Utskrift från www.yimby.se
....

Studentstad i Sjöstan?Centarpartiet presenterar idag ett förslag om att snabbt och billigt bygga 6000 nya studentbostäder i Hammarby sjöstad. Studentstaden är tänkt att ligga i industrikvarteren i Hammarby Sjöstad och ska enligt förslaget innehålla både bostäder, restauranger och näringslivslokaler.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om AlbanoPlanförslaget

YIMBY har lämnat in ett yttrande om Albano-området

YIMBY välkomnar att Albanoområdet bebyggs även om vi sätter ett frågetecken för den låga exploateringsgraden i planförslaget. Det är också glädjande att nödvändiga förberedelser görs för en framtida spårburen kollektivtrafik och att planen strävar efter en hög grad av hållbarhet. Dock anser vi att planens långtgående restriktioner för byggnadernas synlighet är en övertolkning av regelverket, och att stadsdelen som helhet förlorat på det, såväl ur estetisk synvinkel som vad gäller stadsmässighet och brukarvänlighet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadsmuseum eller museistad?


Illustration: White arkitekter

Ett nytt höghus med studentbostäder planeras i Björkhagen strax söder om Stockholm. Någonting som är välkommet i bostadsbristens Stockholm, där är ont om just studentbostäder. Stockholm är om inte landets största studentstad i alla fall en av de absolut största med någonstans mellan 50.000 och 100.000 studenter fördelade på ett flertal universitet och högskolor.


Dessvärre tycks inte det argumentet vara särskilt relevant för Stockholms Stadsmuseum, som redan nu har börjat kritisera förslaget. Givetvis inte utifrån behov och funktion, utan på mer banala grunder, som hur förslaget upplevs av tjänstemännen på stadsmuseet.

Invändningarna citerade direkt från artikeln i DN:

Stadsmuseet invänder att ett tiovåningshus som dessutom ligger högt kommer att synas på mycket långt håll, inverka negativt på stadsbilden och dessutom konkurrera med Björkhagens 16 våningar höga centrumhus från tidigt 1950-tal.

Den som är någorlunda välbekant med stadsbyggnadsdebatten i Stockholm ser ganska snabbt att det är fråga om rent schablonmässig kritik som ofta framförs av olika bevarandelobbyister som hörs i debatten. Förslaget F är dåligt för att det syns i stadsbilden S och kommer att konkurrera med byggnaden B.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Nya studentbostäder i Flemingsberg

Hugebostäder i Huddinge bygger just nu en studentbyggnad på 14 våningar i Flemingsbergs Centrum.

Dock för att klargöra vissa fel så rör det sig inte, som Svenska Dagbladet skriver, om en "skrapa" utan om ett vanligt höghus. En skrapa är nuförtiden något som är avsevärt högre än 14 våningar.

Det är glädjande att något sådant byggs - och just i Flemingsbergs Centrum som ligger strax intill det växande Södertörns Högskola. Det sägs väcka hopp hos Stockholms studentkårer om att fler ska haka på och bygga studentbostäder. Det hoppas även vi på, det enorma behovet av student- och ungdomsbostäder som finns i Stor-Stockholm måste åtgärdas.

Hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder står ca 40 000 studenter i kö. Att säga att det är "ganska mycket" vore blott en underdrift.

Så här säger Kristian Kull från Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB):

"- Vi tycker att det är toppen att vissa kommuner ser ett värde i att bygga för studenter. Särskilt roligt är det att det blir ett landmärke, säger Kristian Kull, som samtidigt tycker exempelvis Solna, Stockholm och Sundbyberg bör följa Huges exempel."

Ja. Vi instämmer, dessa kommuner och fler närliggande bör följa efter. Varför inte också Danderyd, Botkyrka och Täby bara för att nämna några till i vårt län som ligger nära högskolor och universitet.

"- Det är kommuner med stora lärosäten. Vi vet hur svårt det är att bygga för studenter, med höga byggpriser och utan räntebidrag. Därför är det jättebra om kommunerna bygger. I nuläget är bostadssituationen ohållbar."

Det här är något som måste ändras, och ett problem som våra politiker måste ta på allvar. I slutändan är det hela Stor-Stockholm, och inte "enbart" 40 000 högskolestudenter, som kommer att drabbas mycket hårt.

Själva huset kommer att inrymma 169 lägenheter, alla ettor på ca 24 kvadratmeter. Allt det här förväntas vara färdigt till hösten 2009. Att de är redan nedringda av studenter visar på det enorma, för att inte säga, gigantiska behovet av sådana bostäder i vårt län. Dock får man som student och bostadssökande till huset inte ställa sig i kö förrän i maj 2009. Värt att notera är att sedan år 2002 har Hugebostäder byggt ungefär 500 studentbostäder. 500 + 169 = räcker dock inte i längden när vi har att göra med 40 000 studenter som letar efter någonstans att bo. Man måste öka på i sitt byggande samtidigt som fler bolag gör samma sak.

Dock välkomnar vi extra mycket det här tillskottet speciellt med tanke på att det byggs i Flemingsberg där just ett av länets största arbetsplatser ligger med totalt 30 000 arbetande och 10 000 studenter. Området ligger i anslutning till Pendeltåget och i närheten av Tunnelbanans röda linje. Området ligger inte heller väldigt långt bort från Stockholms innerstad och Flemingsberg med omnejd är del av en framtida och mycket viktig regional kärna. Det är alltså högeligen viktigt att man förtätar här och skapar en välfungerande stadsmiljö.

Sist men inte minst, en fin detalj med huset är att det också kommer att ha gemensamhetslokaler.
Kul, inte enbart boende.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter