Utskrift från www.yimby.se
....

Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 2/2

 


YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del två av två av ett referat från seminariet. Klicka här för att läsa del ett.

Efter en intressant dragning, av Concent, om små, billiga hyresrätter och svårigheterna för utländska byggbolag att slå sig in på den svenska byggmarknaden, kom så bostads-, stadsutvecklings- och IT-ministern Mehmet Kaplan. Under rubriken "Vad innebär den digitala staden och vad kan den erbjuda medborgarna och företagen?" talade han förvisso frejdigt och energiskt, men tyvärr med många klyschor och självklarheter. Under hans halvtimme tröttnade jag snabbt på ordet "smart". Han körde hårt med "smarta" digitala lösningar, "smarta" städer, "smart" kollektivtrafik, "smartare" resursutnyttjande, "smart" lokal samverkan o.s.v. i all oändlighet. Tyvärr utmynnade allt det smarta i väldigt lite konkret.

Som bakgrund kan tilläggas att han deltog i P1:s "Lördagsintervjun" här om veckan. Där avhandlades främst bostadsbristen. Enligt mina beräkningar använde han då ordet "viktigt" 1 gång per 1,5 minut i snitt under den c:a 25 minuter långa intervjun.

Uppenbarligen anser Kaplan att det är viktigt att poängtera hur viktiga dessa frågor är. Varför? Alla vet att de är viktiga, därför finns en ministerportfölj med just det innehållet. Det hela ger ett föga förtroendeingivande intryck. Ungefär som om Anders Borg eller Magdalena Andersson maniskt skulle upprepa att det är "viktigt med ett fungerande finansiellt system" eller "att skattefrågor är viktiga" utan att konkretisera vad detta innebär.

Trots Kaplans relativt energiska framställning var det mycket skåpmat och stapelvara. Fraser som "Framtida digitalisering ger effektivare byggande" är nog knappast vad de betalande seminariedeltagarna "tar med sig hem".

Efter Kaplan följde en punkt om hållbarhet och interaktion med medborgarna framförd av Sweco.

Evenemanget hölls i Quality Hotel Friends, alldeles intill Friends Arena, i den s.k Arenastaden i Solna. En sak jag blev varse var svårigheterna att ta sig dit. Något det senare visade sig att jag knappast var ensam om. Jag kom med spårvagnen och det visade sig vara 15 minuters promenad till hotellet. Just den morgonen var det okej, jag var ute i god tid och vårsolen värmde.

Jag slog följe med en annan seminariedeltagare som också blivit osäker på om den långa vägen verkligen var rätt. Med tanke på alla de stora kontor som numera huserar där, utöver nationalarenan, är frånvaron av kollektivtrafik slående. Under dagen märkte jag att fler deltagare förundrades över de bristfälliga kommunikationerna. Som om det inte vore nog kom klagomålen även uppe från podiet. Köpenhamns stadsarkitekt, Tina Saaby, berättade om sin taxiresa till hotellet. Det hade varit svårt att hitta och arkitekturen var svårläst; vad var framsida och baksida på hotellet? Hon ondgjorde sig även över hur trist nedre botten på arenans utsida var. En enda lång och grå betongfasad. Anonymt och ogästvänligt. Därpå berättade hon om Köpenhamns policy för nedre botten på byggnader. Den ska i möjligaste mån kommunicera med omgivningen och vara så transparent som möjligt. Allt för att ge en levande och tryggare miljö. Ja, hon talade inte bara om det utan visade en bild på en nybyggd arena i Köpenhamn, med en nedre botten som levde upp till de vackra orden.

Senare berättade representanten från Concent, också från scenen, om att han ångrade att han tog bilen till seminariet, eftersom det varit så svårt att hitta rätt. Efter hans anförande fick publiken ställa frågor och då passade jag på att upplysa honom om att egen bil kanske inte var ett så dumt val då kollektivtrafik saknas i området. Knappt var frågestunden över innan jag uppvaktades av två representanter från Solna kommun, vars befattningar jag aldrig uppfattade. De var mycket angelägna om att få förklara för mig hur bra kommunikationerna skulle vara när allt var klart. Jag svarade att det med tiden säkert kommer bli utmärkt, men jag vidhöll att det är obegripligt dåligt planerat. När blir det bra? Hur många år kommer det dröja?

Friends Arenas hemsida görs följande tidsuppskattningar för besökare:

  • Pendeltåg: 10-15 min. promenad.
  • Tunnelbana: 20-25 min. promenad.
  • Spårvagn: 20-25 min. promenad. (Dock är detta inaktuellt då ändhållplatsen numera är "Solna station" och inte "Solna Centrum", vilket innebär 15 min. promenad.)

Hur som helst pikant med tanke på seminariets fokus på framtidens stadsutveckling.

Avslutningsvis vill jag återge vad den danska arkitekten Dorte Mandrup sa under den avslutande paneldiskussionen. Hennes råd:

  • Bygg tätt, men glöm inte den mänskliga skalan.
  • Variation i stadsbilden är avgörande.
  • För att locka folk från omvärlden måste den urbana miljön vara av högsta kvalitet.
  • Ha inte för stor tilltro till tekniska lösningar. En bra stad kräver mycket mer än så.

Hade politikerna suttit kvar och lyssnat hade de kanske fått med sig dessa saftiga godbitar till maktens korridorer.

Ett angeläget och lyckat DN-seminarium var slut. Bara att hoppas på mer av den varan.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Kolk (7 Juni 2015 00:38):
Mycket klokt sagt.

Dock ligger hotellet 400 meter från en pendeltågstationsuppgång och 600 meter från en pendeltågstation, inklusive en stor mängd bussar. Det får nog ses som ganska bra kollektivtrafik. Det kanske är svårt att gå raka vägen idag (?), men när området är färdigbyggt om enbart några år kommer det ha utmärkt kollektivtrafik, även utan en ny tunnelbana (som snarare borde gå till Solna C än till Solna S).
 0
Marcon (7 Juni 2015 01:32):
Ja då prisades och hyllades köpenhamnarna igen.
Hur står det till med tron på Stockholm hos skribenten?
Arenastaden är ett pågående projekt. Att förvänta sig perfekt kollektivtrafik på en stadsdel under byggnation är naivt.
Köpenhams kollektivtrafik bestod tills relativt nyligen av bussar och ett pendeltågsnät.Där har Stockholm legat årtionden före.
Och ställer man Stockholms ekonomiska och befolkningsmässiga utveckling mot Köpenhamns dito så är det en klar Blågul seger.
 0
David Magnusson (7 Juni 2015 15:15):
Vad gäller Köpenhamns utveckling och planer jämfört med Stockholm efter kriget vill jag gärna hänvisa till ett inlägg jag skrev härom månaden, titta särskilt på länkarna:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread/​2819/​?​


Det kan ochså nämnas att det var hårdare strider om stadsplaneringen i Köpenhamn jämfört med Stockholm under 1970-1980talen (bz'erne - "besätterne", dvs ockupationsrörelse). Det och den dåliga ekonomin Köpenhamn hade på den tiden tvingade de styrande till att ta större hänsyn till den befintliga stadsmiljön och skapade många sådana regler och att tunnelbanan/metron sköts upp ett par årtionden betydde rätt mycket för cyklismens renässans. (När ekonomin vände uppåt på 1990-talet struntade man tyvärr i rätt mycket av dessa principer när man byggde nya stadsdelar igen i Köpenhamns kommun för första gången på årtionden - Örestad, Sydhavnen, östra Amager m.fl. är ungefär så oinspirerande som modernistiska stadsdelar bara blir).
 0
Martin Kolk (7 Juni 2015 16:07):
Köpenhamn har helt enkelt mindre avstånd än Stockholm (dvs bra stadsplanering), då behövs både mindre kollektivtrafik och vägtrafik.

Håller också med om Örestad, påminner mig om planen för stalinistiska Magnitogorsk (inte bara på ett dåligt sätt).
 0
Jan Wiklund (8 Juni 2015 10:46):
Det skulle vara intressant att veta hur mycket genomslag Saabys ståndpunkter får i praktiken. Örestad blev ju inte så lyckat, utifrån hennes synpunkt, väl? På vilket sätt har praxis ändrats idag?

Är det kanske samma fenomen som i Stockholm, där det finns en rörande enighet om "promenadstad" och att utglesning är dåligt - i teorin, fast sen praktiken av nån anledning trampar på i de gamla modernistiska spåren?
 0
Jan Wiklund (8 Juni 2015 10:49):
PS. Förekom det några försök att tvinga rikspolitikerna att konkretisera sig? Eller var man alltför uppfylld av vördnad för deras höga titlar för att ens försöka?
 0
Anders Gardebring (8 Juni 2015 11:24):
Örestad är onekligen under all kritik...
 0
Hans Stålner (8 Juni 2015 15:02):
Tycker att det är en fantastiskt stor framgång för vårt samhälle att det överhuvudtaget har tillkommit en ministerpost i stadsutveckling. En milstolpe! I vår tid! Förvisso vill jag ha den renodlad i framtiden, och allt hänger ju på innehållet, men ändå det kanske bästa som hänt för just stadsutvecklingen i landet - bara den nu blir kvar och förhoppningsvis förstärks i framtida politiska konstellationer oavsett färger.

Det är en stor brist i referatet att detta inte tydligt framgår. Alla vet nog inte att stadsutvecklingsfrågor är viktiga och vilken vikt de bör ha i framtiden.

Det finns ju t.ex. väldigt lite som tyder på att den allmänne stockholmaren har identifierat detta - i den "fantastiska staden Stockholm". ;)

Här tar jag stöd av utomstående, danskar och andra; inte av den inbitne chauvinistiska stockholmaren (svenskar mot danskar, liksom: kom igen nu...).

Sedan vill jag även nämna att programmet och programpunkterna föga imponerar; kanske inte heller val av plats.

Slänger fram några frågor: är Solnas Arenastaden så mycket bättre än Örestad? Finns det överhuvudtaget någon stad i Solna kommun? Hur ska vi karaktärisera Solna? Vad är det?

Kan vi om möjligt föra en debatt om begrepp som har med stads- och samhällsbyggnad att göra? Eller är det för svårt, för elitistiskt, för intellektuellt? Finns det något utrymme för "den samtida staden", "den framtida staden" eller som jag tidigare förerslagit "den kontemporära staden"?

Är det överhuvudtaget viktigt att utveckla språket kring stadsbyggnadsfrågor och städers utveckling?
 0
Marcon (10 Juni 2015 01:24):
Hans Stålner.
Det handlar inte om "svenskar mot danskar".
Utan om att ha förmågan att se det positiva i sitt eget närområde.
Att hela tiden känna sig underlägsen är inte bra för självförtroendet.
Att hävda att Stockholm ligger före Köpenhamn är inte "chauvinism"
Det är ett faktum.
Att alla andra städer är bättre än Stockholm på stadsplanering verkar vara ett utslag av "sadonationalism"(som Hermann Lindqvist så träffande uttryckte det häromdagen angående nationaldagsfirande).
Vi har en utveckling i Stockholm,och länet,som borde få alla invånare att sträcka på sig av stolthet. Allt är inte i allas smak och blir inte optimalt.Som det alltid är i en storstad.
Men vi är en god bit på väg.
 0
Jan Wiklund (11 Juni 2015 10:44):
Marcon: Vi har hunnit en bit sen 60-talet, det är riktigt. Även om destruktiva praktiker är starkare än retoriken ger sken av. Se t.ex. Yimby-yttrandet på http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​15/​0​6/​yimby-​lamnar-​in-​yttran_​367.​.​

I övrigt skadar det inte att spana in vad dom gör bra i andra städer och som man kan lära sig av. Vi får inte stelna i något sorts "not invented here"-syndrom - det var inte minst detta som gjorde att allt stelnade mellan ungefär 1960 och 2000.
 0
Pawel Flato (12 Juni 2015 11:25):
Martin Kolk:

Tack.

Jag har inte kollat exakta avstånd. Jag kan bara konstatera att det tog drygt 10 min. att gå från Tvärbanan till Hotellet. På vägen passerar man flertalet mycket stora kontorsbyggnader, bl.a Vattenfalls och Apotekets nya huvudkontor. Gissningsvis arbetar där tusentals människor. Att det då inte ens går en buss genom området är anmärkningsvärt. En person jag kom till tals med har en vän som arbetar i området och klagade just på de usla kommunikationerna.
Att det blir bra med tiden är jag övertygad om, men jag gissar att ingen av de som planerat detta är beroende av kollektivtrafiken i området.
 0
Pawel Flato (12 Juni 2015 11:39):
Marcon:

Nu ser jag det inte som en tävling mellan Köpenhamn och Stockholm.

Du skriver:
"Hur står det till med tron på Stockholm hos skribenten? "
Det står bättre och bättre till med den. Mycket rör sig onekligen åt rätt håll. Vad gäller Solna, där Arenastaden ligger, är min tro extremt låg. I Solna existerar i princip ingen god stadsmiljö. Hela kommunen består av utslängda hus med lite grönt emellan. Inte en enda riktig stadsgata finns att promenera på. Arenstadens utformning, ett nybyggt prestigeprojekt, vittnar om en formidabel renons på kunskaper om god stadsutveckling. Tyvärr.

"Att förvänta sig perfekt kollektivtrafik på en stadsdel under byggnation är naivt. "
Ja det är det och ingen har heller gjort det. Men en ynka matarbuss till det stora kontorsområdet och arenan är inte för mycket begärt.
 0
Hans Stålner (17 Juni 2015 13:40):
Marcon:

Vilken lättnad att få reda på att det inte handlar om svenskar mot danskar. Men jag tyckte att det var du som tog upp det temat. Kanske misstog jag mig?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter