Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2014

Socialdemokraterna
Följande personer har svarat från Socialdemokraterna.
Klicka på en person för att se dennes svar, eller se sammanställningen nedan.


Svarsfrekvens: 50%

<- Tillbaka till sammanställningen

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan (100%)
Busstrafik (83,3%)
Förbifart Stockholm (83,3%)
Spårväg syd (50%)
Båttrafik (33,3%)
Pendeltåg (16,7%)
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan) (16,7%)
Visa ej valda alternativ
Österleden
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Viss ökning kollektivtrafik (66,7%)
Stor ökning kollektivtrafik (33,3%)
Visa ej valda alternativ
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
0,5 - 0,99 (50%)
Ändra till en maxnorm (33,3%)
1,0 - 1,49 (16,7%)
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
1,5 -
Avskaffa normen

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Friliggande Flerbostadshus (100%)
Stadskvarter (100%)
Stadsradhus (83,3%)
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Närförort (100%)
I anslutning till befintlig innerstad (100%)
Längre ut (83,3%)
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja (83,3%)
Nej (16,7%)

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Bygg mer på höjden (100%)
Förtäta redan bebyggda områden (83,3%)
Bebygg vissa grönområden (66,7%)
Låta oss bo i mindre bostäder (50%)
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd) (50%)
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter (100%)
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt (83,3%)
Förtätning i samma stil (16,7%)
Visa ej valda alternativ
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park (83,3%)
Behåll den biologiska spridningsvägen (16,7%)
Visa ej valda alternativ
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. IKEA i Söderstaden

IKEA vill bygga ett nytt varuhus i söderstaden av traditionell typ och 4000 parkeringsplatser. Vad är din syn på detta?
IKEA bör inte få bygga ett varuhus i söderstaden (83,3%)
IKEA bör bygga ett mindre varuhus (16,7%)
Visa ej valda alternativ
IKEA bör få bygga ett traditionellt varuhus
IKEA bör bygga ett showroom

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla flygplatsen efter att avtalet löpt ut 2038 (66,7%)
Avveckla flygplatsen (16,7%)
Annat (16,7%)
Visa ej valda alternativ
Följ Swedavia:s plan på en uppklassning
Lägg trafiken på nivån som var innan uppklassningen
Ha kvar flygplatsen, men med avsevärt mindre trafik
Ha kvar flygplatsen, men utan reguljärtrafik

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten) (83,3%)
Behåll nuvarande system (16,7%)
Visa ej valda alternativ
Minska eller avveckla trängselskatten

14. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms kommun under nästa mandatperiod?

30.000 - 40.000 (66,7%)
20.000 - 30.000 (16,7%)
Fler än 40.000 (16,7%)
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 20.000

15. Buller

Ibland diskuteras byggande i bullerutsatta lägen. Vad är din syn på detta?
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det finns en tyst sida (83,3%)
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det är en tyst inomhusmiljö (16,7%)
Visa ej valda alternativ
Vi ska inte bygga i bullerutsatta lägen

16. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget (66,7%)
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter (16,7%)
Kommunen borde inte sälja av mark (16,7%)
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8641 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter