Utskrift från www.yimby.se
....

Spårvagn mellan Djurgården och Hornsbergs strand redan 2011

 
Uppdaterad 2008-06-06 21:30

På en presskonferens under onsdagen i Tekniska nämndhuset vid Flemminggatan klarnade detaljerna kring den spårvägsutbyggnad som SL sedan tidigare planerar i Stockholms innerstad. Yimby fanns på plats och vi kan bara konstatera att utecklingen är ytterst positiv - en kovändning från den tidigare ganska avoga inställningen som framförts i media från det moderata trafikborgarrådet i stadshuset.

Tvärbana city, som projektet har namngivits, blir den första utbyggnaden av reguljär spårvägstrafik i Stockholms innerstad på gatuspår sedan 1952 då linjerna 4 & 8 förlängdes från Valhallavägen/Sibyllegatan til Hakberget respektive Tessinparken. De linjerna avvecklades liksom all annan spårvägstrafik i inerstaden i samband med övergången till högertrafik 1967, som resultat av ett principbeslut som fattades i Stockholms kommunfullmäktige 1957 utan votering. Vi har med andra ord under veckan fått vara med om en historisk kursändring i Stockholms historiebeskrivning.

Planen som presenterades av trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm(m) och finansborgarrådet Sten Nordin(m) är en spårvägssträckning som ska löpa hela vägen från Ropsten, via Frihamnen, Oxenstiernsgatan, Norrmalmstorg, Centralen, Fleminggatan och Fridhemsplan vidare längsmed längs med Lindhagensgatan ut till Hornsbergs strand på nordvästra Kungsholmen. Även den omfattande trafiken ut på Djurgården kommer, som landstinget tidigare har beslutat, att moderniseras och trafikeras med moderna spårvagnar som ersättning för busslinje 47. Den ideella museitrafik som Svenska Spårvägssällskapet via dotterbolaget AB Stockholms spårvägar, bedriver kommer att finnas kvar efter utbyggnaden.

Den första etappen hoppas man skall vara klar redan i maj 2011, innan arbetena med Citybanan vid T-Centralen tar fart på allvar. Den första etappen kommer att löpa från Djurgården (Waldemarsudde) till Hornsbergs strand. Tunnelbanans blå linje kommer under arbetena med citybanan under vissa tider på dyget endast gå till Fridhemsplan, att ha en kapacitetsstark spårväg på plats innan des kommer avlasta den annars mycket problematiska trafiksituation som då kan uppstå betonade både Wennerholm och Nordin.

Dragningen från Djurgårdsbron upp mot Ropsten och en ev. sammankoppling med Lidingöbanan finns i planerna som etapp 2. Som framtida utvecklingsmöjligheter nämns också att i Ropsten koppla samman med Tvärbanan som i den gällande regionplanen på sikt antas förlängas via Universitetet till Ropsten.Från Yimby:s sida tycker vi naturligtvis att detta är glädjande och vi vill tacka den politiska ledningen i Stockholms stadshus för att äntligen ha kommit till skott med en uppgörelse med landstinget som leder till en utbyggnad som diskuterats i olika omgångar sedan djurgårdslinjens museitrafik startade 1991.

Att utbyggnaden ser ut att bli avsevärt mer omfattande än vad som tidigare förelagits är likaså oerhört positivt. Landstinget har tidigare under våren redan fattat de nödvändiga besluten om finansiering som krävs för att gå vidare. Den namninsamling som Yimby startade i vintras avslutas nu då då det råder enighet mellan landstinget och staden om en snabb utbyggnad.

I den avsiktsförklaring som staden och SL tecknade under tisdagen är det tydligt att Stockholms stad nu har tagit till sig viktiga och korrekta argument i frågan och att man lagt fördomarna om moderna spårvägar i stadsmiljö åt sidan. Det är en oerhört glädjande utveckling för Stockholms framtida stadsutveckling.

Även satsningar på att konvertera den kroniskt överbelastade blåbusslinje fyra till spårväg nämndes som ett framtida, inte alltför avlägset, mål. En sådan konvertering finns med i det trafikpaket som Carl Cederschiöld förhandlat ihop under 2007 med i planperioden efter 2020. Det är Yimbys förhoppning att "Tvärbana City" snabbare på den processen och sporrar trafikpolitiker oavsett partikulör.

Linjen kommer att trafikeras av moderna innerstadsvagnar. Tvärbanans vagntyp, A32, är inte aktuell då den inte har tillräcklig svängradie (18m) för att kunna trafikera den aktuella sträckningen.
I den tidplan som finns med i avsiktsförklaringen avser man att tilldela en koncession till det konsortium som lägger det bästa budet för byggnation, drift och underhåll för minst 15 år kring årsskiftet 2008/2009. Byggstart kan då ske under 2009.

Staden och SL kommer att tillsammans verka för en depåanläggning:
“Spårvagnsdepå skall rymma totalt 22-25 spårvägsfordon varav i tidigt skede ca 12-15. Ett effektivt markutnyttjande med hänsyn till stadsmässighet skall eftersträvas”.
Sannolikt kommer en sådan anläggning att uppföras i Hornsberg där SL sedan 1940-talet har en stor bussdepå som kommer att helt byggas om enligt den tidigare överenskommelsen Plattform Stockholm. På sikt kan det även komma att uppföras en depå för spårvagnar i Värtaområdet.

Den borgerliga majoriteten har även miljöpartiet med sig i satsningen även om de är tveksamma till val av finansiering. Vänsterpartiet är positiva till utbyggnaden som sådan men motsätter sig finansieringslösningen. Yimby har som ett politiskt oberoende nätverk ingen ståndpunkt i frågan om val av finansiering, men vi är positiva till lösningar som möjliggör en snabb utbyggnad.

Tyvärr så är socialdemokraterna i Stockholm klart negativa till satsningen i sin helhet. Socialdemokraterna har tidigare kritiserat satsningen, i huvudsak på grund av att staden och landstinget inte varit överens. Nu när man kommit överens fortsätter kritiken där man menar att man istället vill satsa på andra sträckningar.

"- Stockholm behöver rejäla investeringar i spårutbyggnad. Men moderaterna prioriterar helt fel när de går så hårt ut med utbyggnad av spårvagnar i innerstaden. Det är bra, men det finns andra spårvägar som är långt mycket viktigare. I första hand Spårväg Syd och tvärspårvägarna till Solna, Nacka och Kista, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna."

Resonemanget är märkligt. Utredning kring utbyggnad av tvärbanan till både Nacka och Solna pågår för fullt. Detaljplanen för Tvärbana norr genom Solna är ute på samråd och målsättningen är att den skall vara i drift när nya nationalarenan i Solna står kvar. Arbetet med tvärbana ost, som också inbegriper en uppgradering av Saltsjöbanan till tvärspårväg framskrider i långsam takt men kan inte byggas innan Danvikslösenprojektet har kommit tillräckligt långt. Tvärbanan till Kista finns också fortfarande med i den översiktlia planeringen (perioden 2008-2012 i Cederschiöldspaketet), här ser dock Yimby gärna att arbetet prioriteras upp så att även Kistagrenen kan få en tydlig tidplan för utbyggnad så snart det går, vilket även gäller den s.k. Spårväg syd (även känd som Tvärbana syd).


Foto: Jonnie Nord

Socialdemokraterna ger inte någon närmare förklaring till varför vissa satsningar är viktigare än andra. Trafiksituationen i Stockholms innerstad blir hela tiden alltmer ansträngd med överfulla bussar och tunnelbanetåg. Flera gator i innerstaden har problem med luftkvaliteten varför det måste ses som en högt prioriterad fråga att få fler att resa med miljövänlig och attraktiv kollektivtrafik i innerstaden. Det uttalade mål om förtätning som staden nu har skapar många nya bostäder och arbetsplatser både inom den befintliga innerstaden, och i den expanderande innerstaden, som exempelvis de stora byggnadsprojekten just på Kungsholmen. Det är hög tid att någonting görs åt kollektivtrafiksituationen i hela Stockholmsområdet, och det inkluderar även innerstaden.

Det är glädjande att socialdemokraterna vill bygga ut tvärbanan utanför innerstaden. Men även trafiksituationen i innerstaden behöver förbättras. Med det nu presenterade förslaget, tillsammans med den redan planerade utbyggnaden av tvärbanan tillsammans med en utbyggnad av tvärbana syd kan Stockholm få ett mycket väl utbyggt spårvägsnät som avsevärt kommer att förbättra kollektivtrafikssituationen i staden.

Länkar:
SVT ABC om "Tvärbana City".
Stadens egen sida om satsningen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas (6 Juni 2008 00:31):
Jag tror faktiskt man kan ta sossarnas kritik med en nypa salt. Det ligger väl lite i sakens natur att klaga när man sitter i opposition. Är själv inte socialdemokrat, men är inte ett dugg orolig för att socialdemkraterna skulle sabotera denna utveckling om de kommer till makten 2010.
 0
Christian (6 Juni 2008 06:22):
Känns som att det har hänt mer i Stockholm det senaste året än vad det gjort under hela 80, 90 och 2000-talet. Glädjande!
 0
Magnus Orest (6 Juni 2008 09:48):
Riktigt trevlig läsning. Håller med, otroligt vad mycket det är som händer i Stockholm nu, till skillnad från förr, då precis ALLT skulle dras i långbänk innan någonting blev gjort.
 0
Johan Brunzell (6 Juni 2008 11:47):
Där ser man hur viktigt det är med makthavare som vågar ta beslut.

Jag tror de flesta Stockholmare kommer att välkomna spårvagnar i innerstan. Bortsett från fördelarna ang. miljö och antalet fler passagerare man kan ta så ger spårvagn ett trevligt avtryck i staden. Det liv och den rörelse spårvagnar ger kommer att uppskattas av de flesta Stockholmare. Det är jag nästan säker på.
 0
Mikael Hörnlund (6 Juni 2008 11:53):
I alla fall ett av Stockholms karman är på väg att lösas upp... :-) Ska bli riktigt nice att se spårvagn i city. Mycket glädjande!
 0
Peder Amlie (6 Juni 2008 12:51):
Väldigt trevligt med spårvagn i City. Kul att det händer något i Stockholm..

Är det någon som vet vilka spårvagnsmodeller som kan tänkas inköpas? Skulle vara väldigt häftigt med samma modell som de i Strasbourg :)
 0
Lasse (6 Juni 2008 17:13):
Eric, den bilden ser trevlig ut. Vi fick nyligen nya vagnar i Göteborg och dom ser ut som mindre varianter av snabbtåg med sluttande front osv. Jag har inte förstått varför man måste designa spårvagnar på det sättet, jag har svårt att tro att luftmotståndet kräver det. Det handlar nog bara om att det ses som status att simpla spårvagnar har ett "snabbt utseende" som sina avlägsna släktigar snabbtågen. I stadsmiljö vore det mycket trevligare med ett utseende ungefär som den här bilden.
 0
Eric Thärnström (6 Juni 2008 18:20):
Det är nog en säkerhetsteknisk grej också: Om man blir påkörd av en spårvagn så ska man kastas åt sidan istället för att fastna framför och eventuellt under. Något som man dock kan fundera över är säkerhetstänket när det gäller sidokollisioner mot spårvagnen. Där finns det nog alltid något som kan göras bättre.

Spåren
Ett problem med spåren är att cyklister fastnar med hjulen i dem, om de cyklar parallellt med spåren. Antingen lägger man spåren så att cyklister inte cyklar där naturligt, eller så lägger man i tjockt gummi i spåren. Spårvagnarna kan trycka ner gummit, men inte de lätta cyklisterna. Det bromar dock upp spårvagnarna, som får ta det försiktigt, men det funkar väl vid vissa övergångar.

Något om designen
Jag kan tycka att det vore häftigare med ett något äldre designtema än vad som gäller nu. Något som påminner om vagnar från 1800-talet men självklart i en ny, säkrare utformning. Annars tänker jag för mycket på den uttjatade bussdesign som råder nu. Ska det vara så ska det vara snyggt.
 0
Magnus Orest (6 Juni 2008 18:55):
Den sluttande fronten handlar visserligen om säkerhet, men det är för att den innehåller en deformationszon. Det finns en EU-regel som föreskriver att föraren på ett modernt tåg (gäller ej äldre vagnar) ska ha x antal meter mellan sig och fronten, utifall att man krockar med någonting.
 0
Magnus (6 Juni 2008 19:03):
Designen på 'Nice' vagnarna tycker jag var snygg. Ser ut som framtiden :)
 0
Frans Martinson (6 Juni 2008 21:22):
Jag hoppas verkligen att designen blir lyckad. Men viktigast är givetvis att man köper in vagnar av bra kvalitet, och inte den typen av skräp som Göteborg köpte in.
 0
Anders Gardebring (6 Juni 2008 22:14):
Artikeln har nu blivit uppdaterad med mer information, så läs gärna om den :)
 0
micke (7 Juni 2008 19:05):
Jag skulle till skillnad från vissa kommentarer här påstå att förra mandatperioden bidrog med fina förbättringar för staden som trängselskatt och studentskrapan (båda dissade av moderaterna). hursomhelst. tummen upp för spårvagnen!
 0
Anders Gardebring (7 Juni 2008 19:12):
Studentskrapan är i mina ögon något av det mest korkade som Stockholms stad har gjort. Det rätta hade naturligtvis varit att sälja "skrapan" och uppföra nya studentbostäder för pengarna. Det hade man fått ganska många fler studentlägenheter för.

Men men, det där är väl egentligen inget som vi skall diskutera här, back to the thread som man säger :)
 0
micke (7 Juni 2008 19:41):
Well, skrapan är ju såld (med en halvmiljard i förlust). hursomhelst. tillbaka till ämnet. och förhoppningsvis partipolitiskt obundet. som yimby bör vara. åkte buss 47 till djurgården i dag och måste efter panikträngseln än en gång påpeka att en ersättare kan inte komma mer lägligt. spårvagnar i förorterna låter ju också helt underbart.
 0
Anders Gardebring (7 Juni 2008 19:46):
Ja. Att sälja skrapan med förlust var ju inte heller något direkt genidrag... I båda fallen har prestige och princip fått gå före förnuft.

Ja. Bussarna är ju inte direkt sällan överfulla. Och häromdagen när jag råkade åka tunnelbana vid fel tid på dagen var det precis att jag kom med på tåget (många blev kvar på perrongen, vid många av dörrparen). Så de ter sig ju ganska uppenbart att kollektivtrafiken behöver förbättras, speciellt med tanke på att klimatfrågan nu är med i människors tankar och gör att de faktiskt oftare vill åka kollektivt än tidigare. Kan vi på sikt få till en hel ringlinje runt staden med tvärbanor (vilket ju nästan är vad vi får om alla förslag realiseras) så är väldigt mycket vunnet.
 0
Dr Evil (7 Juni 2008 20:13):
Jag tycker studentskrapan var ett utmärkt projekt.
 0
Dr Evil (7 Juni 2008 20:56):
Att det inte "hände något" är en myt som underhålls av de som vill att det skall hända mer. Problemet är att dessa aldrig kommer att bli nöjda. Inom detaljhandel räknar man med att 5% (osäker på siffran) aldrig blir nöjda o a v s e t t hur bra deal de får.
 0
Theodor Adolfsson (7 Juni 2008 21:00):
Jag kan möjligtvis hålla med om att det hade varit vettigt att sälja studentskrapan om man då istället byggt betydligt fler studentbostäder i expansiva delar av den framtida innerstaden. Om man hade sålt den och byggt som man gjort hittills, i trista områden i någon förort, så är jag betydligt mer tveksam. Sen tycker jag att Studentskrapan tillför en hel del till själva innerstaden, som inte har särskilt många studentområden (förutom vid KTH), vad gäller mångfald. Jag bor för övrigt själv på våning 20 i Studentskrapan och trivs betydligt bättre än när jag bodde i den tråkiga sovstaden Bergshamra innan, även om jag trivdes bättre där i jämförelse med Linköping och framför allt Finspång... :)
 0
Anders Gardebring (7 Juni 2008 21:03):
Theodor:
Jag är en Yimby. Självklart menar jag att man skall bygga stadsmässigt :)
För övrigt är jag avis som fan på dig som får bo på våning 20 ;)
 0
Erika N (7 Juni 2008 23:42):
Wow, jag gillar verkligen idéerna som fanns här: http:​/​/​www.​coroflot.​com/​public/​individual_​file.​asp?​fro.​.​

Interaktiva rutor som visar användbar information och vanliga däck som kör efter sensorer i marken istället för spår! Gör vagnen mycket mer flexibel om den behöver byta rutt och man slipper problemet med cyklister som fastnar eller förslitning från bilar som kör på spåren. Skitsmart!
 0
Sök På Internet Med Snap.com (8 Juni 2008 09:15):
Det tycks vara samma problem i Stockholms kollektivtrafik nu som under 80-talet, trots att den sedan dess har ökat med det dubbla. Pendeltågen går dubbelt så ofta, dessutom med längre tåg även under icke rusningstid.(Då var det långa tåg bara just i själva rusningstimmen, annars var det 4 vagnar.) Tunnelbanan går också oftare och med längre tåg, även bussarna går oftare. Så spårvagnarna är ju verkligen välkomna tillbaka med deras högre kapacitet.
Spårvagnar på Fleminggatan, ljuvliga dröm, ar den verkligen sann? Vågar knappt tro det förrän jag faktiskt ser dem där.
 0
Ragnar Lind (8 Juni 2008 09:17):
Återigen hände något med signaturen ovan.
 0
Ragnar Lind (8 Juni 2008 10:27):
Varför rapporterar inte Svenska Dagbladet något om den senaste utvecklingen i spårvagsfrågan? (Hittar inget på nätet i alla fall.) Finns det några hundar begravda här?
 0
Anders Gardebring (8 Juni 2008 15:10):
Ragnar:
Ja man kan ju bli konspiratorisk för mindre. SvD har ju inte världens bästa track-record på att ställa sig positiv till förändringar och nybyggen...
 0
Jens P (8 Juni 2008 17:05):
Intressant att Mikael Söderlund verkar vara sån motståndare till spårväg att han inte vill närvara på presskonferensen. (enligt abc-nyheterna)
 0
Erika N (8 Juni 2008 20:42):
Ja, eller hur? Varför är han så negativ till det?
 0
Ronnie F (8 Juni 2008 22:58):
Jag hoppas på en snar utbyggnad av 4an till spårvagn också, vilket lyft det vore för Stockholm! Nu tycks det mesta vara möjligt :-)
 0
L-Å (8 Juni 2008 23:50):
Vem vet, förr eller senare blir även Stockholm en modern storstad! ;-)
 0
Richard Jacobsson (8 Juni 2008 23:55):
SvD har faktiskt skrivt om "Tvärbana city", dock aningen kortfattat: (http:​/​/​www.​svd.​se/​stockholm/​nyheter/​artikel_​132830​3.​svd)
 0
Dr Evil (9 Juni 2008 00:31):
Nu halkar vi in på Mikael Söderlund igen.

I början av mandatperioden gjorde han stor sak för öka framkomligheten i city. För vilket trafikslag då? Jo bilen. Farthinder skule bort, cykelbanor mm för att bilen skulle återfå den gatuyta som förlorats. Lite senare, kanske ett år när klimatdebatten tagit fart ändrade han sig aningen till att säga att man nu skulle prioritera alla trafikslag. Att prioritera innebär att man sätter något framför något annat så hans uttalande hamnar i facket politiska opportuna uttalanden. När spårvägen diskuterades så var han reserverad och poängterade krångligheten i projektet. Nu, när man insett nödvändigheten och framförallt det lysande i att koppla ihop stockholm på tvären med ett ytterst effektivt trafikslag tror jag det var för svårt för honom att svälja, helt enkelt eftersom han personligen föredrar bilen i city.
 0
sjult (9 Juni 2008 01:03):
Förstår inte varför man inte drar banan ut på essingeöarna istället för hornsberg, där finns ju redan både grön och blå linje ganska nära. eller?
 0
Nizze (9 Juni 2008 07:52):
Börjar ana varför Söderlund hoppat av. Fel man i fel tid.
 0
Niklas (9 Juni 2008 08:41):
Nizze:
Snarare är det väl så att M Söderlund är rätt man för rätt tid, MEN som missat att se sambandet mellan en tät/bra planerad stad och god spårbunden kollektivtrafik. Söderlund är utan tvekan en man med goda visioner som, tillsammans med god kollektivtrafik, kan göra Stockholm till en mycket intressant storstad.
 0
Anders Gardebring (9 Juni 2008 09:19):
Söderlund har helt klart många bra visioner för Stockholm, det råder det ingen som helst tvekan om i mina ögon. Han har en utmanande attityd mot bevarandetänket och faktiskt tagit tydlig ställning i frågan om vilken väg Stockholm skall gå, stagnera eller expandera. Det är inte ofta politiker vågar det idag där mjäkighet och torrhet verkar vara melodin för det mesta...
Inställningen till spårvägar är dock klart olycklig, det håller jag helt med om.
 0
Niklas (9 Juni 2008 09:33):
Sjult:
Det finns ju många bra alternativ. Vad gäller Hornsberg så är det ypperligt val eftersom man låter en ny stadsdel kunna få ta del innerstadens infrastruktur redan från början.

Man skulle kunna tänka sig att förlänga linjen norrut till den blivande stadsdelen i Huvudsta (önsketänkande förstås).

Vad gäller Essingeöarna så borde man istället konvertera blåbuss 1 till spårvagn (Detta borde f.ö ske med alla blåbusslinjer i innerstaden. Jag kräks åt devisen "tänk spårvagn, kör buss").
 0
Nizze (9 Juni 2008 09:52):
Jo, Söderlund är bra när det gäller visioner och stadens utveckling, men vad gäller trafikplanering tycker jag nog att han är fel man i fel tid. Om hans ersättare har samma attityd som han vad häller hushöjder etc. kan det bara bli bättre.
 0
Gustav Svärd (9 Juni 2008 10:20):
Sjult, som Niklas sa så går ju idag 1:an till Essingeöarna - och den kan med fördel konverteras till spårväg.

Håller med om att Söderlund har många bra idéer, men just i spårvagnsfrågan inte så bra. Det går ju att hålla med om vissa åsikter en person har, men inte andra. Finns ingen anledning att spy galla, mer att tänka efter själv och nyansera sina ståndpunkter.
 0
micke (9 Juni 2008 14:02):
Alla förbifartsdiggare är på min svarta lista. vilka är de främsta av söderlunds mytomspunna visioner?
 0
Niklas (9 Juni 2008 15:45):
Micke:
Själv förespråkade jag starkt en förbifart tills jag fick reda på att dagens E4 nästan helt uteslutande används för trafik inom, till, eller ifrrån regionen. Med andra ord skulle inte förbifarten inte fungera som en förbifart, utom bara distribuera om förortstrafiken, samt ge Stockholms läns bilister ytterligare mer incitament att välja bilen framför kollektivtrafiken.

Att vissa (även politiker) så starkt förespråkar förbifarten tror jag snarast har med okunskap (som resultat från starka lobbygrupper) att göra. Det känns inte så konstruktivt att upprätta "svarta listor" i detta sammanhang.

Vad gäller Söderlunds visioner: Ta en titt runt om i staden och jämför med hur det såg ut för ett antal år sedan. Det händer saker och nya stadsdelar planeras för fullt. Även om Söderlund inte förspråkat en utökning av spårtrafiken som sådan, så har hans visioner delvis indirekt tvingat fram en sådan utveckling. Hade vi inte haft några visioner om att Stockholm skulle expandera hade säkerligen inte mycket hänt vad gäller spårutbyggnad. Hade Djugårdslinjen någonsin förlängts till Värtan om bara få bodde eller jobbade där? Hade den förlängts till Hornsberg om det fortsatt vara ett asfaltsverk där? Knappast.
 0
Gustav Svärd (9 Juni 2008 16:03):
^Visserligen var båda dom projekten i planering klart innan senaste valet, men Söderlund har ju klart tagit ställning för ordentlig exploatringsgrad och att de ska vara en utvidgning av innerstan (med en del höghus/skyskrapor) och inte bara nya innerförorter (vilket t.ex. Samfundet S:t Erik och Nationalstadsparkens Vänner pushat för). Inte bara tar han ställning för det, utan gör det även utan omsvep eller bortförklaringar. Som om det vore en bra sak att utvidga innerstan! därav att Yimby tidigare t.o.m. skickat blommor till han som respons på utspel han gjort. Men i Spårvagnsfrågan gick meningarna isär...
 0
Richard Jacobsson (9 Juni 2008 16:20):
Som en sannolik förklaring till Erika N varför Mikael Söderlund inte är särdeles positvt inställd till att prioritera den ytburna kollektivtrafiken på stadens gator kan nämnas att hans politiska engagemang väcktes mot den trafiksanering som under 1970-talet skedde i hans hemtrakter på Östermalm. De flesta här tycker säkert annorlunda än Söderlund i trafikfrågor, men han är i vart fall ärlig i sina avsikter och vågar uttrycka egna ståndpunkter.

Mikael Söderlund förtjänar mängder av beröm för sin inspirerade insats som stadsbyggnadsborgarråd, men insatsen som trafikborgarråd är betydligt svagare.

(http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​754522.​.​)
 0
Jens P (9 Juni 2008 18:17):
Visst ska han ha beröm för sin insats som stadsbyggnadsborgarråd, men vad gäller posten som trafikborgarråd tror jag det är bra att han hoppar av. Han är alldeles för "bilkåt".
 0
Eric Thärnström (9 Juni 2008 20:41):
Mikael Söderlund har väl varit rätt man i rätt tid. Nu verkar en annan "rätt" person ha hamnat på rätt plats i rätt tid. En sak i taget, och se så fint det ordnar sig!
 0
micke (9 Juni 2008 22:14):
Kan några konkreta exempel ges på södelunds sk stordåd? vad är det som börjar byggas nu som inte planerats innan den här valomgången. om det byggts mycket senaste året, kan det bero på högkonjukturen?
 0
Dr Evil (9 Juni 2008 23:59):
Människor behöver hjältar och Söderlund har varit en hjälte. Han har varit en man av stora ord och slagkraftiga formuleringar. Han har använt en aggressiv retorik och han är helt renons på dialog och kompromiss. Politik är inte en mans vilja, konststycket är att få med så många som möjligt på båten, det ansvaret har man som inflytelserik politiker, att vara ett föredöme för medborgarna. Hans ledarstil har inte varit ett föredöme.

Han har också varit en utpräglad innerstadspolitiker med ett övertydligt innerstadsfokus. helt enkelt inte en politiker för hela Stockholm.

Oavsett vad han säger i tidningarna så har han fått mycket kritik internt även om moderaterna också ser värdet i en människa som får något gjort. Personligen tycker jag att det har skett på bekostnad av det politiska klimatet i stockholm.

Vad gäller alla projekt som han får beröm för så måste man veta lite om Stockholms politiska struktur samt komma ihåg att man har bytt majoritet vid varje val för att inse att stadsutveckling inte är en mans arbete (och att det inte skall vara det heller.)
 0
micke (10 Juni 2008 16:41):
Kanske därav Socialdemokraternas kritik. Budgeten är begränsad och Söderlund prioriterar i vanlig ordning innerstad framför förort. Person-hype i stil med beundrandet av Söderlund leder till att yimby som politiskt obundet förlorar trovärdighet. Ungefär som Evil påpekar; stadsutveckling är inte en mans arbete.
 0
Anders Gardebring (10 Juni 2008 16:56):
Micke:
Onekligen en intressant teori du har där.
När vi kritiserar socialdemokraterna för deras spårvägsmotstånd är vi moderater. När vi kritiserar moderaterna för deras spårvägsmotstånd, är vi....?

http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​2/​city-​om-​djurgardslinjens-​_​.​.​

Vi har också kritiserat den höjda parkeringsnormen här:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​3/​city-​skriver-​om-​parkering_​.​.​

Bara för att nämna några exempel.

Vi har också tidigare kritiserat bristen på stadsmässiga planer just i förorterna och att utspridningen fortsätter.

Här skriver vi (positivt) om ett utspel från just socialdemokraterna:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​2/​jamtin-​skriver-​om-​stockho_​.​.​

Vi skriver om våra frågor. Vi ger vårt stöd till den som driver igenom frågor i en riktning som vi uppskattar. Vi kritiserar den som driver igenom frågor åt andra hållet. Oavsett partikoppling.

Snarare är det så att den som själv har en partikoppling riskerar att tolka i sin riktning. Det är naturligt och vi hoppas naturligtvis att läsare påtalar om någonting är fel i sak. Men vi kommer att fortsätta att hylla stadsmässighet och kritisera modernismens planeringsidéer. Alldeles oavsett partifärg.
 0
micke (10 Juni 2008 17:22):
No offense Anders. Jag tycker ni sköter er bra. Jag har själv ingen partikoppling alls. Ställer mig bara frågande till tidigare inlägg i denna tråd.
 0
Niklas (10 Juni 2008 17:51):
Micke:
Syftar du på mitt tidigare inlägg där jag skrev att Söderlund är "rätt man för rätt tid"? Gustav sammanfattar mina synpunkter ganska bra nedanför. För ovanlighetens skulle har vi en politiker som uttrycker en vilja att urbanisera och utvidga Stockholm. Sedan spelar det mindre roll vilken partitillhörighet han har. Jag håller inte med Söderlund i hans åsikter om biltrafik (kanske någon mental låsning, då det går emot det han egentligen propagerar för).

Det finns goda visionärer inom de flesta partier. Tyvärr har de tidigare inte alltid fått någon framträdande roll. Man kan dock hoppas på någon form av Söderlund-effekt inom andra partier så att det inte längre är politiskt inkorrekt att hylla stadsmässighet och det goda i att utvidga kvarterstaden samt bygga spektakulärt.
 0
Dr Evil (10 Juni 2008 18:04):
Jag kan säga att jag ser många kvaliteter i Mikael Söderlunds resonemang och jag håller med om att det är bra för tydligheten att ha visioner som man inte är rädd för att tala om. Vad han faller på för mig är hans aggressivitet och han är för intresserad av konflikter, eller snarare för ointresserad av att bygga allianser. Det finns moderater som inte är som han är, Sten Nordin är en sådan som har en balanserad och positiv ledarstil. Tyvärr hjälper inte MS visioner upp utan hans nackdelar väger över.

Vill också be om ursäkt att jag tar heder av en person anonymt, men härtill är jag nödd och tvungen. Det som talar för mig är att han har makten, jag har det inte och då är det fritt fram att kritisera, även anonymt.
 0
Erika N (10 Juni 2008 19:35):
Hans mentala låsning ligger väl i att han är en av dem som har råd med en fin bil, eller två, råd med parkeringsplats för denna/dessa nära beläget sin bostad samt råd med drivmedel. Har man vant sig vid den bekvämligheten verkar det fullkomligt omöjligt att vänja sig av vid den. Han hävdar helt enkelt allas rätt till att ha och köra en bil så långt som möjligt. Vidare kanske han har gått på Stockholms Handelskammare retorik som verkar gå ut på att man handlar mer om man får ta bilen till stan. Det där förstår jag mig ö h t inte på. Har man bil till stan står den förmodligen och tickar pengar på en parkeringsplats = stress. Därtill kommer att biljetten går ut ett visst klockslag som man vill undvika att missa, vilket förhindrar spontana utsvävningar. Åker man däremot kollektivt kan man fastna i en affär hur länge som helst, eftersom trafiken stänger efter affärerna. Bil är bara nödvändigt om man åker till volymhandelsplatser, och det är det inte tal om här.
 0
Johan Eriksson (12 Juni 2008 20:56):
Nu byter jag kanske riktning i tråden och vill mycket starkt poängtera ett stort misstag i den annars så positiva förlängningen till Kungsholmen och Hornsbergs strand, kortfattat:

Spårvägen bör dras i Hantverkargatan istället för Fleminggatan!

Skälen är flera men tämligen uppenbara:

1, Fleminggatan är redan mycket starkt trafikerad och får ytterligare kapacitetsproblem inkl längre restider för spårvägsresenärerna och längre rödljustider för alla (andra) i korsningen och kurvan med Scheelegatan

2, Fleminggatan trafikeras redan med en stombusslinje

3, Sträckningen är onödigt kurvig och svår att ge sammanhängande kollektivkörfält vilket ger längre restider totalt

4, Sträckningen innebär ytterligare hård belastning på den smala Fridhemsgatan som redan idag har smått kaotiska tendenser och man "missar" det (sedan 1967) riktiga Fridhemsplan och möjligheten att skapa en bättre bytes- och mötesplats längs Drottningholmsvägens nordsida, ett nytt torg eller "plan" som är ytterst välbehövlig istället för dagens motorvägsutseende

5, Bilarna har Klarastrandsleden i norr, Norr Mlarstrand i söder som större genomfartsleder och för den lokala trafiken behövs även Fleminggatan, men det finns ingen anledning att skapa fler trafikproblem i onödan när Hantverkargatan redan är en (delvis enkelriktad) buss- och lokalgata med mer "ledig" kapacitet för mer k-trafik

6, Hantverkargatan är bara en i raden av flera beslutade "lokala bussgator" som aldrig fått mer än några "Förbud mot genomfartstrafiksskyltar" som allt för få respekterar och en standardstombusshållplats där det ursprungligen, i det här fallet i samband med trafiksaneringen på Kungsholmen 1980, hette att Hantverkargatan med tiden skulle byggas om till en riktig bussgata med (mindre) parkeringsfickor och träd på nordsidan men där det i verkligheten aldrig hänt något mer än några vitmålade streck, -nu bör de utlovade planerna dammas av och genomföras fast som kombinerad spårvägs- och bussgata!

7, Anledningen till att detta inte ens utretts mer än halva Hantverkargatan, dvs -Centralen-Kungsholmsgatan-Scheelegatan-Hantverkargatan-Fridhemsplan- osv, är att en ny innerstadsspårväg är ett så pass nytt fenomen att samtliga svenska/stockholmska planerare hitills fortfarande tyvärr verkar tro att en spårväg bara kan gå där det idag finns riktiga gator, -inget kunde vara mer fel!:

Det alternativ som jag förordar (och sänt till SL men aldrig fått besvarat) går ut på att spåren på Klarabergsviadukten vid Bolinders plan övergår i s k "flätat spår" dvs enkelspår men där rälerna aldrig växlas ihop utan ligger precis brevid varandra på en sträcka av ca 150 meter. Här anläggs en hållplats med ett glastak som därmed automatiskt ger de boende i servicehuset en avgasfri resemöjlighet i "bottenplanet" nästan inomhus, -detta är helt omöjligt med busstrafik och sina olikdoftande avgaser!

Spåren dras resterande bit till Hantverkargatan genom en urschaktning av en befintlig bergsknalle för att få bra kurvradier eller sämre dito i Alt 2 där man går i Serafimergränd. Detta förslag kanske kommer att ge en del protester pga höjdutjämningen mellan vändplanen söder om servicehuset och Hantverkargatan men det är inget som inte en bra landskapsarkitekt klarar och det man vinner är betydligt rakare och genare sträckning mellan Centralen och Fridhemsplan som alla trafikantgrupper vinner på! Man slipper de trånga Kungsholmsgatan och Scheelegatan och dess upprepade tvära kurvor, man slipper att stångas så mycket med andra trafikantgrupper men når istället centrala Kungsholmens naturliga "stadsdelsgata" med sin näring och förslaget innebär även bättre omstigningsmöjligheter till T-banan, -och vid 2 uppgångar, än vad som kan åstakommas i Kungsholmsgatan utan mycket mycket kraftiga begränsningar för bilarna där!

Denna spårvägssatsning är det mest positiva som hänt i innerstaden sedan Djurgårdslinjen öppnade 1991 -dvs för 17 år sedan ((s)löisar)!- och jag är imponerad av farten i det hela efter ett initiallt segtvekande från Söderlund och Handelskammaren men som jag alltid upprepar om anläggandet av spårvägar och framför allt i ett ovant Sthlm: Allt beror på hur det byggs!

För spårvägen öppnas nu nya stadsmiljömässiga möjligheter och en ny potential som kan och bör utnyttjas till fullo, spårvagnen är inte en buss som givet måste gå som bussar eller bilar idag och jag är klart oroad för att den som i framtiden tänker åka hela eller större delen av linjen kommer att bli sittandes fast svärandes i trafikgyttret på Fleminggatan istället för att i jämn fart glida fram på Hantverkargatan, kanske så länge att det kanske varit lika bra att gå från Hornsberg till Stadshagen och iaf ta T-banan till City och då är inte mycket vunnet!
---

Extra nyfiken på era åsikter om denna långa men viktiga drapa och undrar även om yimby (alltså redan innan detta skrivits) hade tänkt att kommentera SLs planer och om yimbys inställning till sträckningen enligt rådande förslag påverkas av argumenationen ovan i riktning mot ett eventuellt remissvar?

A giant leap for tramkind... but a small steep for reserverd lanes-mind! ;-)
 0
Eric Thärnström (12 Juni 2008 21:34):
Visst har vi tagit den här diskussionen förut, Johan? Fast då fanns det ett alternativ till dragning som gick via Kungsholmsgatan, genom parken och därefter till Drottningholmsvägen. Vad jag kan minnas så var jag för Kungsholmsgatan framför Hantverkargatan. Har för mig att vi var lite oense angående banans dragning vid servicehuset, men det berodde på förutsättningarna som angavs då, d.v.s. A32-vagnar. När nu Flemminggatan är det stående alternativet, så väljer jag att hålla med dig, istället. Hantverkargatan känns enklare. En spontan grej skulle möjligtvis vara att det känns som att Flemminggatan täcker in en större del av Kungsholmen än vad Hantverkargatan gör, i.o.m. att tunnelbanan går en aning söderut från centrum.

Jag håller med dig, Johan, och tycker att Yimby borde lägga förslag på alternativa dragningar. Självklart krävs en diskussion om den bästa alternativa lösningen för att lösa så många knutar som möjligt, men det finns nog intresse för det. Jag är på!
 0
Anders Gardebring (12 Juni 2008 22:03):
Det här är frågor som jag själv inte är särskilt insatt i, men jag sätter gärna upp en arbetsgrupp för det (kommunikation i arbetsgrupperna sköts via epost).
Den som vill vara med i en sådan kan maila mig på info (at) yimby.se.
 0
Johan Eriksson (13 Juni 2008 01:02):
Det fungerar uppenbarligen som så att först sker förhandlingar bakom stängda dörrar och sedan ställs vi inför ett fullbordat faktum där allt plötsligt ska ske jättesnabbt och där eventuell kritik antingen inte finns eller så t o m spårvägsanhängarna så positiva till att något öht sker att de ser mellan fingrarna om det verkligen ät den smartaste sträckningen!? Dessutom är det utan uppbackning svårt, för att inte säga omöjligt att få de för Sthlm nya planerarna att öht se på några andra alternativ än de som de själva gjort och där de oftast tycker de har redan utrett "allt" och här har tyvärr SL -åtminstone förr om åren, nu kanske det har ändrats något?- en rätt diger och trist meritlista. En direkt och rak dialog med dem är vad som behövs!.....
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 11:32):
Johan Eriksson:
Att man vill köra snabba puckar kan jag förvisso förstå. I normala fall tar ju allting tiotals år att hända i denna stad. Det är helt uppenbart att planprocesser och ledtider för nybyggnation behöver kortas kraftigt. Det är dock naturligtvis inget argument för att inte lyssna och ta del av bra argument.
 0
Johan Eriksson (13 Juni 2008 13:47):
När det ritas och planeras nya trafikleder typ norra och södra länken så görs det alternativ på alternativ och Vägverket vrider och vänder på varje sten för att få fram det absolut bästa, och det med viss rätt. När det gäller k-trafik så slängs oftast 3-4 alternativ fram i den föregående utredningen och 2 brukar alltid vara helt orealistiska. Det brukar bli ett alternativ kvar och så filas det lite på det. I det här fallet så är de "snabba puckarna" tydligen viktigare än resultatet vilket är en samtidsinställning som återkommande havererar ty man har skyndat för snabbt, dvs "den som gapar efter mycket mister oftast hela stycket"!
 0
Richard Jacobsson (13 Juni 2008 19:15):
Johan Eriksson: Spårvägen är tänkt att dras mellan Klarabergsgatan och Kungsgatan via Blekholmsterassen. Jag delar inte din uppfattning att den smala Hantverkargatan skulle vara mer lämplig än Fleminggatan och Fridhemsgatan.
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 20:12):
Via Blekholmsterassen? Intressant! Då kanske det blir lite liv i det stendöda stråket där...
 0
Johan Eriksson (13 Juni 2008 22:11):
Richard Jacobsson: Javisst det är blekholmsholmsterassen, fel av mig men en ännu smalare gata än så som jag skrev. Förvisso går det men då med garanterad blandtrafik i just blekholmsholmsterassen och dess korsning med Kungsbron/Klarastrandsleden är just vad man brukar kalla en "konfliktpunkt"!

Sedan kan man tycka att det är lite tråkigt och konstigt att du (efter en lång drapa där jag söker just debatt) inte kan motivera varför Hantverkargatan skulle vara "mindre lämplig" än Fleminggatan!???......
 0
Gustav Svärd (13 Juni 2008 22:41):
Tänkte bara namärka att både Flemminggatan och Hantverkargatan har stombussar, 1:an respektive 3:an. Om/när de blir spårvagn kommer det gå spår i båda vilket iaf jag ser som mycket positivt. Att då ha en förbindelse mellan dessa spår längst österut på Kungsholmen vore en, i mina ögon, mycket bra sak. Vad jag tänker mig är att idag bygga 5:an längs Flemminggatan men när 1:an omvandlas lägga om 5:an till Hantverkargatan (som förberedelse för 3:an). Detta skulle ge Hantverkargatan bättre kontakter med Norrmalm än bara via Tegelbackseländet.
 0
Johan Eriksson (13 Juni 2008 23:32):
Gustav Svärd: Om jag nu för omväxlingenss skull ska säga något mycket postivt om SL så är det att linjesträckningarna i stomnätet i stort är väl genomtänkta (minus att 2an inte går upp till KS) och jag tycker det är helt onödigt att börja mixtra för mycket med det när vi nu äntligen för första gången sedan 60-talet fått tillbaka ett stomnät och som nu "satt sig"!

Jag tänker istället så här beträffande 5ans förlängning nu och ev kommande linjer:

Om 5an dras i Hantverkargatan istället för Fleminggatan så är hela biten Fridhemsplan(S:t Eriksgatan)- Hamngatan/Kungsträdgårdsgatan redan färdig för spårvägstrafik på linje 3!

Efter 5an bör 4an följa och därefter stomlinje 2 som är den näst mest belastade efter 4an. Med linje 2, 4 och 5 färdiga följer linje 3 men den dras till att börja med via Skeppsbron istället för Munkbron för att ekonomiskt bättre utnyttja då redan färdiga sträckor och för att lägga alla spårvägslinjer (2+3) längs Skeppsbron men alla kvarvarande busslinjer längs Munkbron. På detta sätt blir det bara tre delsträckor/"stumpar" att tilläggga (S:t Eriksplan-KS, Renstiernas gata-Ringvägen och Rosenlund-SöS) den dag det är dags för spår på 3an.
-Hoppas ni hänger med, annars kan jag förtydliga det!
 0
CalleC (17 Juni 2008 15:55):
Är spårvagnsräls dyr att flytta? Man kanske kan testa ett "halvbra" alternativ och se om det funkar?

Det är svårare med stora tunnlar, som Södra Länken. Med facit i hand borde den nog ha byggts dubbelt så bred, men nu är det så dags...
 0
Theodor Adolfsson (17 Juni 2008 20:07):
CalleC: Jag gissar att det inte är så enkelt som att bredda vissa vägar. Att bredda en väg leder antagligen till att flera andra också måste breddas om det ska bli någon vinst. Det är ett stort problem i en stad eftersom många vägar inte låter sig breddas med mindre än att man tar bort massa hus.
 0
Theodor Adolfsson (18 Juni 2008 13:48):
Vetenskapsradion Tekno tog i dagens (onsdag) avsnitt upp trådbussar i Stockholm och Karlskrona. Det börjar ungefär halvvägs in i programet. http:​/​/​www.​sr.​se/​cgi-​bin/​p1/​program/​index.​asp?​programi.​.​
 0
CalleC (18 Juni 2008 14:32):
Södra Länken är en tunnel, den kan byggas nästan hur bred som helst utan att"konkurrera" med något annat...

Jag hörde att en anledning till att spårvagnarna avskaffades var säkerhetsproblemet med högspänningskablar i luften överallt. Är det sant? Kan man lösa det på något annat sätt i så fall? För nakna luftledningar med 700 V låter ju inte så trendigt i detta trygghetens tidevarv. För att inte tala om alla driftstopp när de dras ned av slarviga kranbilförare...
 0
Theodor Adolfsson (18 Juni 2008 14:39):
CalleC: Ja, just den kan byggas hur bred som helst, men för att det ska vara någon mening med det behöver andra vägar också byggas ut, annars skapar man bara massa andra flaskhalsar.

Jag har inte hört talas om någon som skadats eller dött av spårvagnars luftledningar. Det är ju inte så att bilar är ofarliga, men de är uppenbarligen rätt trendiga ändå.
 0
CalleC (18 Juni 2008 15:18):
Min fråga ställde jag av ren nyfikenhet och inte för att dissa spårvagnar. Det var faktiskt främst driftsäkerhetsaspekten jag tänkte på.

Jag tycker att kollektivtrafik är jättebra, kanske borde förtydligas. Även om jag inte gillar att åka med den själv (är för rastlös för att orka stå och vänta i flera minuter) minskar den ju trängseln för mig som kör bil. Eller cyklar.
 0
Johan Eriksson (18 Juni 2008 17:59):
CalleC: Du slår (kanske utan att du är medveten om det) huvet på spiken = visst går "dyr spårvägsräls att flytta" eller rättare sagt: man kan anlägga en enklare spårläggningsteknik tex genom att lägga spåren i färdiggjutna betongkasetter som ligger "på" gatan och alltså gräver sig ned en bit i den befintliga asfalten men inte så djupt och inte så "definitivt" som med en "riktig" spåranläggsteknik.

Alternativet till luftledning heter "APS" och är en tredje "räl" mellan spåren som bara är strömförande när spårvagnen passerar och är helt ofarlig att promera på men systemet har en stor nackdel: det är 7-9 gånger dyrare än konventionell luftledning!: http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Ground_​level_​power_​supply

Tillbaka till alternativa spårdragningar på Kungsholmen så ifrågasätter jag hela tesen: "Man kanske kan testa ett "halvbra" alternativ och se om det funkar?" med möjligheten att istället tänka efter ordentligt före man bygger!:

Öm det är något jag (faktiskt) gillar med SLs stomnät är att det på det hela taget är ganska genomtänkt och det visar tydligt att alla linjerna 1-4 har historiska rötter i ett nät dvs i en stad dvs Sthlm vars gatunät inte ändrats så dramatiskt genom åren! Dagens 4a har förutom närmast ändhållplatsen gått samma väg sedan 1952 och dagens 2a är upp t o m Odengatan samma väg som (spårvägs)linje 6 haft sedan 1935 osv.... -och även nya "linje 5" som vi nu debatterar påminner något om gamla spårvägslinje 2 som en gång också drogs ut till ett nybyggt bostadsområde fast då Fredhäll (1935) och sedan som dagens buss 62 fast från Nybroplan så gick 2an via Strandvägen-Narvägen till Karlaplan, nedlagd 1963.

Skillnaden som gör jämförelsen linje 2/5 något haltande är att nya City då just höll på att tillkomma (de östvästliga spårvägslinjerna linjerja gick i Strömgatan-Kungsträdgårdsgatan runt Klara) och nu tillkommer Hornsbergs Strand där/dit den nya linjen skall dras. Alltså är sträckningen för nya stomspårvägslinje 5 i princip given om det inte vore för att vi är några stycken som klampar i klaveret och understryker två saker: Tänk till noga nu vilken av Fleminggatan eller Hantverkargatan som är bäst, och att bästa alternativet klarnar vid just eftertanke, minimum är att alt. Hantverkargatan utredds då vi sedan ska leva med "bästa" lösningen för en lång tid framöver!
 0
Håkan Filipsson (18 Juni 2008 19:36):
Fick idag tillfälle att åka årets "gästvagn" till Djurgården med Christer Wennerholm, Sten Nordin och en hel del andra. Kul att stämningen nu är på topp och att spårvagnen fått en renässans i Stockholm. Utvecklingen mot moderna spårbundna lösningar går onekligen rätt snabbt.

PS. Vill ni vara med och påverka, och heja på, så kommentera gärna på Christers blogg vid tillfälle; http:​/​/​christergwennerholm.​blogspot.​com/​, både vad gäller infrastruktur och spårvagnar. Jag har självklart tipsat om denna tråd. Han uppskattar diskussionen.
 0
Håkan Filipsson (18 Juni 2008 19:38):
 0
Dan Edholm (19 Juni 2008 12:28):
Johan: Angående dragning Flemingsgatan alt. Hantverkargatan. I sinom tid ska väl 3:ans buss (på Hantverkargatan) bli spårvagn, vilket i sin tur öppnar för en ringlinje mellan Fridhemsplan och city.
 0
Dr Evil (22 Juni 2008 00:52):
"Jens P (2008-06-09 18:17):
Visst ska han ha beröm för sin insats som stadsbyggnadsborgarråd, men vad gäller posten som trafikborgarråd tror jag det är bra att han hoppar av. Han är alldeles för "bilkåt"."

Insatsen som stadsbyggnadsborgarråd faller också, det är nämligen i den rollen som han (eller dom om det nu är flera) som höjt parkeringsnormen från 0,6 till 1,0 eller liknande siffror, således hänger de bägge rollerna ihop.
 0
Johan Eriksson (26 Juni 2008 20:27):
Dan: Jo i "sinom tid" var ordet, det finns inget bestämt och ingen vet när. Det enda vi vet 2008 är att det ska bli spårväg på 5an så tvs är alla andra innerstadslinjer bara spekulationer, -tyvärr!

(Debatten fortsätter í tråden "En tur längsmed Tvärbana City": http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​en-​tur-​langsmed-​tvarbana-​_​.​.​)
 0
Fredrik (3 Februari 2010 13:34):
Spårväg är inget alternativ i stadsmiljö.

För att ersätta bussar tex. längs linje 4
så kostar bara den sträckan ett par miljarder.
Tidtabellen kommer att bli glesare än idag enligt
SL:s egen utredning och vi skall inte glömma alla
olyckor och tillbud som sker med denna typ av transport.

Det är bara att se på Göteborg.
773 olyckor.
Så många materiella skador och personskador inträffade på Göteborgs Spårvägar 2007.

"I jämförelse med järnvägsdrift och tunnelbanedrift
är spårvägsdrift behäftad med högre risker, baserat
på alla avlidna och allvarligt skadade i relation
till dettransportarbete som utförs. Det hänger samman
med att spårvägarna delvis delar utrymme med vägtrafiken.
Av de tre trafikslagen på bana är det också spårvägarna
som har högst risker för resenärerna."*

* 2008:26 Sika statistik
 0
Johan Eriksson (4 Februari 2010 00:30):
Ur februarinumret av "Tramways & Urban Transit" (f d "Modern Tramway"):

136 helt nybyggda spårvägar globalt sedan nystarten 1978, 42 under byggnad just nu. Cirka 80 system i olika stadier av planering i USA och Obama pumpar redan in miljarder i nya nät och "gröna jobb". Förutom dessa har 50 stycken museispårvägar i stadsmiljö typ Djurgårdslinjen t o m i höstas byggts där merparten har förlängd och reguljär trafik i sikte.

Samma nyhetstidning meddelade nyligen att det t o m 2012 ska byggas 2000 nya spårvagnar och optioner på ännu fler finns från nästan alla städer som beställer.

Men Sika i Sverige vet bättre och man bör därför avstå spårvägstrafik för ännu fler slirande bussar som är jättetrafiksäkra menar du?

De 773 olyckorna i Göteborg du tar upp säger ingenting om vems fel olyckan var, -i den absoluta merparten är det bilister som inte respekterar vare sig spårvägen eller trafikreglerna och är väldigt sömniga i mössan framför ratten men bilisternas beteende nämns inte öht. Och vad får du luddiga diffusa "ett par miljarder" för 4an ifrån? - 2, 5, 7, 12, 100?

-fakta går före belackande pessimistiska bakåtsträvande nationalistiska begränsningar och naturligtvis inte ett ord om hur många bussolyckor som sker varje år i Sverige!

PS Fredy, -Är ditt inlägg ett beställningsjobb från Sthlms Handelskammare eller Sossarna i Sthlm i syfte att förevigt behålla status quo?
 0
Niklas (4 Februari 2010 00:31):
Fredrik:
Vad gäller turtätheten skulle jag vilja se en länk som bekräftar det du skriver. Vad vi däremot vet är att spårvagnar har betydligt högre kapacitet än bussen.

Vad gäller antalet olyckor i Göteborg så är denna siffra helt betydelselös, då den inte anger vilken typ av olyckor det är frågan om och hur det är ställt med busstrafiken i samma stad. Hur många olyckor är det per passagerarkilometer för vardera fordonsslag?

Vad gäller jämförelsen spårvagnar vs. tunnelbana så ser jag ingen poäng med denna. Spårvagnars roll är inte att ersätta tunnelbanor eller annan järnväg. Den är till för att ta andelar från de som idag tvingas åka buss eller bil.
 0
Anders Gardebring (4 Februari 2010 01:07):
Fredrik:
Lite märkligt inlägg du skrivit måste jag säga.

"Spårväg är inget alternativ i stadsmiljö".
Nähe? Men vi har ju bussar, ska de också tas bort då menar du eller? Och personbilar kan ju bara drömma om att ha så bra olycks-statisik som spårvagnar. En kraftig majoritet av alla spårvägsolyckor orsakas för övrigt av bilister som bryter mot trafikregler, så ditt resonemang blir ju aningen märkligt även där.

Vad gäller linje 4 så är det viktigt att komma ihåg några saker. För det första är linjen idag överbelastad. Det skulle i rusningen behöva gå fler bussar än det faktiskt gör, men det går helt enkelt inte att sätta in fler bussar (då blir det bara köbildning istället). För det andra så ökar så gott som alltid antalet resande när du byter ut en buss mot spårväg. För det tredje har linje 4 fler dagliga resenärer än hela SJ:s fjärrtågsnät. Så du behöver nog inte oroa dig för turtätheten...

Vad gäller olyckor är siffrorna ointressanta om du inte har något att jämföra dem med. Det logiska att här jämföra med är antal olyckstillbud med buss ställt mot samma genomförda transportarbete. Vidare behöver du också få med vilken typ av olyckor det gäller (lätt personskada, fordonsskada, svår personskada, dödsfall osv). Djurgårdslinjen i Stockholm har sedan starten 1991 transporterat cirka 5 miljoner resenärer och det har under den tiden skett ett (1) dödsfall. Då kör man dessutom med gamla vagnar som inte är lika trafiksäkra som en modern vagn. (Moderna vagnar är låg-gående och slungar dig åt sidan, istället för en gammal spårvagn eller en modern buss som kör över dig).

Att jämföra spårvägsdrift med tunnelbane- och järnvägsdrift är ungefär lika meningsfullt som att jämföra flygplan med svävare. Det är olika fordonstyper för olika syften.
 0
Fredrik (4 Februari 2010 16:52):
Statistik: http:​/​/​www.​sika-​institute.​se/​Templates/​Page_​_​_​_​6.​aspx

Kan de jämföra olika trafikslag så kan jag.

Nej, jag är en privatperson och ingen lobbyist.

Spårvagn passar inte i stadstrafik.

Den är för farlig ur olika aspekter

och inte flexibel som buss.

Dessutom är det för dyrt.

2.5 miljarder bara för linje 4.

Men då passar ni på att jämföra

med T-bana plötsligt.

Barnslig dubbelmoral.

Ps. Massor av träd måste fällas
på Valhallavägen. Dessutom. Ds.
 0
Dan Edholm (4 Februari 2010 17:38):
Jag tycker spårvagn passar utmärkt i stadsmiljö. Bussar är visserligen flexibla och de ska inte fasas ut. Fördelen med spårväg är kapaciteten och att passagerarna upplever att här går regelbunden trafik. Man har också en större uppfattning om vart spåren leder eftersom de syns i gatan. Spårvagnar är också ett tystare och trevligare inslag i stadsmiljön.

Du ger siffror men inga jämförelser. Visst ger spårväg mer personskador än tunnelbana och järnväg som har helt dedikerade spår. Men alternativet du jämför emot är buss. Där ger du inga siffror. Vad är sedan en olycka? Inbromsning som får person att ramla i vagnen? Vagn som kör på en öppen bildörr som precis slängts upp av dubbelparkerande idiot? Siffran 773 kan vara både stor och liten.

Det var du Fredrik som tog upp t-bana först (läs din förrförra post). Alternativen står mellan buss eller spårvagn för denna diskussion. Och vet du vad, man kan kanske dra spår mellan träden på Valhallavägen. Hur många är massor? 3 eller 773?
 0
Anders Gardebring (4 Februari 2010 17:43):
Fredrik:
Du misslyckas med att besvara alla de sakliga motargument som vi presenterade och återupprepar samma argument som du redan påstått en gång till.

Att återupprepa sina argument, utan att besvara motsidans argument, gör inte argumenten mer sanna.

Du tar också en siffra för konvertering av fyran till spårväg och säger att det är för dyrt, utan att på något som helst sätt motivera detta. Du kan inte bara ta en siffra och säga att det är för dyrt, bara för att du själv tycker det. Utredningarna om att göra om fyran till spårväg visar nämligen på samhällsekonomisk vinst. Det är det som man brukar gå på i denna typ av beräkningar, inte vad någon anonym människa i ett internetforum tycker...

Du avslutar med att kalla oss barnsliga för att ställa en motfråga angående en jämförelse med tunellbana som du själv gjorde.

Du får nog ursäkta om jag har svårt att ta dig på fullt allvar.

För övrigt behöver inga träd fällas på Valhallavägen, det har gått spårvagnar där förr och de kan gå på samma ställe igen. Däremot kan en del parkeringsplatser stryka med.

Fredrik: Om du vill ha en seriös diskussion, och bli seriöst bemött, måste du själv bemöda dig med att framföra seriösa argument istället för löst tyckande och rena osanningar.
 0
Pendab (19 Mars 2013 15:25):
När kommer linjen till Hornsberg?
+1
Daniel (19 Mars 2013 20:54):
Pendab. Du får reda på detta om du trycker på stadens länk om projeketet. Den leder ingenstans och det är väl så tidsplanen ser ut.
+4
Karl (24 Mars 2013 14:02):
Det är väldigt synd att planerna på den västra delen av Tvärbana City har lagts ner. Inte i första hand för att det finns ett enormt transportbehov - även om jag är säker på att många på Kungsholmen skulle föredra en ytförbindelse till Centralen - utan för att det skulle bli ett stort urbant lyft för Lindhagenområdet med spårvagn. Det känns som riktig stad därute men det är något isolerat ändå. En synlig förbindelse till Fridhemsplan och vidare skulle göra mycket, tror jag.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter