Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2014

Sverigedemokraterna
Följande personer har svarat från Sverigedemokraterna.
Klicka på en person för att se dennes svar, eller se sammanställningen nedan.


Svarsfrekvens: 57,1%

<- Tillbaka till sammanställningen

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan (100%)
Förbifart Stockholm (100%)
Österleden (50%)
Busstrafik (50%)
Annat (25%)
Pendeltåg (25%)
Visa ej valda alternativ
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Båttrafik
Spårväg syd

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Oförändrat (50%)
Viss ökning kollektivtrafik (25%)
Stor ökning vägsatsningar (25%)
Visa ej valda alternativ
Stor ökning kollektivtrafik
Viss ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
0,5 - 0,99 (100%)
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
1,0 - 1,49
1,5 -
Avskaffa normen
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadskvarter (75%)
Annat (50%)
Radhus (25%)
Villor (25%)
Friliggande Flerbostadshus (25%)
Stadsradhus (25%)

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Inte alls (100%)
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Nej (100%)
Visa ej valda alternativ
Ja

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Stoppa ny bebyggelse (50%)
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd) (50%)
Förtäta redan bebyggda områden (25%)
Bebygg vissa grönområden (25%)
Visa ej valda alternativ
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter (75%)
Fördelningen är bra som den är nu (25%)
Visa ej valda alternativ
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Förtäta inte (100%)
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Bygg mer stadsmässigt
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Behåll den biologiska spridningsvägen (75%)
Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park (25%)
Visa ej valda alternativ
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. IKEA i Söderstaden

IKEA vill bygga ett nytt varuhus i söderstaden av traditionell typ och 4000 parkeringsplatser. Vad är din syn på detta?
IKEA bör inte få bygga ett varuhus i söderstaden (50%)
IKEA bör bygga ett mindre varuhus (25%)
IKEA bör bygga ett showroom (25%)
Visa ej valda alternativ
IKEA bör få bygga ett traditionellt varuhus

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Följ Swedavia:s plan på en uppklassning (100%)
Visa ej valda alternativ
Lägg trafiken på nivån som var innan uppklassningen
Ha kvar flygplatsen, men med avsevärt mindre trafik
Ha kvar flygplatsen, men utan reguljärtrafik
Avveckla flygplatsen
Avveckla flygplatsen efter att avtalet löpt ut 2038
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Minska eller avveckla trängselskatten (100%)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)

14. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms kommun under nästa mandatperiod?

10.000 - 20.000 (50%)
5.000 - 10.000 (25%)
Fler än 40.000 (25%)
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
20.000 - 30.000
30.000 - 40.000

15. Buller

Ibland diskuteras byggande i bullerutsatta lägen. Vad är din syn på detta?
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det är en tyst inomhusmiljö (75%)
Vi ska inte bygga i bullerutsatta lägen (25%)
Visa ej valda alternativ
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det finns en tyst sida

16. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget (50%)
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter (50%)
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Kommunen borde inte sälja av mark
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter