Utskrift från www.yimby.se
....

A walk in the park? Bra och dåliga exempel från Nordvästra Kungsholmen

YIMBY är ett härligt forum där man kan gilla grönområden utan att vara trädkramare. Som framgår av YIMBY's yttrande om Den Gröna Promenadstaden bör grönområden, för att komma till störst användning och nytta i en tätare stad, utformas som tillgängliga parker. Parker  som läggs där många har anledning att passera, och utformas så att även de med barnvagnar och rullatorer kan använda dem. Utformningen av parkerna i det snabbt framväxande Västra Kungsholmen bjuder på ett antal alldeles utmärkta exempel på detta tänkande. Men även några mindre bra...

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Hög tät stad

Den blandstad som YIMBY förespråkar förutsätter en hög boendetäthet för att den ska kunna fungera. Det är intressant att fundera dels kring vilken täthet som behövs och dels hur den tätheten kan uppnås.

I rapporter och i debatten hörs då och då variationer på temat att höga/högre hus inte ger ökad täthet. Detta kan hur otroligt det än låter vara korrekt. Men det förutsätter att avgränsningar och vissa antaganden görs. För den kvartersstad vi ska bygga i Stockholm ger fler våningar en ökad täthet. Låt oss titta lite närmare på täthet och byggnadshöjder.


Stockholm flatline ironiserar över diskussionen om förhållandet mellan våningsantal och täthet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Förenklade byggregler - men fortsatt obligatoriska parkeringsplatser


Även bilar kräver anpassade byggen. Fotot föreställer ett parkeringshus och är taget av CaribDigita/Wikipedia.

Regeringen vill få fart på byggandet genom att förenkla byggreglerna. Boverket ska därför utreda en uppluckring av reglerna för tillgänglighet och rullstolsanpassning. En annan utredare ska se om man kan minska möjligheterna att överklaga. En utredning som kom i december föreslog att kommuner inte ska få ställa särskilda krav på energieffektivitet vid byggande av hus.

Ett märkligt utelämnande i alla utredningar är de kostnadsdrivande krav på bilparkering som de flesta kommuner har. Intrycket är att "bensinrullstolar" är viktigare än vanliga rullstolar. Kan det hänga ihop med att bostadsministerns statssekreterare Ulf Perbo kommer direkt från bilbranschens BIL Sweden?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Bygg innerstaden större

Det är inte ofta man får läsa om stadsbyggnadsfrågor på DI. Men för några dagar sedan hände det. Magnus Stenlund (fastighetskonsult och analytiker) skrev en artikel som förtjänar uppmärksamhet.

Stockholms befolkning växer snabbt och Stenlund skriver:

"Det är bra om Stockholm kan fortsätta att försörja och attrahera. Men frågan är var alla ska bo. Just nu är svaret: varhelst det är möjligt. Och ju fler spridda skurar av punkthus, ­desto längre ut i regionen får staden leta efter mark för nästa projekt.

De flesta människor vill bo i innerstaden. Vill de inte det så vill de bo på landet, eller åtminstone i villaförort. Våra preferenser, allt eller inget, förändras mycket lite över tiden. Alltmer absurda priser på centrala bostäder verkar ofrånkomliga."

Stenlund skriver också att täthet, tillgänglighet och mångfald är vad som definierar stenstaden. Kvartersbebyggelsen bör utgöra fundamentet för en god stadsplan. Kontor, affärer och bostäder bör ingå i samma byggnad eller inom samma område. I gatuplanet ska affärsverksamhet- och småskalig ­näringsverksamhet prioriteras. Kollektivtrafiken måste byggas ut.

I det stora hela så är Magnus Stenlund helt klart på väg i rätt riktning. Han inser vad många Stockholmare idag vill ha.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Varför sprider media myter om slussen?


De ledande stockholmsmedierna har uppenbara problem med källkritiken.

I samband med att överklagandetiden för nya slussen gick ut häromdagen kunde media berätta att det kommit in drygt 260 överklaganden till nya slussen.

En intressant detalj i sammanhanget är att den totala mängden överklaganden egentligen var runt 400, men många överklaganden gick till fel instans. Den felaktiga uppgiften om att överklaganden skulle skickas till förvaltningsrätten har enligt SvD spridits på facebook (och tydligen, kan vi tillägga, även på slussenmotståndarnas egna hemsidor). Den hela är talande för stora delar av debatten om slussen - det verkar som att många av de som överklagat har litat på den auktoritet som sagt åt dem vad de ska tycka - hade de bemödat sig att faktist läsa planerna om nya slussen - som är lätt åtkomliga på Stockholms stads hemsida - hade de också hittat information om var man ska skicka överklaganden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Slussenmyter del 7: Omvägar och ättestupor

Med anledning av de många myter och felaktiga påståenden som finns kring den nya slussen, och i synnerhet med tanke på den uppblossade diskussionen i anslutning till beskedet från socialdemokraterna i Stockholm att man vill göra om slussenprocessen igen kör YIMBY en bloggserie på temat "slussenmyter". Mycket av kritiken mot det nya förslaget är uppkommen ur dessa myter.

Tidigare har vi skrivit om

Slussenmyt 1: Bron som blev brantare,
Slussenmyt 2: Räntmästarbluffen,
Slussenmyt 3: Bussar kan inte vända
Slussenmyt 4: Syndaflod i tunnelbanan
Slussenmyt 5: "Folket säger nej!" samt
Slussenmyt 6: Den osänkbara tunnelbanestationen på Söderströms botten

Vi fortsätter med myt nummer 7, Omvägar och ättestupor.Hur ska Agda Larsson, 97, komma upp till Södermalmstorg?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Slussenmyter del 1: Bron som blev brantare

Med anledning av de många myter och felaktiga påståenden som finns kring den nya slussen, och i synnerhet med tanke på den uppblossade diskussionen i anslutning till beskedet från socialdemokraterna i Stockholm att man vill göra om slussenprocessen igen kommer YIMBY att köra en liten bloggserie på temat "slussenmyter". Mycket av den kritik som socialdemokraterna riktar mot det nya förslaget verkar tyvärr uppkommet ur dessa myter.

Vi börjar med myt nummer 1, bron som blev brantare.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Socialdemokratiskt slussenhaveri

Även publicerad på teknikdebatt


Härliga tider, strålande tider. Låt oss utreda igen! Och igen! Och igen! Och igen! Och igen! Och igen! Till slut kan vi nog hitta en så urvattnad "lösning" så att ingen längre orkar bry sig...

Socialdemokraterna i Stockholm vill utreda slussen. Igen. För vilken gång i ordningen har nog de flesta vid det här läget tappat räkningen på.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter