Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2010

Centerpartiet
Följande personer har svarat från Centerpartiet.
Klicka på en person för att se dennes svar, eller se sammanställningen nedan.


Svarsfrekvens: 100%

<- Tillbaka till sammanställningen

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Förbifart Stockholm (100%)
Stadsspårväg (100%)
Båttrafik (100%)
Tunnelbanan (66,7%)
Visa ej valda alternativ
Österleden
Andra vägsatsningar
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Pendeltåg
Busstrafik
Spårväg syd
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik (66,7%)
Viss ökning kollektivtrafik (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen (100%)
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadskvarter (100%)
Stadsradhus (33,3%)
Annat (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Friliggande Flerbostadshus

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

I anslutning till befintlig innerstad (100%)
Befintlig innerstad (66,7%)
Längre ut (66,7%)
Närförort (66,7%)
Visa ej valda alternativ
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja (100%)
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden (100%)
Bygg mer på höjden (100%)
Visa ej valda alternativ
Bebygg vissa grönområden
Stoppa ny bebyggelse
Låta oss bo i mindre bostäder

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Annat (66,7%)
Låt marknaden styra (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Det är bra som det är nu
Större andel hyresrätter
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt (100%)
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Annat (100%)
Visa ej valda alternativ
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra

11. Vad bör hända med Slussen?

Verkställ "Nya Slussen", men med högre exploatering (66,7%)
Verkställ "Nya Slussen" (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Restaurera dagens slussen
Återuppbygg som den ser ut idag
Verkställ "Nya Slussen", men med lägre exploatering
Annat

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla (66,7%)
Annat (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Bevara trafikflyget

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten) (100%)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Avveckla

14. Vad är din syn på Plan- och Bygglagen?

Den fungerar dåligt (66,7%)
Den fungerar mycket dåligt (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Den fungerar mycket bra
Den fungerar bra
Ingen åsikt

15. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms Stad under nästa mandatperiod?

Enligt Boverket behöver det byggas 48.000 bostäder i Stockholms län under nästa mandatperiod.
15.001 - 20.000 (100%)
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 15.000
20.001 - 25.000
Fler än 25.000
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8643 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter