Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2010

Socialdemokraterna
Följande personer har svarat från Socialdemokraterna.
Klicka på en person för att se dennes svar, eller se sammanställningen nedan.


Svarsfrekvens: 33,3%

<- Tillbaka till sammanställningen

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan (100%)
Spårväg syd (100%)
Förbifart Stockholm (66,7%)
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan) (66,7%)
Busstrafik (33,3%)
Pendeltåg (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Österleden
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Båttrafik
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik (100%)
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
0,5 - 0,99 (66,7%)
1,0 - 1,49 (33,3%)
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
1,5 -
Avskaffa normen
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadskvarter (100%)
Stadsradhus (66,7%)
Friliggande Flerbostadshus (66,7%)
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

I anslutning till befintlig innerstad (66,7%)
Närförort (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
Längre ut
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja (100%)
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden (100%)
Bygg mer på höjden (66,7%)
Bebygg vissa grönområden (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse
Låta oss bo i mindre bostäder

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter (100%)
Visa ej valda alternativ
Det är bra som det är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Förtätning i samma stil (100%)
Visa ej valda alternativ
Bygg mer stadsmässigt
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Behåll den biologiska spridningsvägen (66,7%)
Bygg ihop förorterna med varandra (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Omvandla grönområdet till park för människor
Annat

11. Vad bör hända med Slussen?

Verkställ "Nya Slussen", men med lägre exploatering (66,7%)
Verkställ "Nya Slussen" (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Restaurera dagens slussen
Återuppbygg som den ser ut idag
Verkställ "Nya Slussen", men med högre exploatering
Annat

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla (100%)
Visa ej valda alternativ
Bevara trafikflyget
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Behåll nuvarande system (66,7%)
Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten) (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Avveckla

14. Vad är din syn på Plan- och Bygglagen?

Den fungerar dåligt (66,7%)
Ingen åsikt (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Den fungerar mycket bra
Den fungerar bra
Den fungerar mycket dåligt

15. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms Stad under nästa mandatperiod?

Enligt Boverket behöver det byggas 48.000 bostäder i Stockholms län under nästa mandatperiod.
10.001 - 15.000 (33,3%)
15.001 - 20.000 (33,3%)
20.001 - 25.000 (33,3%)
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.001 - 10.000
Fler än 25.000
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter