Utskrift från www.yimby.se
....

Krönika: Stads-liv (och död…?)

 

Stockholms skyline är låg och därmed unik. Eller i alla fall tillräckligt ovanlig och attraktiv för att den enligt vissa ska bevaras, precis som den är. Därför ska dess karaktär inte ändras. Men vad står den låga silhuetten för? Vad manifesterar den? Vad är det man egentligen vill bevara?

På den postiva sidan kan nämnas småskaligheten. Harmonin med det omkringliggande landskapet. Staden bryter liksom inte av mot omgivningen. Silhuettens variationslöshet signalerar trygghet. Inga hastiga förändringar kan förväntas. Med sina gamla kyrktorn signalerar den en stabil förankring med det förflutna, en kontinuitet. I denna stad tuffar livet liksom på utan större överraskningar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Replik Stockholmskyline: Att bara prata om att bygga lägre är oseriöst

Repliken även publicerad på Newsmill.


Den 6 januari skrev Nätverket Stockholmskyline på Svenska Dagbladets "brännpunkt" att "Stockholms unika karaktär står på spel". Men en skyline är bara en horisontlinje - staden handlar om människorna som finns därunder! Vi värnar om stadens rum och arbetar för en mänsklig och långsiktigt hållbar stad. Det kräver ständig utveckling. Den utvecklingen vill Stockholmskyline placera "nån annanstans".

Stockholmskyline beklagar sig över att beskrivas i "förklenande ordalag som bakåtsträvande och som ett hot mot utvecklingen". Men så blir det lätt när man motsätter sig en utveckling som sätter människors liv och vardag i fokus utan att själv komma med alternativ.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yimby i City om Norra Stationsområdet

Tidningen City har idag en artikel om Yimby:s inlaga om, och tankar kring, Norra Stationsområdet. Så plocka upp en papperstidning, eller läs artikeln på citys webbplats. Och glöm inte att rösta ja på webbfrågan!

Artikeln täcker ganska bra upp tankarna Yimby har om norra stationsområdet även om rubriksättningen kanske är något av det mer sensationalistiska slaget.

Information om själva inlagan kan du hitta här, och en artikel där tankarna kring vikten av mer spännande arkitektur i Stockholm kan du hitta här.

Och så var det det där med skyskrapor...


Uppsala nya tidning skriver idag om att det planeras för en skyskrapa vid Märsta station. Som Yimbyit blir man naturligtvis nyfiken.

Tyvärr avses inte den definition på skyskrapa som alla andra länder i världen använder utan den svenska, vilket innebär att vadsomhelst som är några våningar högre än husen i närheten kvalificerar. I detta fall är det ett punkthus på 15 våningar som skall bli Märstas nya "skyskrapa" och "landmärke". Till saken hör (naturligtvis) att lokalboende tidigare har protesterat mot höga (nåja) hus men Anders Johansson, kommunalråd i Sigtuna har svar på tal i jämförelsen mot tidigare projekt:

"- Jag tror det är två saker som skiljer. I Valsta var det utformningen av huset som skilde och avgjorde för många. I Märsta centrum stod det huset väldigt högt, så det skulle ha uppfattats som nästan dubbelt så högt som punkthusen på Södergatan. Huset vid stationen kommer att stå betydlig lägre, så vi bryter inte Märstas skyline"

Mina försök att hitta bilder på Märstas skyline misslyckades, men jag kan bjuda på en bild från Märsta Centrum:New York, släng dig i väggen!

Att Stockholm är en miljonstad med kraftig befolkningstillväxt och dessutom nordens finanscentrum är inte alltid så lätt att tro när man ser vad som byggs och vad som planeras. Inte blir det heller tydligare när man ser hur media hanterar en ur internationell aspekt ytterst ordinär företeelse som ett vanligt enkelt 15-våningshus.Att lägga en parkeringsplats mitt framför låghusen är mindre lyckat men det ser ändå ut som att man har försökt att skapa "stadsmässighet". Tyvärr gör den öppna och odefinierade strukturen ändå att förslaget inte blir bra. Man kan undra varför de övriga husen bara skall vara 4-6 våningar höga när man planerar 15 våningar precis intill. Att punkthuset får stå för sig själv är också en miss, istället för att skapa ett tydligt gaturum runt torget blir det nu en öppen förorts-struktur med tydligt solitärtänk.

Arkitekturen är inte direkt spännande, men det kanske utvecklas.
Ulrik Wallström på HSB Arlanda som står för höghusbygget säger:
"- Det ska vara en läcker fasad"

Det är i alla fall kul att se att det allt oftare kommer förslag på nybyggnation i Stockholmsområdet som inbegriper högre hus. På sikt kan det förhoppningsvis skapa en situation där det inte längre är något märkvärdigt att bygga 15 våningar vilket skapar underlag för ett avsevärt bättre och miljövänligare markutnyttjande i Stockholmsområdet.

Även dagens Nyheter skriver här.

Handlar yimby om gallerior?

Många verkar tro att Yimby handlar om gallerior, och specifikt, den föreslagna gallerian vid Odenplan.

Nej. Yimby handlar inte om gallerior. Yimby fanns innan gallerian vid Odenplan blev en stridsfråga och som grupp har vi inte ens tagit ställning i frågan. Många av oss är positiva. Andra vill se andra lösningar i samband med bygget av citybanan. Att inte bygga citybanan är dock inte ett alternativ för någon av oss.

Yimby är så mycket mer.

Vad handlar då Yimby om?

Yimby handlar om smart stadsbyggnad. Att sluta dutta ut nya miljömässigt ineffektiva förorter med låga och glest placerade hus och istället förtäta Stockholm inifrån och att förtäta och koppla ihop befintliga förorter, både med varandra och med innerstaden.

Yimby handlar om spännande arkitektur, att man skall våga utveckla och förnya staden, att man skall våga bygga både spännande och högt, istället för att fortsätta på den Rigor Mortis som idag vilar över den stora delen av nya byggprojekt. Vi vill se mer lek med former, mer experimentlusta, mer variation och mer innovation.

Vi älskar skyskrapor och monumentbyggnader och det är inget vi skäms för.

Vi älskar metropoler och den täta staden.

Vi älskar stort utbud, många människor och myllrande stadsliv med en salig blandning av bostäder, kontor, varuhus, gatustånd, småbutiker, skybars, källarpubar, saluhallar, nattöppna houseklubbar och exotiska resturanger med mat som vi aldrig hört talas om.

Vi har en vision om ett Stockholm som får utvecklas till något som är så mycket mer än det är idag.

Vi vill att Stockholm skall bli större, bättre, vackrare och mer spännande och blandad.

Vi vet också att den täta staden är miljövänligare än den utspridda då den ger effektivare kollektivtrafik och uppvärmning, mindre transporter och kortare resvägar.
Det är dags att slå hål på myten om det utspridda boendet som något miljövänligt.

Vill vi riva gamla stan? Nej!
Vill vi bygga skyskrapor i humlegården? Nej!
Vill vi att man vågar bygga riktig och blandad stadsmiljö med hög, tät och banbrytande arkitektur i nya områden nära city? Ja!

Vi vill att det byggs mer spännande arkitektur på outnyttjade ytor. Ytorna måste också få kunna utnyttjas bättre, inte bara till byggnader utan också till fler och bättre grönområden.
Idag handlar grönområden i Stockholm om kvantitet, inte om kvalitet.
Det gör inte bara staden vackrare utan lockar också till sig nya människor från övriga landet och världens alla hörn. Mer turism betyder mer intäkter och det skapar fler jobb. Samtidigt råder det en skriande bostadsbrist, det måste byggas fler hyres- och bostadsrätter och varför inte göra det också vackert och effektivt?

Nya spännande byggprojekt försenas ofta idag, eftersom många människor vill agera smakpoliser gällande arkitektonisk utformning och placering. Ofta framförs argument om att ett hus är för högt och inte skulle passa in i stadsbilden.
Vi anser tvärtemot att Stockholms siluett måste tillåtas att få förskönas och utvecklas. Stockholms stadshus kritiserades med liknande argument när det byggdes. Finns det någon Stockholmare som idag skulle vilja se stadshuset ogjort?

Per Ankersjö, Stockholmscentern: Ge Stockholm en ny skyline

Per Ankersjö, distriktsordförande i Stockholmscentern, vill ge Stockholm en ny skyline av ekologiska skyskrapor.

"- Vi måste tänka 50 år framåt i tiden. Staden måste förtätas och byggas på höjden annars blir kostymen för trång för framtida generationer, säger han."

"-Det kan tyckas motsägelsefullt, men New York är faktiskt en av världens mer hållbara städer. Skyskrapor sparar energi, mark för grönområden och kollektivtrafik."

Han tycker att stockholmarna ska lägga traumat efter rivningarna i Klara bakom sig.

Läs hela artikeln här.

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter