Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2010

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Annat
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Österleden
Andra vägsatsningar
Pendeltåg
Busstrafik
Båttrafik
Spårväg syd

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
0,1 - 0,49
Visa ej valda alternativ
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Avskaffa normen
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Friliggande Flerbostadshus
Stadskvarter
Annat
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadsradhus

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

I anslutning till befintlig innerstad
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
Närförort
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Låta oss bo i mindre bostäder
Visa ej valda alternativ
Bebygg vissa grönområden
Stoppa ny bebyggelse
Bygg mer på höjden

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Det är bra som det är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Förtätning i samma stil
Visa ej valda alternativ
Bygg mer stadsmässigt
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Behåll den biologiska spridningsvägen
Visa ej valda alternativ
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. Vad bör hända med Slussen?

Annat
Visa ej valda alternativ
Restaurera dagens slussen
Återuppbygg som den ser ut idag
Verkställ "Nya Slussen"
Verkställ "Nya Slussen", men med lägre exploatering
Verkställ "Nya Slussen", men med högre exploatering

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla
Visa ej valda alternativ
Bevara trafikflyget
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Avveckla

14. Vad är din syn på Plan- och Bygglagen?

Den fungerar mycket bra
Visa ej valda alternativ
Den fungerar bra
Den fungerar dåligt
Den fungerar mycket dåligt
Ingen åsikt

15. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms Stad under nästa mandatperiod?

Enligt Boverket behöver det byggas 48.000 bostäder i Stockholms län under nästa mandatperiod.
20.001 - 25.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 20.000
Fler än 25.000

16. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Vänsterpartiet är för förtätning, gärna i kollektivtrafiknära lägen på redan hårdgjord, använd mark. Det kan vara på p-platsen som inte nyttjas, industrimark, på gamla oanvända spårområden, eller hamnområden.. eller Bromma flygplats. Viktigt att palnara in boende för äldre och gruppbostäder för funktionshindrade samt även ungdoms och studentbostäder. Förskola och skolor likaså. samt lokal närservice. Vi vill bygga billiga hyresrätter som folk har råd med.
Arkitekturen är viktig för trivsel i ett område. Modern arkitektur är viktig, liksom även anpassning till befíntlig bebyggelse ibland. Det är idiotiskt att alla hus i innerstan skall byggas på och få samma höjd. Det är spännande med olika höjden och att kunna bevara ett myckets gammalt hus med två tre vån i innerstaden. Det minner om en annan tid och är viktigt för att kunna "läsa" vår historia. Vi måste värna om vår kulturmiljö och inte förvanska äldre byggnader. Viktigt med hissar och altaner så att även funktionsnedatta kan nyttja dem.
Staden har en bra byggnadsordning som måste följas.
Miljövänligare blir det med mindre biltrafik och mer kollektiva resor samt cykling (för dem som kan det) fler passivhus ska byggas och smarta energieffektiva lösningar. Mera spårtrafik och tunnelbaka till Karolinska och Nacka. Tvärbana från Skarpnäck via Hökarängen, Älvsjo och till Skärholmen för att underlätta arbetsresorna. Båtpendling är bra. Taxi och färdtjänst skall självklart inte begränsas.
Tors Torn i Norra Stationsområdet har en olämplig utforming och området för dåligt anpasssat för funktionsnedatta, parken blir alldeles för liten.
SLUSSEN Fri sikt skall råda från Peter Mynndes backe mot Saltsjön, från Götgatan mot Gamla stan och från Katarinaväggrn mot Mälarna. Vilktigt med kultur och att Slussen fortsätter att vara en god mötesplas. Bilutrymmet ska minskas och bron ha bättre anslutning vid Gamla stan. Med mera! läs mera på www.stockholmsvanstern.se
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter