Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Basaren 1 på Kungsholmen

 


YIMBY har lämnat in ett yttrande om förslag till ny bebyggelse på Kungsholmen.

Enligt förslaget rivs den befintliga kontorsbyggnaden i två våningar och ersätts med ett högre bostadshus med butiker i bottenvåningen. Förslaget utformas som ett u, med det högre tornet mot Kungsholmens gymnasium och det lägre tornet i riktning mot Fridhemsplan. Högdelen föreslås få en höjd på 13 våningar, mellandelen en höjd på 5 våningar och det lägre tornet en höjd på 9 våningar.YIMBY ställer sig positiva till förslaget som vi ser som ett positivt tillskott till Stockholm. Byggnaden har ett intressant formspråk och får ge uttryck för vår tids arkitektur. Byggnaden innebär ett bättre utnyttjande av ett stycke mark i innerstaden som idag är mycket lågt utnyttjad, vilket överenstämmer bra med översiktsplanen. Läget gör att de boende får möjlighet att i hög grad använda sig av kollektivtrafiken för sina resor i vardagen.

Byggnaden har en potential att bli en katalysator för att liva upp denna del av Hantverkargatan och blir med sin höjd synlig på avstånd, vilket innebär att den kan få en sammanbindande effekt mot de mer välbesökta områdena runt Fridhemsplan.Vad gäller breddningen av Baltzar von Platens gata ser vi gärna att denna breddning kommer gående och cyklister till del, snarare än biltrafiken.

Det är mycket välkommet att det anläggs butikslokaler i husets bottenplan mot Hantverkargatan, och vi ser det också som mycket positivt att dessa får gå runt byggnadens hörn. Vad gäller Baltzar von Platens gata och de bostadsentréer som där ska placeras så ser vi gärna att förslaget kompletteras med åtminstone en lokalyta även mot Balzar von platens gata, alternativt lokalentré om lokalerna ska vara genomgående. Likaså bör det finnas bostadsentréer även mot Hantverkargatan. Detta för att minska intrycket av att byggnaden har en fram- och en baksida.

Parkeringstalet ligger på 0,56 vilket vi ser som relativt bra, även om vi skulle föredra en minskning till 0,5 för att mer korrekt avspegla faktiskt bilinnehav i Stockholms innerstad.

Som en del av det gestaltningsprogram som tas fram bör ytan i skärningspunkten mellan Sankt Eriksgatan, Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata förtydligas som ett offentligt rum, gärna med en koppling till verksamheterna i bottenplanet på den nya byggnaden, exempelvis med uteservering.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor finns här

YIMBY:s yttrande (PDF)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2009 02:58):
Det här är ett projekt jag har gillat sedan jag såg de första skisserna på det för flera år sedan. Kul att se att det överlevt såhär långt!
 0
Anders Anttonen (8 Juli 2009 08:28):
Håller med Anders G. Och ett bra yttrande, dessutom.

jag har själv följt ärendet genom åren och även jag förundras över projektets överlevnad. Framför allt Cecilia Obermüller (mp) har reserverat sig mot förslaget och skriver om Stockholms för alltid förstörda silhuett i reservationen.
Hon menade även att 30-talsbaracken, byggd i aluminatbetong borde k-skyddas. Sån betong vittrar ju för helskotta!
 0
Ronnie Forsberg (8 Juli 2009 09:15):
Ser lovande ut att projektet fortlever.
Huset samspelar bra med grannhuset där vandrarhemmet ligger med sitt rundade gatuhörn! Däremot kanske man skulle göra volymen som möter Kungsholmens gymnasium rätvinklig i den bortre änden?
Vad gäller bottenvåningen är detta projekt ganska speciellt eftersom det möter gata på båda sidor, och alltså saknar gårdssida. Men jag tycker ändå att "framsidan" mot Hantverkargatan bör vara mer framträdande än "baksidan".
Om projektet trots allt stöter på patrull och stoppas får vi hoppas att man åtminstone bygger på basarlängan till normal kvartershöjd! Den är inte välgörande i stadsbilden med sin låga profil. I Paris vimlar det av hus i normalhöjd som ligger inkilade på små "omöjliga" tomter mellan gator, och det funkar utmärkt!
 0
Anders Anttonen (8 Juli 2009 09:31):
En sak till:
Det är SKB, en medlemsförening, som vill bygga på tomten.
Skulle jag ställa mig i SKB:s medlemskö idag så skulle jag få vänta i 30-40 år?!? på en lägenhet i innerstan. Enl. prognos.
Ogillar Obermüller "Stockholms Kooperativa Bostadsförening" på något vis? Det är SKB själva som vill riva funkisbaracken
för att bygga lägenheter till sina mycket tåligt köande medlemmar.
 0
Oscar Fredriksson (8 Juli 2009 10:24):
Alltid lika roligt med ett yttrande från YIMBY som visar på en konstruktiv och positiv vilja när det gäller att utveckla staden. Från alliansmajoritetens sida har vi ställt oss positiva till förslaget i stadsdelsnämnden och även oppositionen var i huvudsak positiv fast med lite andra ord och skrivningar.
 0
Niklas (8 Juli 2009 11:55):
Bra förslag och bra yttrande. Kul att man vågar bygga annorlunda, men ändå att det väl passar in. Detta kan bli en katalysator inte bara för liva upp området. Det kan bli en katalysator för nya projekt att våga ta ut svängarna (även om man förstås kan göra ännu mer).

Bra med låg p-norm.

Det ända jag kan komma på är att man borde göra byggnaden mindre och dra Balzar von Platens gata ända upp mot Hntverkargatan.
 0
Jens Lundberg (8 Juli 2009 13:15):
Tyvärr har SKB:s fullmäktige sagt nej till förslaget och gett styrelsen bakläxa. Styrelsen ska komma med ett nytt förslag, som är lägre (och tråkigare). Så föll ett spännande bostadsprojekt.
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2009 13:21):
Jens Lundberg:
Är det så? Har du någon källa? Låter ju mycket tråkigt :(
 0
Dan Edholm (8 Juli 2009 13:36):
? Om det stämmer...
Kanske tyckte de kötiden för en bostad i innerstan var för kort. De lever möjligen efter devisen "den som väntar på något gott väntar aldrig för länge." Man undrar om medlemmarna har någon påverkan överhuvudtaget.
 0
Mattias (8 Juli 2009 15:27):
Jag visste att det här lät lite för bra för att vara sant. Problematiken som jag ser den är att vi inte har en struktur i dagens samhälle i stort som uppmuntrar att det byggs mer bostäder. Jag hoppas innerligt att dagens unga vaknar upp och inser att dom styrande inte delar deras intressen. Jag slår vad om att SKB's styrelse inte har ett medelålder under 30, jag är också ganska säker på att dom inte har en YIMBY attityd. Beklagligt.
 0
Johan Eriksson (8 Juli 2009 15:31):
Niklas skrev:

Det ända jag kan komma på är att man borde göra byggnaden mindre och dra Balzar von Platens gata ända upp mot Hntverkargatan.

Varför det? Det gör ju bara byggnaden mindre och tar död på ev dramatik som finns här och gör hela projektet tråkigare.

Tillhör också dom som först blev positivt överraskad av dessa planer inkl att det har överlevt så här långt. Tyvärr tror jag nimbysarna kommer göra sitt bästa för att fimpa projektet helt alt banta det till en ointressant halvmesyr.....

I Kungsholmsnytt klagas det på att solen försvinner från det fik som ligger mittemot på Hantverkargatan och att "hela denna levande gatstump kommer att dö" och så håller det på och gnälls. Kanske vore bäst att inte ha någon stad alls utan att vi bor i tält på en åker ty då får ju alla sol, ja som sagt detta med argumenteringen.....
 0
Niklas (8 Juli 2009 17:01):
Johan:
"-Varför det? Det gör ju bara byggnaden mindre och tar död på ev dramatik som finns här och gör hela projektet tråkigare. "

Anledningen är att skapa bättre sammanhang med Norr Mälarstrand. Den minskade byggytan skulle kunna kompenseras med ytterligare fem våningar.


Och en fråga till SKB: Vad sysslar ni med? Hur kan man göra denna halvlåga byggnad ännu lägre? Minns ni inte fiaskot med det avkapade Södertorn?
 0
Gustav Svärd (8 Juli 2009 17:25):
Jag skulle inte bara öppna Baltzar von Platens gata norrut som Niklas pratar om, utan även vända på U:et. Låt den högre huskroppen ligga närmare korsningen och närmare Fridhemsplan, så kommer den synas bättre därifrån. Gärna plussa på 5-10 våningar för att kompensera ytbortfallet för Baltzargatans nya sträckning (som jag och Niklas föreslår).

Att SKB vill bygga något mindre och med färre bostäder är, om det stämmer, nog skäl för antingen uppror inom SKB eftersom styrelsen går rakt emot medlemmarnas intresse (fler bostäder) eller utträde ur föreningen för de som inte tror på Stockholm som ett stort museum.
 0
Tore Kullgren (8 Juli 2009 18:15):
Här är mina förslag för området runt Kungsholmens Gymnasium.

http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​48

Baltzar von Platens gata borde gå fram till Hantverkargatan och övergå i Kronobergsgatan, så att man får en rak gata tvärs över hela Kungsholmen. Dessutom skulle det exponera det vackra Kungsholmens Gymnasium.

Detta kommer innebära att detta hus får några kvadratmeter mindre basyta. Men det kan förstås kombineras med extra höjd.
 0
Anders Anttonen (8 Juli 2009 18:27):
Är det sant att SKB:s styrelse återtar förslaget?
Är det så SKB har jobbat sen 70-talet? Är det därför det tar 40 år att få en bostad i innerstan i nuläget?

Bara frågetecken här....
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2009 19:33):
Oscar F:
Kul att ni ställer er positiva! Vet du något mer om att SKB eventuellt skulle ha dragit tillbaka detta projekt? Det låter oroväckande. Hög tid att göra något åt tomträttsavgälden...
 0
Eric Thärnström (8 Juli 2009 19:53):
Anders Gardebring
Definitivt! Gör det lönsamt att bygga tätt igen! Den juridiska regleringen finns ändå kvar, och då behövs inte en ekonomisk reglering på samma sätt.
 0
Oscar Fredriksson (8 Juli 2009 20:19):
Oppositionen i stadsdelsnämnden reserverade sig mot alliansmajoritetens mer positiva uttalande när frågan behandlades. Vad det innebär rent konkret när man hänvisar till kringliggande bebyggelse kan man kanske diskutera men det lär knappast bli 13 våningar som i ursprungsförslaget om man väljer att gå på oppositionens och SKB:s linje.

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar de synpunkter som stadsdelsförvaltningen framför i sitt tjänsteutlåtande och framför därutöver följande:

SKB innehar tomträtten till fastigheten Basaren 1 och är byggherrar till det nya huset som därmed blir en kooperativ hyresrätt.

SKB:s fullmäktige har beslutat att befintligt hus ska rivas, och att det nya huset ska integreras i den omgivande miljön och inte vara högre än kringliggande fastigheter.

Nämnden har inget att invända utan instämmer tvärtom i SKB:s beslut som sin egen mening.
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2009 20:36):
Oscar F:
Usch vad tråkigt. Vad är anledningen till SKB:s beslut? Är de inte medvetna om att många vill bo i Stockholm? Jag har, tomträttsavgäld till trots, svårt att tro att det inte går att få lönsamhet med det högre förslaget på detta attraktiva läge.
 0
Micke (8 Juli 2009 20:59):
Oscar: Finns det nån motivering till att huset ska vara lägre som man kan läsa, eller är det mest på slentrian? Det var väl ursprungligen tänkt att vara ännu högre, och på så sätt även mer i proportion till designen. Sänker de kåken ytterligare kommer det ju se smått absurt ut. Inte så snyggt i arkitektens CV direkt.
 0
Ragnar Lind (8 Juli 2009 21:25):
Äntligen en modernistbyggnad som faktiskt inte är så dum. Runda former. Berikar den gamla miljön utan att konkurrera. Det blir säkert spännande lägenheter inuti också. Här passar det också om det ena tornet byggs ännu lite högre. Ja, det vore ju synd om det hela slätas ut.
 0
Niklas (8 Juli 2009 21:33):
SKB kanske är rädda för överklagande grannar och att ett högre hus riskerar att dra ut på tiden och att kostnader då skenar. Just a thought.

Och caféet... Det är knappast solen som gör att folk fikar där. Snarare har det med att det ligger nära ett gymnasium.
 0
Anders Anttonen (9 Juli 2009 08:19):
Där ser man...
Skulle vara intressant att höra vad SKB:s tåligt köande medlemmat tycker.
 0
Oscar Fredriksson (9 Juli 2009 09:37):
Jag har inte varit i kontakt med någon från SKB personligen för att få en redogörelse för diskussionen men såvitt jag förstår så kom förslaget ursprungligen från SKB:s styrelse men att det ändrades av fullmäktige. Värt att notera är ju då att såväl boende som köande är representerade fullmäktige. Om någon har lust att forska vidare i detta så bifogar jag länk till SKB:s sida med förtroendevalda.
http:​/​/​www.​skb.​org/​index.​php?​page=​fortroendevalda
 0
Gunnar (9 Juli 2009 09:39):
Wingårdhs arbetar som de brukar arbeta, varför lägga tid på att skissa när det finns förebilder? Jämför t.ex. med projektet på http:​/​/​www.​skyscrapercity.​com/​showpost.​php?​s=​87886fb26.​.​
 0
Anders Gardebring (9 Juli 2009 12:47):
En fråga till Oscar F:
Kan man expropriera tomten om en annan exploatör visar intresse för att uppföra byggnaden enligt originalförslag? Stockholms stad har ju som bekant ett mål för bostadsbyggnadet att uppfylla.

Jag har också mailat SKB:s styrelse och frågat vad som händer.
 0
Oscar Fredriksson (9 Juli 2009 14:26):
Hmm.. intressant fråga ang. möjligheten till expropriation. Vi har ju ett ganska svagt egendomsskydd i Sverige och en kommun har ju ganaka goda möjligheter till att expropriera fastigheter.

Jag är visserligen jurist fast inte inom detta område men av 2 kap 1 § andra stycket punkterna 1-2 expropriationslagen (SFS 11972:719) så gäller inom tätbebyggt område att expropriation endast får ske om:
_________________

1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, eller

2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt byggnadsskick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att kommunen får rådighet över marken eller utrymmet.
____________

Vilken praxis som finns vet jag inte men givetvis borde det finnas en möjlighet till expropriation om kommunen är intresserad. Kan vara en fråga att driva politiskt således ;-)
 0
Anders Anttonen (9 Juli 2009 15:11):
I och med att SKB:s (och HSB:s) planer sprack i Kampementsgatan
så kanske Kooperativa borde sälja Basaren och satsa på en annan tomt?
SKB har ju byggt 2 stora kvarter i Sjöstan nyligen, det ena kvarteret i svart glaserat tegel. Det rödglaserade kvarteret i
Norra Djurgårdsstaden är ju fräckt. (i positiv bemärkelse)
Hoppas att kv. Basaren blir bra i slutändan.
 0
Anders Gardebring (9 Juli 2009 15:34):
Oscar F:
Det var intressanta paragrafer du letade fram där. Speciellt punkt två känns relevant, "främja planmässigt byggnadsskick". Vi tar ju själva upp i vårt yttrande att just förtätningen här ligger i linje med ÖP:n. Att bygga ett hus i samma skala som man gjorde på 1800-talet (innan vi hade rinnande vatten, elektricitet och hissar som standard) kan kanske inte lika lätt anses passa in i ÖP:n...
 0
Mattias Woldu (9 Juli 2009 20:36):
Jag tycker den inställning man har i dagsläget vad gäller OM och HUR man ska bygga i Stockholm är beklaglig. Dock så är det alltid en tröst att veta att man som individ har möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Jag kan alltid (om jag har råd) flytta in i en av dom befintliga lägenheterna. Vad gäller samhället som stort så kommer dom allt växande bostadsrättspriserna bli en indikator på att stadsmässighet är vad som efterfrågas mest och om man har en bunt politiker som konsekvent motsäger sig detta så kommer till slut en politiker som kan vara den populist som behövs för att skrämma dessa politiker att börja lyda den allmänna efterfrågan.
 0
David Westerberg (10 Juli 2009 09:58):
Har planerna på huset skrinlagts? Eller ska det byggas en mindre version?
 0
Erik Lindberg (10 Juli 2009 11:21):
En spännande byggnad! Får man önska så vore en takterass med cocktailbar underbart.
 0
Martin Kolk (29 Juni 2012 20:23):
Verkar som senaste versionen nog blir bygd, anigen tristare formspråk men fortfarande helt ok, lite lägre också. Följer projektet med intresse eftersom jag gärna själv flyttar in där...

http:​/​/​insynsbk.​stockholm.​se/​Byggochplantjansten/​Pagae.​.​

Till och med skönhetsrådet var positiva!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter