Det här ligger precis tvärs mittemot Örnsbergs t-banestation. Tro’t eller ej. Bara några få km från innerstaden.

Varför ska det finnas ett sådant utrymme mellan de här två husen? För att barnen ska få kunna leka? Nja, det är nog snarare något annat som utnyttjar den ytan. Jag antar att det är ett naturreservat som ligger bakom husen eftersom ingenting finns där…

Fler byggnader:Örnsbergs T-banestation i förgrunden, industriområdet i bakgrundenLite mer av Örnsberg:Så säger jag ”hej då” till Örnsberg

...Och säger istället ”hej” till grannen i söder, Axelsberg (villaområde till vänster och det egentliga Axelsberg till höger)…

Axelsbergs centrum... Känner ni igen det här s.k. ”Centrumtänkandet”?
Notera skillnaden mellan det här Centrumet och Centrala Aspudden. Vilket har mest liv?
En märkbar skillnad är att det är så få människor på gatorna i Örnsberg och Axelsberg. Det som är positivt är att man ska skymta en mycket äldre (gul) byggnad i bakgrunden som är mycket vackrare.Axelsbergs t-banestation som är delvis överdäckat. Den är granne med ett äldreboende och i biljetthallen finns det en pizzeria och en pressbyrån (precis som Örnsbergs t-banestation).


Jag tar t-banan en station söderut till...

Mälarhöjden- ett rejält låghussamhälle mitt på röda linjen. På ena sidan har vi "charmiga" Axelsberg och på andra sidan har vi Bredäng…

Hur som helst, vi skulle titta på Mälarhöjden.Dess "centrum" med ett relativt nytt flerbostadshus (gråa huset) men varför är allt så lågt?


Gör Stockholm till en Europeisk istället för Amerikansk storstad

Tre trafik- och industriforskare skriver i en debattartikel i DN under gårdagen om vad vi måste göra för att ändra den inslagna vägen för Stockholm. Forskarna frågar sig om vi skall vi utvecklas efter amerikansk "sprawl"-modell eller europeisk stadsmodell. Deras förslag innehåller förslag om en dubblering av trängselskatten, att förbifart Stockholm slopas och att en förtätning sker i och nära citykärnan, istället för att det skapas underlag för fler förorts- och villaområden.
Liksom bloggen biospolitikos gör bör man dock fråga sig om deras tankar kring uppdelning av jobb i innerstaden och bostäder längre ut är särskilt klok:

"Eftersom boende kräver mycket mer yta än en arbetsplats i tjänstesektorn är en motsvarande förtätning av boendet i innerstaden knappast realistiskt. Huvuddragen i en planering för Stockholm som en klimat- och människovänlig stad bör därför vara att lokalisera nya jobb till innerstaden och nya bostäder i attraktiva grannskap i en utvidgad stadskärna och kring spårnäten."

Det är ju just funktions-separationen som orsakar många av de problem vi idag ser. Snarare torde det vara klokare att funktionsblanda både i befintliga och nya områden, och att se till att bygga ordentligt tätt, och högre än vi gjort förr, för att få de positiva effekter som det ger både på miljö, utbud och stadsliv.

Förbifart Stockholm är en knepig fråga. Dels kan man tycka att den behövs för att lyfta bort en del av de trafikflöden som idag måste gå genom stadsområden. Skall vi kunna bygga om motorlederna i innerstaden till avenyer och boulevarder, vilket bör vara målet, så måste samtidigt trafiken minska. Samtidigt skapar förbifarten underlag för just mer sprawl eftersom biltrafik i ytterområden underlättas. Personligen tycker jag att man gör det lite väl lätt för sig genom att bara bygga ännu en motorväg. Har man ordentlig analyserat effekterna av förtätning och kraftigt förbättrad kollektivtrafik? Målet måste vara att minska biltrafiken. Dels av miljöskäl men också av utrymmesskäl. Nästan 50% av Stockholm upptas idag av motorvägar, trafikleder, trafikplatser, bullerzoner och olika typer av barriärområden. Idag pekar prognoserna tyvärr åt helt fel håll vad gäller biltrafik. Den beräknas öka, inte minska, och det även utan att förbifarten byggs.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter