Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2010

Frida Johansson Metso, Folkpartiet

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Förbifart Stockholm
Tunnelbanan
Stadsspårväg
Pendeltåg
Visa ej valda alternativ
Österleden
Andra vägsatsningar
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Busstrafik
Båttrafik
Spårväg syd
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Viss ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Stor ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadskvarter
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadsradhus
Friliggande Flerbostadshus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

I anslutning till befintlig innerstad
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Bygg mer på höjden
Visa ej valda alternativ
Bebygg vissa grönområden
Stoppa ny bebyggelse
Låta oss bo i mindre bostäder

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel ägarlägenheter
Visa ej valda alternativ
Det är bra som det är nu
Låt marknaden styra
Större andel hyresrätter
Större andel bostadsrätter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Omvandla grönområdet till park för människor
Visa ej valda alternativ
Behåll den biologiska spridningsvägen
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. Vad bör hända med Slussen?

Verkställ "Nya Slussen", men med lägre exploatering
Visa ej valda alternativ
Restaurera dagens slussen
Återuppbygg som den ser ut idag
Verkställ "Nya Slussen"
Verkställ "Nya Slussen", men med högre exploatering
Annat

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Bevara trafikflyget
Visa ej valda alternativ
Avveckla
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Behåll nuvarande system
Visa ej valda alternativ
Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Avveckla

14. Vad är din syn på Plan- och Bygglagen?

Den fungerar dåligt
Visa ej valda alternativ
Den fungerar mycket bra
Den fungerar bra
Den fungerar mycket dåligt
Ingen åsikt

15. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms Stad under nästa mandatperiod?

Enligt Boverket behöver det byggas 48.000 bostäder i Stockholms län under nästa mandatperiod.
15.001 - 20.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 15.000
20.001 - 25.000
Fler än 25.000

16. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Bostäder: Jag tror att vägen med Stimulans för Stockholm (som resulterade i 15 000 nya bostäder den här mandatperioden) är en fortsatt bra väg att gå för att hålla igång bostadsbyggandet. I yttre Stockholm behöver man låta fler bostadsrätter skapas för att blanda upp, i innestan/närförorterna bör behålla sina hyresrätter. Jag vill tillägga att vilken typ av hus som byggs är minst lika intressant - och styr också var de kan växa. Ett hus får gärna bestå både av ägarlägenheter, hyresrätter och dessutom gärna affärsverksamheter för att blanda och skapa liv - under hela dygnet - i bostadsområden. Det ger dessutom trygghet och bekvämlighet till de boende!

Arkitektur är inte riktigt mitt område, men som psykologstudent vet jag förstås vikten av en omväxlande stad, av fasader som gör att blicken söker sig uppåt ibland, och som skapar gator där även husfasaden i ögonhöjd markerar förändringar i staden - när man rör sig mellan stadsdelar exempelvis, både vad som skiljer och ger variation, och inte minst vad som binder samman. Ur psykologiskt perspektiv måste jag också slå vakt om det som platt kallas grönområden, inte minst är de viktiga för hälsa och dessutom gemenskap. Jag tycker att Stockholms innerstads siluett och färgtoner är vackra, och samtidigt tror jag på en levande, växande stad med kontraster. Jag reste på Island i somras och noterade att husen i Reykjavik är varma, färgglada och omsorgsfullt smyckade, med mycket fasadmålningar - detta trots (eller tack vare?) att många hus (inklusive kyrkor) är gjorda av plåt! Det var inspirerande att se hur en så kall och blåsig stad ändå blir mysig och fylld av värme.

Gällande miljö så är jag ursprungligen från Göteborg, och har en förkärlek för de miljövänliga och effektiva spårvagnarna. Jag hoppas att stockholmarna kommer kunna gilla dem och se deras nytta (och jag hoppas att de kan fungera bättre i Sthlm på vintern än i Gbg...). Dessutom borde tvärbanan byggas ut, och jag ser fram emot att se över mer kollektivtrafik på "vattenvägarna". Gällande kollektivtrafiken är det också viktigt att se till alternativet - bilen. Fler parkeringsplatser - inte minst i anslutning till pendlingsplatser - skulle jag vilja kika på mer under mandatperioden. Även typen av parkeringar borde diskuteras.

Men uppriktigt sagt, som cyklist i Stockholm måste jag peka på de cykelbanor i Stockholm som är farliga, som tvingar fram orimliga svängar eller helt enkelt förvånande upphör. Att göra Stockholm mer säkert för cyklister - och där med också dem som går - är ett måste nästa mandatperiod!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter