Utskrift från www.yimby.se
....

Länsstyrelsen: Höga hus hotar riksintresse

 
Svenska Dagbladet rapporterar att länsstyrelsen nu avkräver Stockholms stad ett svar på hur man avser att "värna innerstadens låga siluett" framöver. Detta sedan flera politiker har uttryckt stöd för högre bebyggelse i innerstaden och flera projekt med relativt hög bebyggelse har presenterats.

SvD skriver:

"- Stockholms stad har inte förtroende att själv hantera sin stad eftersom den är av riksintresse, säger Carl-Gustaf Hagander, landssekreterare på länsstyrelsen, som enligt lag ska upphäva planer som innebär att riksintresset påtagligt skadas.

Han menar att Stockholms stad redan rör sig i ett gränsland, i och med bygget av hotell-och kongressanläggningen Stockholm Waterfront vid Klara sjö.

- Där närmar man sig gränsen för påtaglig skada på riksintresset, säger Carl-Gustaf Hagander.

Enligt Riksantikvarieämbetet har Stockholms innerstad riksintressanta karaktärsdrag bland annat i ”fronten mot vattenrummen och den begränsade hushöjden”.

- Det är ett stort förändringstryck i Stockholm. Vi behöver bli tydligare, säger Carl-Gustaf Hagander och förklarar att länsstyrelsen bland annat ska formulera sig kring frågor som rör fronten mot vattnet, riktlinjer och höghusplaner.

Han betonar att det inte handlar om att frysa Stockholms stadsbild. Men länsstyrelsen efterlyser en tydlig strategi från Stockholms stadsbyggnadskontor som visar hur staden ser på kulturhistoriskt värdefulla miljöer och innerstadens silhuett.

- Enligt lagen ska det framgå hur kommunen värnar riksintresset."


Här finns det skäl att påpeka några faktorer. För det första är det naturligtvis bra om staden kan formulera en större tanke kring var och hur man bör placera högre bebyggelse för att skapa en god stadsbild. YIMBY har sedan tidigare pekat ut City, Norra stationsområdet och Värtahamnen som lämpliga platser för just sådan. City därför att det redan finns högre bebyggelse där, och för att stadsbilden redan har frångått den klassiska stenstaden. Norra stationsområdet och Värtan för att det är helt nya stadsutvecklingsområden, där mindre hänsyn behöver tas till befintliga byggnader.

Men ett värnande av riksintresset Stockholms stad blir problematiskt om det tillåts resultera i en frysning av stadsbilden. Det riksintresse som länsstyrelsen idag är satt att värna är ett resultat av just en förändringsprocess över lång tid. En förändringsprocess som avspeglar Stockholm och stadens invånare och behov. Få skulle idag vilja riva Stockholm stadshus, men faktum är att diskussionerna var hätska när det skulle uppföras. Om diskussionen om riksintresset hade kommmit på 1920-talet kan man fråga sig om stadshuset ens hade byggts. Ett värnande av riksintresset får således inte tillåtas bli en stoppkloss mot förändring. Staden är en levande organism, inte ett mausoleum. Ett värnande av viktiga värden både kan och måste gå hand i hand med stadens utveckling.
 
"Riksintresset" är ett ofta använt argument i diskussioner om stadsutvecklingen på många platser i Sverige och i Stockholm. Det anses ofta som att det som ska värnas i riksintressena är självklara objektiva sanningar som inte kan förändras. Så är naturligtvis inte fallet. Riksintressen är i förlängningen resultatet av politiska beslut, precis som planregler, byggnormer och allt annat som styr hur staden kan och får utvecklas. Med detta menas naturligtvis inte att alla riksintressen kan, eller bör, upphävas. Men det finns alltid anledningar att titta på och ibland omvärdera de riksintressen som finns.

Verkar det klokt att ha som riksintresse att stoppa Stockholms utveckling? YIMBY tycker inte det.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Theodor Adolfsson (26 Mars 2009 14:33):
Problemet med Waterfronten är väl att huset är bredare än vad det är högt och kommer att se rätt trist ut. Detta i sin tur beror väl just på att folk har klagat ner både höjden och den arkitektoniska kvaliteten.

Sen kan detta och andra nerklagade, intetsägande tråkhus tas som exempel på hur mer vågad arkitektur förstör Stockholm.
 0
Anders Gardebring (26 Mars 2009 14:35):
Theodor:
Japp, en helt klart bra poäng som du har där.
 0
Mikael Hörnlund (26 Mars 2009 14:42):
Ja, tydligen kan man relatera till mycket när det gäller "Riksintresse". Det som verkligen behövs för att detta "Riksintresse" ska bibehållas är en Lindhagen plan anno 2009.

Och vem är denna person att säga att "- Där närmar man sig gränsen för påtaglig skada på riksintresset" Har Carl-Gustaf Hagander folkets stöd i detta, när han nu hänvisar till "Riksintresse". Jag undrar vad det är för påtaglig skada han pratar om.

För att det är Carl-Gustaf Haganders sanningar så finns det ingen automatik för att det är min sanning, eller din sanning.

För mig känns det som att han idiotförklarar Svenska folket med att säga att det skulle vara en påtaglig skada för riksintresset i och med byggandet av Stockholm Waterfront.

Kan inte människor få bilda sig en egen uppfattning om detta.

Dock är det positivt med att efterlysa en helhetsbild och en övergripande plan/mål i frågan om var, när och hur det ska byggas höga hus.
 0
Niklas (26 Mars 2009 15:06):
Vad säger egentligen riksintresset exakt i ord. Är det en tolkning när de nämner en vattenfronten och den lägre bebyggelse?

Vad skulle riket ha för intresse i att en låg bebyggelsehöjd måste bibehållas?

Om riksintresset är luddigt formulerat får man inte låta tolkningen kapas av några få intressegrupper såsom man gjort med tolkningen av av lagen om nationalstadsparken.

Finns det inget riksintressen som säger att Stockholm, i egenskap av huvudstad, måste ges chans att utvecklas och växa? Varför ska riksintressen bara verka i begränsande syfte?
 0
Niklas (26 Mars 2009 15:21):
Såvitt jag vet är det boverket i Karlskrona som beslutar vad som ska vara riksintressen. Det är konstigt att man där nere ska diktera hur en annan stad ska se ut? Har de satt sin fot här? Om de ska bestämma något sådant borde kravet vara att de flyttar hit.

Varför kan inte vi Stockholmare inte diktera vad som är riksintresse i t.ex Köpenhamn?
 0
Jonas Frejd (26 Mars 2009 15:21):
Rubriken borde lyda: Länsstyrelsen: Höga hus berikar riksintresse
 0
Fredrik Sahlström (26 Mars 2009 15:51):
Det enda jag håller med gubben om är att Waterfront är lite för mycket byggkloss. Byggnaden framför ser dock intressant ut på de bilder jag sett.
En fråga: Hur stort inflytande har gubben Hagander? Kommer hans åsikter väga tungt... någon som vet?
 0
Kurt W (26 Mars 2009 15:55):
Carl-Gustaf Hagander vill inte frysa stadsbilden men vad är det han vill om inte exakt just det? Tinnar och torn... Har vi inte hört detta mantra till leda? Det är dags för länsstyrelsen att skaka av sig formalinet och komma med i matchen!
 0
Johannes Hulter (26 Mars 2009 16:03):
Sedan när blev det ett riksintresse att rikets huvudstad inte ska utvecklas? Det låter mer som en fientligt sinnad främmande makts-intresse (aka göteborgsintresse) ;)
 0
Magnus Orest (26 Mars 2009 16:20):
Kanske har den här tjänstemannen genom sitt uttalande satt fingret på ett problem, nämligen att vi har lagar som möjliggör tjänstemannastyre i dessa frågor?

Vi kan inte låta staden styras av normer från en tid då det varken fanns elektricitet eller rinnande vatten i stadens byggnader.
 0
Martin Nilsson (26 Mars 2009 16:36):
Man blir väldigt trött på journalistens tendentiösa upprepningar av att "nu hotas Stockholms fina siluett". Räknade till runt 8 varianter på denna fras i en ganska kort artikel...
 0
Peter D (26 Mars 2009 16:47):
Är det verkligen länsstyrelsens jobb att vara negativa till utveckling?
 0
Bengt (26 Mars 2009 17:59):
Stockholm är det svenska näringslivets motor. Utvecklingen av av näringslivet i Stockholm kräver en utökning av antalet kvm kontor i bland annat Stockholms innerstad. Att hindra byggandet av kvm för kontor, genom att stoppa ett 30 våningshus, är rent ut sagt kontraproduktivt för näringslivet och således hela Sverige.
 0
Johannes Lilleberg (26 Mars 2009 18:13):
Länstyrelsen har tydligen negativa synpunkter på utveckling i miljonprogram också:

http:​/​/​svt.​se/​svt/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​33538&a=​149660​4&.​.​
 0
Sven Renquist (26 Mars 2009 18:24):
Håller med om att det är lite märkligt att stans styrande ska behöva en överrock i form av länsstyreln. Jag inbilldar mig att om man börjar jobba på en sådan myndighet så har man bevarandefrågor som specialintresse och därför kanske övervärderar den aspekten i stadsbyggnadsfrågor.

Sedan tycker jag iofs att ett höghus där inte skulle vara någon höjdare ändå. Speciellt inte det på bilden med sina klichémässiga snurror.
 0
Adam Blomberg (26 Mars 2009 18:26):
"Planerna för det nya höghuset väckte stor uppmärksamhet när de presenterades i mellandagarna, men stadsbyggnadskontoret arbetar redan med lägre alternativ."

...Så avslutas SvD artikeln. "djup suck"
 0
David Westerberg (26 Mars 2009 18:26):
Att bevara jantelagen i en miljonmetropol är visst ett "riksintresse" för vissa.

Jag tror ochså att det är väldigt svårt att förfula City på något sätt. En skyskrpa skulle nog bara göra City mindre fulare. Skrapan skulle ochså bli en pampig förstasyn för någon som kommit med tåg till Stockholm.
 0
Niklas (26 Mars 2009 18:43):
Lägre alternativ? Det är det inte ens frågan om highrise längre.
 0
Simon Hellström (26 Mars 2009 18:45):
Byggnaden på bilden i SvD-artikeln har jag aldrig sett förut! Eller har jag?
 0
Bitte Fossbo (26 Mars 2009 19:23):
Jag frågar mig då; är de stora hotell- och konferenskomplexens lådor bakom Stadshuset byggda i folkets intresse? Vems behov står bakom deras snabba framväxt? Och när det gäller Stockholms silhuett från 1800-talet så måste ju inte allt som är gammalt väcka löje! Istället kan det vara fantastiskt att känna igen profilen av sin stad ända från 1600-talet! Se på en gammal målning av Elias Martin;
http:​/​/​i.​pbase.​com/​o3/​71/​348871/​1/​89619947.​FmrC3rmy.​g7.​.​
Vissa av stadens byggnader finns ännu kvar, andra har sedan dess byggts om eller rivits medan nya tillkommit. Ändå är det samma skyline av Stockholm då som nu. Är vi säkra på att det är en god idé att ändra på den? Finns det inte vissa miljöer där skyskrapor gör sig bättre, kanske där de är historiskt förankrade sedan tidigare eller där geografin inbjuder till det. Att bygga skyskrapor i en gammal sjösänka är knappast förenligt med vedertagen landskapsarkitektur, som istället bör fungera så att byggnader accentuerar det bakomliggande landskapet.
 0
Gustav Svärd (26 Mars 2009 19:38):
@Jonas Frejd - Du har så j*vla rätt.

@Adam Blomberg - Gah! den biten hade jag inte läst! Detta är hemska nyheter. Att SBK redan gett upp och planerar att förfula stan istället för att förfina den är inte bra alls.
 0
Philip (26 Mars 2009 19:41):
Bitte Fossbo:

Om den attityden fanns på 1600-talet hade de fina husen du hänvisar till aldrig uppförts.
 0
Mikael Hörnlund (26 Mars 2009 19:52):
Bitte:
Jag tycker din fråga om folkets intresse är lite märkligt ställd. Du vänder på frågan och försöker få det till att alla byggnader som ska uppföras ska gå enligt folkets intresse. Då är såldeds Årstafältet också en fråga för folkets intresse, då Årstafältet ligger i Stockholm och Stockholm är av riksintresse.

På frågan om behovet tycker jag svaret säger sig självt. Stockholm förväntas att öka med ett GBG fram till 2030 och effekten av det blir att det kommer att ställas höga krav på att Stockholm som stad att kunna leverera de krav som Stockholms innevånare och turister, företag, osv, kommer och ställer på Stockholm som storstad. Med god planering och helhetssyn och helikopterseende så finns det en bra chans att Stockholm åter sätter sitt märke på den internationella kartan, både vad det gäller arkitektur och som stad.

Stockholm är inget museum enligt mig och många andra. Stockholm kommer aldrig att bli ett museum heller och det finns ingen vits med att försöka motarbeta det faktumet.

Du skriver att tycker att finns miljöer där skyskrapor skulle passa bättre och du nämner historiskt förankring och geografi. Jag undrar när i historien har Stockholm haft skyskrapor? Och var enligt dig tycker du att skyskrapor ska byggas?

Du använder skyskrapor i plural medans det i själva verket handlar om ett högt hus i City, där det redan finns höga hus, -Hötorgshusen. Att ett högt hus skulle förstöra Stockholm skyline är något som inte har med verkligheten att göra.

För att göra diskussionen lite enklare så är det ett högt hus vi pratar om, inte en skyskrapa. Detta är något som är viktigt att komma ihåg för att hålla diskussionen konstruktiv.

Jag måste fråga vad du tycker om den modernistiska stadsplaneringen? Är det något du stödjer och vill du att Stockholm ska fortsätta att byggas enligt det modernistiska tankesättet?

Var någonstans har du läst att allt gammalt skulle väcka löje?
 0
Anders Gardebring (26 Mars 2009 20:28):
Bitte:
Vad gäller hotell- konferens- och kontorsbygget vid centralen så byggs det för att det finns behov av hotell, konferens och kontorsytor i Stockholm. Jag vet inte riktigt vad du menar med att det inte skulle vara i "folkets intresse" att i en stad bygga det som det uppkommer ett behov av. Det är Stockholmare som kommer att arbeta i dessa byggnader. Själv gläds jag åt att det horribelt tråkiga Klara postterminal har rivits och nu ersätts av en mer levande byggnad, även om jag gärna sett att den fått bli högre och smalare för att skapa en smäckrare byggnad.

Att gammalt skulle väcka löje förstår jag inte hur du kommit fram till? Jag älskar våra fantastiska gamla byggnader i Stockholm som ofta har en otrolig detaljrikedom. Våra gamla vackra byggnader ska vi vara mycket rädda om. Däremot finns det i city en hel del mindre lyckade konstruktioner, framförallt från epoken 60- och 70-tal. Det är dessa byggnader som vi inom YIMBY gärna ser att det görs någonting åt. Det är en sådan byggnad som är aktuell vad gäller det föreslagna höghuset vid centralen.

Du skriver:
"Istället kan det vara fantastiskt att känna igen profilen av sin stad ända från 1600-talet!"

Och det kan det säkerligen vara på sina ställen, som t.ex. gamla stan och Riddarholmen som har sin charm och som jag gärna ser får behålla den. Men i city finns det ingen 1600-talsprofil att bevara då hela city byggdes om vid cityomvandingen. Att det gjordes misstag i cityomvandlingen är nog du och jag överens om, men gjort är gjort och det finns ingen anledning att nostalgiskt hänga kvar vid någonting som ändå inte längre finns. Dessutom behöver en stad som Stockholm utvecklas och förändras, och där är city en utmärkt plats att göra det.

"Ändå är det samma skyline av Stockholm då som nu."
Jämfört med 1600-talet är det definitivt inte samma skyline nu som då. Kungstornen, Stadshuset, Hötorgshusen, DN-skrapan, söder torn m.fl byggnader har tillkommit.
 0
Gustav Svärd (26 Mars 2009 20:49):
^Glöm inte malmarna! de har också tillkommit sedan 1600talet. Det Stockholm en del verkar tro är från 1600talet är egentligen från 80-150 år sedan.
 0
Johannes Lilleberg (26 Mars 2009 21:58):
Som jag ser det har Stockholm under de senaste 150 åren haft två epoker. Under en epok fram till 40-talet byggde vi varierad och vågad arkitektur. Husen var inte lika höga utan tinnar, torn och högre byggnader som stadshuset och kungstornen skapade variation i siluetten.

Nästa epok började under 50-talet. Sedan dess ser det mesta likadant ut och nästan alla hus är lika höga. Det finns ingen siluett att tala om.

Jag vill nu att vi återgår till den anda vi hade i den första epoken. Låt oss åter bygga hus i varierade höjder och i olika konstnärliga stilar. Låt oss bygga arkitektur med samma attityd som för 100 år sedan!

För att lyckas med detta måste vi tyvärr röja undan bromsklossar såsom Länsstyrelsen (som till och med vill bevara många av våra miljonprogram). Men det kommer vi lyckas med om vi är tillräckligt envisa:)
 0
Johannes Hulter (26 Mars 2009 23:16):
Jonas Frejd har ju helt rätt: Stockholms innerstad är ett riksintresse och man får enligt lagen inte göra något som "påtagligt skadar" kulturmiljön där. Det låter väl jättebra. Eftersom vackra och ståtliga skyskrapor inte skadar kulturmiljön, utan tvärtom förädlar kulturmiljön, vore det närmast brottsligt att låta bli.
 0
Frendo (26 Mars 2009 23:51):
Varför tillåter inte länsstyrelsen (vad är deras egentliga huvudsansvar egentligen?) att dom som äger fastigheter i miljonprogramsområde kunna få renovera det dom äger utan att det är något riksintresse?

Vad är riksintresse egentligen? Är det nått svenskt företeelse eller vadå? Dom gubbarna bor ju förbanne mig inte i någon av dom dessa förorterna!? Varför skulle dom kunna styra in till ett nej när poitikerna säjer ja!? Väger deras åsikter verkligen tyngre än alla andras? Huga om stadsmuseet, St Erikssamfundet och länsstyrelsen gaddat sig ihop mot allt som har utvecklning med att göra.
Det är vi som bestämmer inte några vissa enstaka gubbar o gummor som aldrig ens använt dator eller telefoner och ens varit utanför sitt trygga lilla boende i dom finare gator i stan kunna få bestämma hur vi skall leva...vi är inte någon dockor i deras egna privata dockskåp!

Sverige är på bra väg att bli en ren å skär parodi på alla avseende! Vilket fars vi har upplevt under 2000-talet! Sverige är förbanne i mig ju mångas ländernas förebild....av det ultimata "paradiset" ha tillåt mig att....fyfan!
Har verkligen dom dessa människorna inget bättre för sig?
Deras tillvaro måste vara bland dom sorgligaste man kan upplevas, att vara ständigt paranoid mot allting!

Flytta till Jokkmokk då om dom inte vill att en 1,9miljonsstad skall utvecklas! Jösses! Stockholms byggdes så bra mycket mer under gubbarnas uppväxt än nuförtiden!
Så vad är det verkliga problemet?
 0
Niklas (27 Mars 2009 00:59):
^^
Förmodligen kommer Storstockholm passera 2 miljonersgränsen innan årsskiftet.
 0
Fredrik L (27 Mars 2009 14:57):
Jag förstår dom som tycker att stockholms siluett skulle skadas om det byggdes massor av skyskrapor i hela city. Men det jag absolut inte kan förstå är varför man tror att en lite högre byggnad ska förstöra en hel stad. Du kommer ju inte ens se byggnaden i stora delar av staden. Har Skatteskrapan förstört hela söder? Har wenergren center gjort att det är olidligt att visstas i Haga parken eftersom man ser lite av toppen? Svaret är ju självklart nej.
När det byggs höga byggnader så är det inte många som gnäller högljut i tidningarna. Så vad är skillnaden på Kista och City. Inte ett skit enligt mig. Kan en hög byggnad finnas i Kista så kan den finnas i innerstan. Och man läser hela tiden att folk älskar att bo eller jobba högt upp i en byggnad. Senast idag så läste jag i DN om ett högt hus vid brommaplan där alla boende var helt förälskade i utsikten.
 0
Christer Berg (27 Mars 2009 16:27):
Länsstyrelsens utspel kräver ett kraftfullt svar, så att det tydligt framgår att det inte står oemotsagt. Kanske i formen av något slags manifest som kan överlämnas på ett sätt som väcker medialt intresse. Jag är gärna med.
 0
Dr Evil (27 Mars 2009 18:04):
"– Stockholms stad har inte förtroende att själv hantera sin stad eftersom den är av riksintresse"

Tack. Det har vi förstått ett tag.

Det dyker upp en politiker, han älskar höga hus. Han skall till varje pris ha höga hus. Sen försvinner han.
En ny politiker dyker upp, hon vill ha halvhöga hus. Varför? Ingen aning, hon vill helst ha promenadstad, men höga hus kan hänga med på ett hörn.
hon kommer försvinna.
Det kan komma en ny politiker, den vill ha runda hus, därför att det är fint. Varför? Ingen vet. Den kommer försvinna.
En annan politiker kan dyka upp, den vill ha riktigt höga hus? Varför? vi måste konkurrera med andra storstäder, annars kan vi förlora i tävlingen. Vilken tävling? Ingen aning.
Så kan det hålla på, därför kommer detta inlägg: "– Stockholms stad har inte förtroende att själv hantera sin stad eftersom den är av riksintresse"
 0
Niklas (27 Mars 2009 18:31):
Evil:
Men det är inte bara några få politiker som gärna ser höga hus...
 0
Alf Larsson (27 Mars 2009 22:35):
Jag tycker det är bäst med variation. Runda, stora, små, höga, låga och sneda hus i en stad. Länstyrelsens samma som förut, inget nytt hus är endast bakåt blickande.

En mycket god anledning till att bygga 30 våningshuset på Vasagatan är att hela stadens kollektivtrafik + halva mellansveriges samlas just här.
 0
Oscar A (27 Mars 2009 23:44):
Usch vilket ful skyskrapa. Hoppas verkligen att något av de andra alternativen vinner. Högt bör det i vart fall vara.
 0
Anders Widegren (28 Mars 2009 00:10):
Vem har tolkningsrätt? Att säga att allt som redan är byggt är vackrare än det som kommer är bara korkat. Varför ska just femvåningshus och kyrkor ha monopol på Stockholms silhuett? För att de byggts ”förut”? Stadskramare tänk om, våga förändring, våga drömma om framtiden och stirra er inte blinda på dåtiden!
 0
Bernt K (28 Mars 2009 00:37):
Niklas svarar Dr. Evil : "Men det är inte bara några få politiker som gärna ser höga hus..."

Klockrent Niklas, tack!
 0
a.lindhagen (28 Mars 2009 19:20):
Ska man bygga höga hus i stockholm bör man som tidgare talare antytt, begränsa dom i bredd. då kommer även ett tjugovåningshus se ut som en skyskrapa och alla (nästan) blir nöjda.
ställ limporna på höjden för bövelen!
 0
Dr Evil (28 Mars 2009 19:32):
Bernt & Niklas:

Stämmer.

Många tittar också på Let's dance.
 0
Dr Evil (28 Mars 2009 19:34):
"Han betonar att det inte handlar om att frysa Stockholms stadsbild." Säger C-G Hagander.

"Men ett värnande av riksintresset Stockholms stad blir problematiskt om det tillåts resultera i en frysning av stadsbilden." Skriver ni sedan.

Ljuger C-G H?
 0
Dr Evil (28 Mars 2009 19:41):
"Om diskussionen om riksintresset hade kommmit på 1920-talet kan man fråga sig om stadshuset ens hade byggts. "

Ja men nu finns ju diskussionen idag. Skall man alltid hänvisa till tider då man inte diskuterade för att slippa göra det idag? Ett annat raljant sätt att säga det är att påstå att sällsynta skalbaggar hotar stadsutveckling. Skall vi säga att förr var dom i alla fall inte sällsynta så varför skall vi tänka på skalbaggar idag?
 0
Niklas (28 Mars 2009 20:22):
Evil:
""Han betonar att det inte handlar om att frysa Stockholms stadsbild." Säger C-G Hagander.

"Men ett värnande av riksintresset Stockholms stad blir problematiskt om det tillåts resultera i en frysning av stadsbilden." Skriver ni sedan.

Ljuger C-G H? "

Grejen är den att man säger saker utan att var medveten om att det i verkligheten är raka motsatsen. Ett exempel på detta är när man säger sig bygga stad, fast det i själva verket är förortsstruktur man bygger.
 0
Niklas (28 Mars 2009 20:29):
""Om diskussionen om riksintresset hade kommmit på 1920-talet kan man fråga sig om stadshuset ens hade byggts. "

Ja men nu finns ju diskussionen idag. Skall man alltid hänvisa till tider då man inte diskuterade för att slippa göra det idag? Ett annat raljant sätt att säga det är att påstå att sällsynta skalbaggar hotar stadsutveckling. Skall vi säga att förr var dom i alla fall inte sällsynta så varför skall vi tänka på skalbaggar idag?"

Problemet är väl att man säger att något är ett riksintresse utan att motivera varför. Varför ska man i framtiden kunna blicka tillbaka på denna tid och konstatera att det inte finns något intressant som sticker ut. Varför ska det vara ett riksintresse att sprida ut och glesa ut innerstaden?
 0
Dr Evil (28 Mars 2009 20:47):
Niklas: grejen är att jag tror att han (C-G H) vet precis vad han pratar om, men det tror inte du att han gör.

"Problemet är väl att man säger att något är ett riksintresse utan att motivera varför. " "Varför ska det vara ett riksintresse att sprida ut och glesa ut innerstaden?"

Men nu får du väl ändå ta och ge dig. Tror du inte det finns motiveringar för detta?
 0
Dr Evil (28 Mars 2009 20:48):
(det är svårt att skriva med svart skärm under earth hour, hoppas det blir rätt ändå)
 0
Niklas (28 Mars 2009 22:40):
Evil:
Men hur formuleras riksintresset? Vad jag kan läsa mig till är innerstaden ett riksintresse. Hur ska man i så fall tolka detta? Jag tolkar det som att riket har ett intresse av att huvudstadens innerstad inte stagnerar och konserveras. Jag tolkar det som ett riksintresse att man låter staden vara stad och att man låter den utvecklas över tid. Om staden växer ur kostymen (vilket vi håller på att göra, när vi passerar 2-miljonersgränsen detta år), är det dags att byta kostym.

Carl-Gustaf Hagander verkar göra en annan tolkning av riksintresset.
 0
Dr Evil (28 Mars 2009 23:05):
Niklas: Det är inte så mycket att tolka, det är bara att läsa:

"Områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken."

"I ett området av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuella motstående lokalt allmänintresse och områden av riksintressen ska prioriteras i den fysiska planeringen."

Glöm höghus på Centralstation tex. Man kan tycka mycket om riksintressen Det kanske inte passar mig/dig just där man befinner sig vid ett givet tillfället. Men i det långa loppet, historiskt sett, kan det visa sig att denna olägenhet vägde lätt. Som ni kanske känner till fanns det planer på att riva bebyggelsen i gamla stan och gör den ren, fräsch och rät. Det kunde i och för sig vara spännande att se, men de allra flesta uppskattar nog gamla stan som just gammal.
 0
Niklas (28 Mars 2009 23:42):
Evil:

"Områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken.

"I ett området av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet."

Detta lämnar fältet helt öppet för tolkning. Att bygga höghus vid Centralen eller överdäckningen anser jag snarare skulle öka området värde. Att betydelsen skulle öka är i det närmast självklart. Jag gissar att DU anser att värdet skulle försämras av dito. Men din sanning är inte den enda.

Det är bara löjligt att ta upp en rivning av Gamla stan i detta sammanhang. Här handlar det inte om rivning, utan att bygga nytt och att bygga miljövänligt, nära kollektivtrafik. Det handlar om att läka urbana sår.
 0
Dr Evil (29 Mars 2009 07:55):
Niklas:
"Detta lämnar fältet helt öppet för tolkning." Nej det gör det inte.

"anser jag"
Ja, men du är inte expert på något område, du är en vanlig människa som precis som jag, som tycker en massa. Skillnaden mellan dig och mig är att jag anser att det finns människor som kan mer än vad jag kan i kraft av gedigen utbildning. Däremot så kanske man inte t y c k e r som dom. Bara för att det finns människor som inte tycker om historia så betyder det inte att historia inte har något värde. Bara för att jag inte gillar jazz, betyder det inte att jazz har ett musikaliskt, historiskt, samhälleligt värde. Jag som individ kan inte se detta värde men jag accepterar att det finns människor som ser det och även kan förklara det.

"Det är bara löjligt att ta upp en rivning av Gamla stan i detta sammanhang." ??? Förstår inte din invändning. Skall vi ta rivningen av Klara istället som verkligen skedde. Klarakvarteren sågs inte som något värdefullt då, hade behövt akademiker som skydda det.
 0
Johannes Lilleberg (29 Mars 2009 08:42):
Ett problem med Stadsmuseets och Länsstyrelsens samhällshistoriker är att de gör det svårt för oss som vill ha lika varierad och konstnärlig modern arkitektur här som i städer som Köpenhamn, Barcelona eller som under tidigt 1900-tal i Stockholm.

Samhällshistorikerna vet vad de vill bevara. Men de har inte expertkunskap om hur man stimulerar ny varierad och sevärd histora. Man skulle kunna säga att de är bra på att bevara historia men inte bra på att skapa historia. Dessa bevarare är en betydande anledning till att den moderna arkitekturen sedan 60-talet i Stockholm inte är mer respekterad än den är.

Modern arkitektur tillåts inte sticka ut i Stockholm (varken på höjden eller på andra sätt). Detta skickar tydliga signlaer till de bästa arkitekterna i världen att inte göra sig besvär i Stockholm. Kvar i Stockholm blir då halvdana svenska arkitekter samtidigt som Köpenhamn lockar de bästa i världen. Jag tycker att vi måste bli bättre på att visa omvärlden att man kan bygga sevärd arkitektur även i Stockholm (vilket man inte kan idag). Men om vi istället väcker uppseende som en "NejSägarStad" så vågar de bästa sig inte hit.

Jag tycker det är ok att samhällshistoriker har en del att säga till om, men de har idag för mycket makt i Stockholm för den framtida historiens bästa.
 0
Dr Evil (29 Mars 2009 11:32):
Johannes:
"Modern arkitektur tillåts inte sticka ut i Stockholm" Det är två olika diskussioner. Jag håller med dig om detta. Det är en arkitekturdiskussion.
Sedan har vi bevarandediskussionen där det finns kvaliteter som är värda att bevara. Detta oavsett om det finns duktiga arkitekter eller inte i Sverige.

"Samhällshistorikerna vet vad de vill bevara. Men de har inte expertkunskap om hur man stimulerar ny varierad och sevärd histora."
Det är inte heller deras uppgift.
Nej, den skapas på andra arenor och andra platser och tider.
 0
Alf Larsson (29 Mars 2009 11:49):
"Glöm höghus på Centralstation"
Jag tror inte alls att man ska glömma höghus på centralstation eftersom det finns 6 höghus i Stockholms innerstad som är mellan 70-85m höga. + ett som börjar att byggas i sommar.

Att bygga ett till hus på mellan 70-85m på Stockholms centralaste plats kan därför inte hota riksintresset med begränsade byggnadshöjder. Carl-Gustaf Hagander säger också att det inte handlar om att frysa stadsbilden.
Tornet på Klara kyrka är 116 meter högt och kommer därför att vara mer än 30m högre än ett nytt 85m hus.

Att bygga ett 120m hus verkar däremot vara omöjligt eftersom det skulle vara nått nytt och dessutom HÖGRE än kyrkan!
 0
Alf . (29 Mars 2009 13:27):
Förtydligande.
Jag menar 10st 70-85m hus på 6 olika platser i innerstaden.
 0
Niklas (29 Mars 2009 13:30):
Evil:

Jo det lämnar fältet helt öppet för tolkning. Ordet värde i detta sammanhang kan betyda precis vad som helst. Är det de urbana värdena som åsyftas? Är det de historiska värdena? Är de de muséala värdena? Eller är det några andra värden? Med tanke att ordet betydelse uppträder strax efter ordet värde ligger det nära tillhands att tolka det som urbana värden.
 0
Niklas (29 Mars 2009 13:35):
Evil:

För att tillägga: Du tar upp Klararivningar och jag menar att det bara är löjligt. Tror du att det är hela stadsdelar som planerar att rivas för att ge plats för höghus? Nej, i så fall har du fått det hela om bakfoten. Det handlar tvärtom att läka en del urbana sår - inte att skapa nya.
 0
Dr Evil (29 Mars 2009 15:22):
" i så fall har du fått det hela om bakfoten" Eller du.

Hur skapar man ett urbant sår i en bebyggd stad?
 0
Niklas (29 Mars 2009 16:06):
Suck...
Exempel på urban läkning:
-Att däcka över järnvägsspår med ny bebyggelse (eller Motorväg på Norra Station).
-Att bygga för att få liv i ett dött område.
-Att föra stadsdelar närmare varann
-Att bort barriärer.

Exempel där man skapar urbana sår:
-Motorvägsbyggen genom innerstaden (exempel Söderleden genom Södermalm, som idag är någorlunda åtgärdad)
-Rivning av stadsdelar, där ersättningen är en stadsdel med dåliga samband (exempelvis Sergels torg-Brunkebergstorg).

I och med Klararivningarna skapades inte bara ett tillfälligt urbant sår (riksgropen), utan även mer bestående, där man drog in motorleder på Vattugatan och Herkulesgatan (som inte ens får beträdas av gående). Dessutom som nämnts ovan: Dåliga samband i city där endast ett fåtal huvudgator utnyttjas. Ett annat problem är att man avfolkat city. Man kan åsikter om nya Waterfront, men det är onekligen så att det fört City och Kungholmen närmare varann. Man ser betydligt fler människor där nu än förr (trots att det inte är klart). Tycker du inte det är fel att ett riksintresse ska kunna sätta stopp för att åtgärda dessa sår?
 0
Gustav Svärd (29 Mars 2009 16:40):
Som jag ser är det minst lika mycket ett riksintresse att åtgärda såren...
 0
Mikael Hörnlund (29 Mars 2009 16:44):
Gustav:
Tummen upp för det inlägget. :-)
 0
Niklas (29 Mars 2009 17:24):
Evil:
""anser jag"
Ja, men du är inte expert på något område, du är en vanlig människa som precis som jag, som tycker en massa. Skillnaden mellan dig och mig är att jag anser att det finns människor som kan mer än vad jag kan i kraft av gedigen utbildning."

Ska jag tolka detta som att du tycker att vi bör införa teknokrati, och att den vanlige medborgaren ska vara tyst och bara acceptera vad som bestäms över dennes huvud? Tycker du inte att ett samhälles demokrati vilar på den grunden att den vanlige medborgaren har möjlighet att ifrågasätta den sittande makten?

Den som sysslat med vetenskap inser ganska snabbt att verkligheten och teori inte behöver vara samma sak. Ofta finns det olika teorier som beskriver samma sak. Vem ska då avgöra vilken som är rätt? Jag tror nog demokrati är rätt så överlägset det styrelseskick som du förespråkar.
 0
Bo Lundin (29 Mars 2009 23:36):
Johannes Ditt konstaterande tycker jag är intressant:

"Jag vill nu att vi återgår till den anda vi hade i den första epoken. Låt oss åter bygga hus i varierade höjder och i olika konstnärliga stilar. Låt oss bygga arkitektur med samma attityd som för 100 år sedan!".

Ok, betänk att Stockholms Stad skulle göra sin "Ytterstadssatsning" med en kraftfull upprustning som gör att vi får levande stadsdelar i varje förortscentra, Älvsjö,Sätra,Västertorp, Bredäng, Midsommarkransen etc.
Vid varje knutpunkt "T-bana, pendeltågstation" görs förändringar som innehåller det som Yimby ofta återkommer till nämligen, bostäder ovanpå butiker i gatuplan.
När jag besöker "studentskrapan" så tycker jag mig känna in vad Yimby menar, Folkliv, cafeér, affärer med många ungdomar som genom detta förändrade bygge har givit plats för ca 650 boende ungdomar på en total markyta på ca 1000 kvm och 26 våningar. Ett trevligt centra som även äldre trivs i.
Se de inbjudande illustrationerna som finnse på denna länk:
http:​/​/​www.​aop.​se/​Sidor/​Uppdrag-​Studentskrapan.​html
där arkitekten Per Ahrbom illustrerar förändringen från Skatteskrapa till Studentskrapa.
Är inte detta något som varje centra skulle kunna rymma med viss förändring av "miljonprogrammet" utan att störa "Riksintressen"?
5 Ytterstadsskrapor x 650 boende= 3250 nya "komfortboenden" med ett positivt folkliv som vid "Studentskrapan" -eller?
 0
Johannes Lilleberg (30 Mars 2009 09:27):
Här är några kommentarer angående kritik om mitt tidigare inlägg.

Länsstyrelsen har sagt att Stockholms siluett är ett riksintresse. Så långt är allt ok enligt mig. Men sedan finns det olika vägar att gå. Enligt mig är bästa sättet att visa respekt för variationen i höjder vi hade under stenstadens tid att åter igen bygga varierad arkitektur med olika höjder och i olika estetiska stilar.

Länsstyrelsen och Stadsmuseet har däremot valt att dra en annan slutsats. De vill att vi fortsätter den svenskmodernistiska traditionen att bygga husen platta och lika höga (Som exempelvis miljonprogrammen, Hammarby Sjöstad och Hötorgshusen). Detta även om övriga Stockholm har variation i siluetten. Detta har inget med historiakunskaper att göra utan detta är en smak/ideologi som Länsstyrelsen och Stadsmuseet har.

Risken med att sätta en låg maxhöjd för hus över spåren är att de kommer att släta ut utseendet på arkitekturen. Byggbolagen måste bygga stora volymer för att göra det lönsamt att bygga över spåren. Detta i kombination med Länsstyrelsens maxhöjder kommer att tvinga arkitekterna (som redan har lite att säga till om i Stockholm) att bygga platta boxar. Det är enda sättet att få ihop ekvationen av Länsstyrelsens maxhöjder och ekonomin.

Länsstyrelsens uppgift är inte att stimulera utvecklingen av Svensk arkitektur. Men ändå motarbetar de möjligheterna att skapa variation. Min slutsats är att vi måste skapa en ny organisation som får till uppgift att stimulera utvecklingen av Svensk arkitektur för att väga upp Stadsmuseets och Länsstyrelsens intressen. Alternativt minskar vi Länsstyrelsens och Stadsmuseets makt.
 0
Bo Lundin (30 Mars 2009 10:25):
Johannes!
Dina synpunkter delar jag helt.

Det är svårt att motivera att någon tjänsteman hos LST lägger aspekter på denna fråga. Självklart ska även husens karaktär och utseende både kunna skilja i höjd, storlek, läge och utförande. Jag kan också förstå att tidstypisk arkitektur och särskilt kulturvärda byggnader kan behöva behålla silhuetter, som en del av en "trygg stadsbild". (Kyrkorna, Globen, Slottet, Stadshuset etc. men nya landmärken behöver även få komma fram)
Men en modern stad behöver kunna växa och förändras och då får man väga in det estetiska utförandet i det lokala rummet.
 0
nekav (5 April 2009 07:45):
Jag vill gärna ha skyskrapor men inte om dom är ritade av svenska arkitekter eftersom dom tenderar att vara ...um... puckon/idioter/utan själ/grå/mossa i hjärnan osv. Man får bygga snygg arkitektur som man gör i t.ex asiatiska huvudstäder. Sveriges arkitekter ska INTE få bygga mer av deras abstrakta 3-åring ritade hus, med abstrakta fönster placeringar och mossa på hus taken. Vet nån arktiekt varför svenskar reser utomlands? (inte bara för vädrets och de trevliga människorna) Dom reser utomlands för att fylla på energi till deras själar som här i sverige sinar bort pågrund av all deppig ariktektur och platta stadsplanering, en stadsplanering som gör allting extra kallt, livlöst, färglöst, platt och död. Dessutom är betong 1000 gånger vackrare en trä och mossa... eftersom man kan forma betong och färglägga den (f ä r g l ä g g a). dumma j***a arkitekter! varför är till och med trottoarer deppiga i sverige. varför målas inte lyktstolpar. varför ser alla trappor likadana ut. varför är det oftast platt ödemark runt om varje bostads hus i förortern? (man blir deppig av allt fult). varför all rädsla för betong? Sist men inte minst, jag vill ha mer värme i staden ,på samma sett som i t.ex bangkok ,jag menar koaset av människor överallt, livligt och färgrikt, levande.... Sverige är motsatsen till det och därför hatar jag sveriges arkitekter med passion... mmmm
 0
Eric Thärnström (10 April 2009 01:06):
With all your respect: Jag tror att ni har lyckats misstolka Hagander fullständigt allihop.

Hagander har inte någonstans hävdat att "Riksintresset måste värnas". Riksintresset för med sig ett antal restriktioner på sin omgivning, och jag tror snarare att Hagander eftersöker en bättre formulering av dessa restriktioner helt enkelt i syfte att kunna kombinera riksintresset med den föränderliga stadsbilden. Hagander säger ju inte rakt ut "STOPP!" till allt byggande, han är neutral inför det. Han har däremot ett formellt ansvar att se till att restriktionerna följs, och för att komma med en bättre lösning vill han att de ska omformuleras. Det är alldeles lysande, och vi kan vara tacksamma för att han uttalar sig som han gör istället för att säga "Huga! Det byggs för mycket!".

Så nu får ni stanna upp och ta er en funderare.
 0
Johannes Lilleberg (10 April 2009 08:32):
Vi kanske borde göra en egen telefonintervju av Hagander för att reda ut situationen. Vad säger ni om det?

För rättvisans skull vill jag säga att vi inte misstolkat Hagander. Utan vi har tolkat SvD rätt, som i sin tur med flit eller oflit tolkat Hagander rätt eller fel.
 0
nekav (10 April 2009 09:16):
Japp, har funderat och DU har fel om du säger att vi allihop har fel. Om du läser det jag skrev t.ex så skriver jag om hur arkitektur/stadsplanering som denna vi pratar om ,påverkar människor mentalt och hur svenska arkitekter bygger som femåringar. (min personliga åsikt som jag vet andra ibland håller med om)
Jag har aldrig skrivit att nån bygger för mycket. så du har fel.
Men fundera mer thärnström (aldrig försent att fundera).
 0
nekav (10 April 2009 09:18):
Riksintresse??? låter enormt korkat (idiotiskt) faktist.
 0
Gustav Svärd (10 April 2009 11:45):
Nekav: lugna ned dig. Och läs Erics inlägg igen. Det verkar för mig som du inte läst vad han skrev alls.
 0
Eric Thärnström (10 April 2009 12:05):
Jag var kanske inte så ödmjuk i min framtoning ovan, men jag menar ändå att det finns anledning att fundera över hur riksintressena faktiskt ska kunna gå ihop med utvecklingen. Ett riksintresse får inte sätta stopp för utvecklingen, men utvecklingen måste också ta hänsyn till riksintressena. Det hänger mycket på hur restriktionerna kring riksintresset formuleras. Nationalstadsparken ska förstås ha någon form av skydd, men det ska ju inte hindra intilliggande bebyggelse. Jag kan tycka att Gamla Stan ska kunna utvecklas också, men där har vi ett riksintresse som t.o.m. Yimby vill värna. Därför tolkar jag Haganders kommentarer som positiva. Han sträcker ut en hand för att han vill ha en diskussion kring det här. Vi är ju glada pågar som gärna tar emot den handen. Ellerhur?

Johannes Lilleberg
En telefonintervju eller liknande vore kanske inte helt fel. Jag skulle inte ha något emot att prata med honom, det var intressant senast vi språkades.
 0
nekav (10 April 2009 14:34):
Gustav Svärd:
är alltid lugn! och alltid glad... är bara väldigt passionerad i detta ämne... Eric thärnström har jag all respekt för.
Jo, jag förstår vad eric sa ,men jaja, jag ville bara påpeka att han påstod att "alla" hade fel när jag själv t.ex påpekade min betraktelse av vad som är så fel (enligt mej) i detta land som många inte verkar se... att diskutera saker är alltid bra!
All respekt till thärnström. all respekt för debatt!
 0
Gustav Svärd (10 April 2009 15:43):
Klart inte man har "fel" när man tycker något (om det inte handlar om något som går att vetenskapligt bevisa/motbevisa). Dock tyckte jag det saknades kontakt mellan det Eric skriv (att Hagander intar en mycket resonabel hållning och att han inte ska smutskastas för något han inte står för) och ditt inlägg om hur ERIC har fel som säger att du är emot vissa byggen? Det har han ju inte påstått!
Så uppfattade jag meningsutväxlingen.

Anyway: som jag sagt tidigare så ser jag ett starkt riksintresse av att verkligen inte mesa på något sätt i utvecklingen av Västra City. Hög exploatering i form av tät, hög, urban blandstad är riksintresse det med!
 0
nekav (10 April 2009 15:56):
Nej eric skrev "alla", vilket är fel när jag det som jag skrev inte direkt hade med hagander att göra utan snarare en iaktagelse som har med 'saken' att göra. Så när han han skriver alla har fel så stämmer inte det eftersom jag inte ens nämnde hagander. Så gustav ,du förstår nog inte precis vad jag inte höll med om.
But Anyways... smile
 0
Anders Gardebring (10 April 2009 16:25):
Det har ju senare framkommit att SvD:s artikel (som denna, och Magnus efterföljande blogginlägg, är baserade kring) var kraftigt vinklad. Detta har vi också tagit upp i ett senare blogginlägg:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​4/​stora-​planer-​for-​vastra-​c_​.​.​
Lyssna gärna på Hagander när han utan Svenska Dagbladet-filter får uttala sig här (cirka 10 minuter in):
http:​/​/​www.​sr.​se/​webbradio/​?​type=​broadcast&Id=​1667899&.​.​
Det som Hagander säger i intervjun i SR Radio Stockholm är onekligen något helt annat än vad Svenska Dagbladet vill vinkla det som. Jag har också själv pratat med Hagander (efter Västra City-diskussionen på Arkitekturmuseet) och erbjöd i samband med det också honom plats att själv skriva på yimby om frågan, så vi får se om det blir något sådant.

Det tråkigaste i det här är, som jag ser det, framförallt att Svenska Dagbladet ännu en gång visat att de tyvärr inte är att lita på i stadsbyggnadsdebatten.
 0
Johannes Lilleberg (10 April 2009 21:47):
Bra! Hoppas Hagander skriver en blogg!
 0
Niklas (10 April 2009 23:49):
SVD-filtret! Mycket träffande uttryck. Efter att ha hört radiointervjun får man ett helt annat intryck av Hagander. Gillar speciellt följande:

"Staden måste förändras"

och

"Det gäller att vara på sin vakt på dem som vill göra muséum av Stockholm och därmed döda dess skäl"

Kan bara hålla med till 100%.
 0
Eric Thärnström (11 April 2009 15:23):
Nu är jag nöjd :-)

En bloggartikel från Hagander vore guld värd! Då har vi verkligen lyckats! Han står ju för det som jag hoppas att vi alla vill ha: Dialog.
 0
Alf . (15 Maj 2009 14:04):
Det är inte en rolig artikel och ännu tråkigare blir det när
partierna (mp,fp,V) inte vill tillåta högre byggnader på en plats i staden där all kollektivtrafik samlas. http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​folkpartiet-​gor-​tummen-​ned-​for-​.​.​
Hela tunnelbanan, all pendeltåg och övriga Sveriges tåg åker genom och stannar i området.

Det handlar inte precis om ett 20-tal 300m hus utan från början om två 100-120 meters hus, nu verkar planerna minska till en riktig 70-80m "skyskrapa” http:​/​/​www.​svd.​se/​stockholm/​nyheter/​artikel_​2768943.​svd
Snart är det väl 40m och då är det slöseri med mark, Citybana och Tunnelbana.
 0
Gustav Svärd (19 Maj 2009 19:12):
Personligen är en favorit att markpriserna i Stockholm ändå inte motiverar höga hus och att alla höga hus egentligen bara är monument över nån korrupt politiker/kapitalist (ja, jag sparkar mest åt vänster här; känns ärligast så då jag själv är till vänster om mitten). Sanning är att Tomträttsavgälden är en tydlig markering: bygg fö faan inte högt! lågt å glest skare va! annars tar vi straffavgifter!

IMO: avskaffa tomträttsavgälden. Då får vi se markpriser och byggprojekt som inte är snedvridna 90 grader p.g.a. en administrativ blunder. Plötsligt skulle vi som nån av politikerna pekade ut inte få se några låghusprojekt på ett tag :)
 0
Alf . (9 November 2013 18:02):
Jag har en ny idè. Inget hus i innerstaden får vara högre än Stadshuset.

Detta är ett bra förslag eftersom de som gnäller om att husen som föreslås är för höga får försöka ge sig på argumentet att det redan finns en höjd restriktion i innerstaden och de behöver inte oroa sig över att någon ny Skyskrapa ska "förstöra" himlen i innerstaden.

Samtidigt öppnar man för höga byggnader i innerstaden eftersom stadshuset är högt. Det finns endast två riktiga hus i Stockholms län som är högre än stadshuset idag.

Resten av höghusen kan man bygga utanför innerstaden.

Bra kompromiss förslag.
:-)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter