Utskrift från www.yimby.se
....

Krönika: John Higson om Wasted Space

John Higson, som bland annat arbetar med den nylanserade siten Wasted Space gästbloggar för Yimby.se:

Jag tror att NIMBY är en reaktion på ”nobody bloody well asked me what I wanted in my backyard”. Om vi skapar en dialog med de som bor i närområdet kan det som ofta blir ett första nej istället förvandlas till ett ja. Men man får också vara beredd på att slutresultatet inte blir som man själva har tänkt sig om man bjuder in andra i processen – det blir annorlunda och för det mest mycket, mycket bättre!

I People Owned så tror vi på att frigöra vår tids mest oanvända resurs – kompetensen, kreativiteten, passionen och det sunda förnuftet hos vanliga människor. Det är bara när man bjuder in stockholmarna i processen som Stockholms sanna kulturella unikhet träder fram. När det är ett fåtal som fattar besluten om en stads utveckling, tenderar ofta städerna att bli väldigt lika varandra. Det som är unikt med Stockholm är stockholmarna! Det är deras visioner, drömmar och önskemål som kommer att göra staden världsunik.

Alla våra koncept – Wasted Space, 100Hus och Drömgården – bygger på att skapa plattformar för empowerment d v s där invånare får makt och möjlighet att bidra till sin omgivnings utveckling samtidigt som de kan uttrycka sig egen unikhet. När detta sker frigörs massor med outnyttjade resurser och något unikt skapas för varje plats.

Med Wasted Space vill vi fånga upp stockholmarnas idéer om stadens utveckling. Hur ska staden se ut? Vilka platser är wasted? Här finns en möjlighet för er som vill åstadkomma en förändring i staden att engagera er. Tipsa gärna om platser och användningsområden så att vi tillsammans kan visa stadens politiker och tjänstemän att stockholmarna vill vara med och påverka stadens utveckling. Inom kort kommer vi att starta tävlingar om bästa tips och användningsområde.

För oss är det jätteviktigt att de stockholmare som lämnar tips på platser som sedan kan utvecklas också får äran för sin insats. Nästa steg är att när vi bestämt oss för en plats så bjuder vi in lokalbefolkningen i processen. De får vara med och utforma platsen så att vi skapar möjligheter för att ett ”not in my backyard” istället blir ett ”yes in my backyard” – fast bara om jag är tillfrågad. Hur den processen kommer att se ut beror på platsens läge och storlek.

En annan viktig del i Wasted Space är att det är en plattform för entreprenörer som vill bidra till stadens utveckling och utbud. Det är jättekul att entreprenörer nu kontaktar oss direkt om platser som de drömmer om att få utveckla. Det visar också på behovet av en plattform som Wasted Space då många vittnar om svårigheterna med att nå enda fram till beslutsfattarna. Vi hoppas och tror att vårt samarbete med Stockholms stad ska frigöra stockholmarnas kreativitet, all outnyttjade platser och möjligheter att utveckla dem. It’s all about making Stockholm more stockholmish!

John Higson

www.wastedspace.se, www.100hus.com och www.dromgarden.nu
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter